Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Start funduszy europejskich dla firm - ostatnie tak bogate rozdanie

Ruszają fundusze unijne dla firm i instytucji naukowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Agencja Rozwoju Pomorza rozpocznie nabór wniosków do pierwszego z konkursów już w lutym 2016 r. “Innowacje” to kluczowe słowo.

Start funduszy europejskich dla firm - ostatnie tak bogate rozdanie
A
A
data publikacji: 13 stycznia 2016 r.

Uczestnicy konferencji inaugurującej start funduszy unijnych dla firm z RPO WP.
Uczestnicy konferencji inaugurującej start funduszy unijnych dla firm z RPO WP.
Grzegorz Mehring

 

Około 300 osób wzięło udział w konferencji inaugurującej start funduszy unijnych dla firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP). Spotkanie odbyło się 13 stycznia 2016 r. w Olivia Business Center w Gdańsku.

– Mamy małe opóźnienie na starcie programu, ale już ruszamy z naborem wniosków. Czekają nas nowe wyzwania. Pamiętajmy też, że obecny okres programowania to ostatnie rozdanie funduszy europejskich z tak dużym budżetem dla Polski – powiedział Łukasz Żelewski, prezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza, która jest instytucją pośredniczącą we wdrażaniu dotacji unijnych: ogłasza konkursy, weryfikuje projekty i wypłaca dotacje w trzech działaniach rozpoczętego właśnie RPO.

– Dla pomorskich firm fundusze europejskie nie są żadną nowością. W poprzedniej perspektywie finansowej w latach 2007-2013 udzielono ponad tysiąc dotacji, a także 5,5 tysiąca pożyczek w ramach inicjatywy JEREMIE, która będzie kontynuowana również w najbliższych latach – przypomniał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – W programach przeznaczonych dla firm preferowane będą inwestycje w obszarze specjalizacji o wysokiej konkurencyjności na rynku globalnym, prowadzące do tworzenia wysoko płatnych miejsc pracy. Duży nacisk kładziemy także na ochronę własności intelektualnej i wykorzystanie patentów, które powstały w naszym regionie. Powinniśmy koncentrować przyznane nam środki na dziedzinach z najlepszymi możliwościami rozwoju, czyli na obszarach ujętych w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP).

Marszałek Mieczysław Struk: W obecnym RPO preferowane będą inwestycje w obszarze specjalizacji o wysokiej konkurencyjności na rynku globalnym, prowadzące do tworzenia wysoko płatnych miejsc pracy.
Marszałek Mieczysław Struk: W obecnym RPO preferowane będą inwestycje w obszarze specjalizacji o wysokiej konkurencyjności na rynku globalnym, prowadzące do tworzenia wysoko płatnych miejsc pracy.
Grzegorz Mehring

 

Te specjalizacje to (mówiąc w dużym skrócie): gospodarka morska, ICT, energetyka oraz profilaktyka chorób cywilizacyjnych i procesów starzenia. Dokładny opis ISP znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Jeszcze w lutym 2016 r. odbędą się dwa szkolenia związane z aplikowaniem o środki w ramach ISP – ogłoszenia wkrótce pojawią się także na stronie internetowej województwa.

 

Mikro, małe i średnie, koniecznie innowacyjne

Pierwszy konkurs, który ogłosiła Agencja Rozwoju Pomorza (przyjmowanie wniosków od 1 lutego 2016 r. do końca marca 2016 r.) w ramach poddziałania 2.2.1. „Inwestycje Profilowane – wsparcie dotacyjne”, przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także dla firm mikro. O dotacje mogą się ubiegać firmy, które chcą rozwinąć swą działalność poprzez stosowanie innowacji. Finansowane będą np.: zmiany procesu produkcyjnego – w tym działania proekologiczne; zakup maszyn; poprawa jakości oferowanych usług i efektywności zarządzania dzięki zastosowaniu technologii informatycznych. Pula pieniędzy do rozdania to blisko 64 mln zł.

 

Partnerstwo preferowane

Nabór wniosków do drugiego konkursu (poddziałanie 1.1.1. „Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, 83 mln zł) ruszy 4 maja 2016 r. Mogą w nim startować MŚP oraz duże firmy, które chcą prowadzić prace badawczo-rozwojowe (B+R), kupić i wdrożyć gotowe wyniki B+R – rozwijając je jednocześnie.

Z funduszy będą mogły skorzystać także wyższe uczelnie i inne instytucje naukowe, ale pod warunkiem że modernizację swojej infrastruktury przeprowadzą na potrzebę projektów wdrożeniowych prowadzonych wspólnie z innowacyjnymi firmami. W konkursie preferowane będą przedsięwzięcia partnerskie – w przypadku dużych firm prowadzone wspólnie z MŚP, organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi.

Łukasz Żelewski, prezes zarządu ARP: Obecny okres programowania to ostatnie tak duże dla Polski rozdanie funduszy europejskich.
Łukasz Żelewski, prezes zarządu ARP: Obecny okres programowania to ostatnie tak duże dla Polski rozdanie funduszy europejskich.
Grzegorz Mehring

 

Konferencja inaugurująca RPO WP nieprzypadkowo odbyła się w Olivia Business Center. Agencja Rozwoju Pomorza przeniosła swoją siedzibę do budynku Olivia Six znajdującego się w tym kompleksie biurowym. Na 1600 mkw. pracuje 150 osób.

-
Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora