PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Stogi się zmienią i wypięknieją. Na inwestycje przeznaczono blisko 120 mln zł

Stogi się zmienią i wypięknieją. Na inwestycje przeznaczono blisko 120 mln zł
Remont pawilonu, odwodnienie dziesięciu podwórek, droga dojazdowa do budynków przy ul. Zimnej, remonty chodników, a także nowa fontanna - na prace prowadzone w tym roku Miasto przeznaczy ponad 7 mln zł. A to nie koniec. Jeszcze w tym roku rozpocznie się również przebudowa infrastruktury tramwajowej na Stogach za przeszło 110 mln zł.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W spotkaniu na Stogach uczestniczyli (od lewej) m.in. Beata Dunajewska - radna dzielnicy Stogi, Bogdan Gutowski - zastępca przewodniczącej Zarządu Dzielnicy Stogi, Aleksandra Dulkiewicz - zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej, Magdalena Wiszniewska - przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Stogi

Stogi są jedną z dzielnic, która pomimo iż została wskazana w 2016 roku jako obszar zdegradowany, ostatecznie nie została uznana za dzielnicę, w której odbędzie się rewitalizacja. Biorąc jednak pod uwagę potrzeby mieszkańców i chcąc polepszyć komfort i jakość życia w dzielnicy, w najbliższym czasie zrealizowanych zostanie w niej szereg inwestycji.

- Mieszkańcy Stogów w tym roku będą mogli zobaczyć jak zmienia się ich dzielnica. Pod koniec stycznia otworzyliśmy nowy basen. Teraz przystępujemy do remontu pawilonu handlowego przy ulicy Stryjewskiego. A to dopiero początek inwestycji. Niedługo zaczniemy również remont torowiska, przebudowane zostaną przystanki tramwajowe, a wszystko po to, aby mieszkańcom korzystającym z komunikacji miejskiej było wygodniej - podkreśla Aleksandra Dulkiewicz zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej.

Torowisko w Stogach będzie remontowane


Nowe torowisko, nowe przystanki... 

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace na Stogach przy zadaniu realizowanym w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej IV a – czyli przebudowie infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej. Przebudowana zostanie infrastruktura na 3,2 km odcinku torów. Prace, które prowadzone będą na trzech odcinkach, mają zakończyć się w drugiej połowie 2019 roku. Zadanie oprócz przebudowy torów tramwajowych przewiduje również modernizację układu drogowego.

- Prace przy przebudowie infrastruktury tramwajowej na Stogach są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Konsekwentnie zdobywamy dofinansowania unijne, by dzięki nim realizować inwestycje, z których korzystają zarówno mieszkańcy jak i turyści - mówi Dulkiewicz.

Przedsięwzięcie podzielono na trzy odcinki. Pierwszy z nich obejmuje prace na ul. Budzysza, na wysokości od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Skiby. Drugi odcinek dotyczy ul. Stryjewskiego, od skrzyżowania z ul. Skiby do skrzyżowania ul. Nowotnej z ul. Kruczą oraz pętli „Pasanil”. Ostatni fragment będzie realizowany ul. Nowotną, od ul. Kruczej do pętli „Stogi Plaża”.

Inwestycja przewiduje nie tylko modernizację torów tramwajowych i sieci trakcyjnej. Aby mieszkańcom korzystającym z komunikacji miejskiej było wygodniej, wykonawca przebuduje także przystanki tramwajowe. Będą one włączone do monitoringu wizyjnego Sieci TRISTAR, a także do systemu informacji pasażerskiej.

W ramach zadania zaplanowano również przebudowę istniejącego układu drogowego wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami, ścieżką rowerową i chodnikami. Wykonawca zmodernizuje także sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IV A składa się z sześciu zadań inwestycyjnych:

 1. Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej
 2. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej
 3. Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe - etap 1 - Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku
 4. Dostawa 15 sztuk nowych tramwajów niskopodłogowych, dwukierunkowych
 5. Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska
 6. Nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska

Pawilon handlowy przy ul. Stryjewskiego 23 powstał w 1967 roku

Remont pawilonu 

Jednym z głównych budynków handlowych na Stogach jest pawilon handlowy przy ul. Stryjewskiego 23. Budynek powstał w 1967 roku. W pawilonie mieści się jedenaście lokali użytkowych.

- Bardzo nam zależało nie tylko na poprawie warunków technicznych, ale i estetyki budynku. Przez cały proces przygotowań do remontu na bieżąco informowaliśmy najemców. Dzisiaj możemy powiedzieć, że rozpoczynamy prace. Jeszcze w tym roku ostatni relikt PRL-u na Stogach zmieni swoje oblicze, i będzie obok basenu i nowego torowiska wizytówką zmian w dzielnicy - mówi Beata Dunajewska, radna Miasta Gdańska.

Jeszcze w lutym odbędą się pierwsze prace konieczne do remontu budynku. W ramach prac zostanie wymieniony i docieplony dach, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, naprawione zostaną również schody zewnętrzne. Wymieniona zostanie także instalacja elektryczna oraz grzewcza wraz z doprowadzeniem ciepłej wody do lokali. Prace remontowe wykonywać będzie Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Koszt remontu to około 2 mln zł. Prace potrwają do końca 2018 roku.
W tym roku wykonany zostanie również dojazd do budynków przy ul. Zimnej.


Podwórko przy ul. Stryjewskiego 13

Odwodnienie podwórek 

Na Stogach, szczególnie w dni deszczowe widoczny jest problem zalania wodą podwórek. Od dłuższego już czasu Miasto stara się rozwiązywać problem odwodnienia terenów gminnych, przylegających bezpośrednio do budynków mieszkalnych. Na terenie dzielnicy wytypowano łącznie 10 lokalizacji, które wymagają pilnego odwodnienia.

Jako pierwsze podwórko, na którym rozpoczną się prace, wytypowane zostało to przy ul. Stryjewskiego 16, 18, 20, ul. Wrzosy 2, 4, ul. Skiby 1, 2, 5, działki nr 29/50, 28/2, 27,15 obręb 256. Odwodnienie zostanie przeprowadzone w 2018 roku.

Pozostałe podwórka, na których będą prowadzone odwodnienia:

 • Podwórko w obrębie ul. Stryjewskiego 33-39 wraz z drogą przejazdową od strony ulicy Kłosowej do ulicy Pawiej
 • Podwórko w obrębie budynków Szpaki 3 (od strony wejść do klatek – Szpaki 9 – Szpaki 13 – Rozłogi 11)
 • Podwórko w otoczeniu budynku Tamka 18 (z trzech stron)
 • Podwórko w obrębie budynków Zimna 2 – Zimna 7
 • Podwórko w obrębie budynków Hoża 2 – Zimna 7
 • Podwórko przy budynku Hoża 6 – od strony klatek
 • Podwórko w obrębie budynków Hoża 10 – Dom Pomocy Społecznej „Ostoja”
 • Podwórko w obrębie budynków Tamka 27 – Tamka 29
 • Podwórka pomiędzy budynkami Wrzosy 24-26-28

Podane podwórka zostały uszeregowane z zachowaniem hierarchii kolejności i wagi problemu pod kątem odwodnienia. Inwestycje realizować będzie DRMG.

- Stogi są dzielnicą z ogromnym potencjałem, mamy tutaj najpiękniejszą plażę w Gdańsku. Cieszymy się, że w najbliższym czasie dzielnica wypięknieje. Nasze podwórka potrzebują pomocy. Dzięki innowacyjnej metodzie, która zostanie zastosowana na największym podwórku na naszej dzielnicy skończy się problem z zalegającą po opadach wodą – mówi Magdalena Wiszniewska, przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Stogi.


Remonty chodników 

Na terenie dzielnicy realizowany jest również program chodnikowy. Do czerwca 2018 wyremontowane będą chodniki w ulicach Rozłogi (remont istniejącego chodnika o łącznej długości 940 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 470 m) , Wrzosy (odcinek od ul. Sokolej do bud. nr 4) - remont istniejącego chodnika o łącznej długości 160 mb, Niska (remont istniejących chodników o łącznej długości 380 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 190 mb), Tamka (remont istniejącego chodnika o łącznej długości - 480 m), Kormoranów (remont istniejących chodników o łącznej długości 280 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 140 mb), Krucza (remont istniejących chodników o łącznej długości 460 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 230 mb). W tym roku wykonana będzie również dokumentacja do remontu chodnika przy ulicy Falck-Polonusa (remont istniejących chodników o łącznej długości 460 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 230 mb).
Łącznie na prace przeznaczono blisko 2,5 mln zł.


Nowa fontanna

W tym, roku realizowane będą dwa projekty z Budżetu Obywatelskiego 2018.

Jeden projekt dotyczący zagospodarowania jeziora Pusty Staw. Na jeziorze pojawi się fontanna z kolorowymi podświetleniami. Projekt ten zdobył 2334 punktów, wygrywając wśród projektów dzielnicowych na Stogach. Na realizację przeznaczono 148 tys. zł.

Drugim projektem jest rewitalizacja placu przy ul. Stryjewskiego 13. Projekt ten zdobył 1524 głosy. Plac zazieleni się oraz zostanie wyłożony płytami ażurowymi. Na realizację projektu przeznaczono 100 tys. zł.


Torowisko w Stogach będzie remontowane

Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze
Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze