PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

"Polecenie" premiera nie wystarczy. Stanowisko prezydentów UMP w sprawie przekazania spisu wyborców

"Polecenie" premiera nie wystarczy. Stanowisko prezydentów UMP w sprawie przekazania spisu wyborców
Unia Metropolii Polskich wydała oświadczenie dotyczące przekazania spisów wyborców Poczcie Polskiej. Samorządowcy przypominają, że zgodnie z dzisiaj obowiązującymi przepisami, to gminy realizują zadania związane z wyborami Prezydenta RP. A obecnie procedowany projekt w sejmie nie jest obowiązującym prawem.
Czerwiec 2019, taras Europejskiego Centrum Solidarności, konferencja prasowa Unii Metropolii Polskich. Nz. od lewej: Piotr Krzystek - prezydent Szczecina, Krzysztof Żuk - prezydent Lublina (za tłumaczką języka migowego), Jacek Sutryk - prezydent Wrocławia, Aleksandra Dulkiewicz - prezydent Gdańska, Tadeusz Truskolaski - prezydent Białegostoku, Rafał Bruski - prezydent Bydgoszczy
Czerwiec 2019, taras Europejskiego Centrum Solidarności, konferencja prasowa Unii Metropolii Polskich. Nz. od lewej: Piotr Krzystek - prezydent Szczecina, Krzysztof Żuk - prezydent Lublina (za tłumaczką języka migowego), Jacek Sutryk - prezydent Wrocławia, Aleksandra Dulkiewicz - prezydent Gdańska, Tadeusz Truskolaski - prezydent Białegostoku, Rafał Bruski - prezydent Bydgoszczy
fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

Prezydenci miast  zwracają uwagę, że źródłem obowiązków po stronie Poczty Polskiej S. A., związanych z organizacją wyborów nie jest ew. polecenie (decyzja czy inne rozstrzygnięcie), lecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Co więcej - w decyzji Prezesa Rady Ministrów, którą przesyła Poczta nie ma mowy o przekazywaniu spisu wyborców.

Pod stanowiskiem podpisali się prezydenci Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia.

 

Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie wniosku Poczty Polskiej S.A. z dnia 24 kwietnia 2020 r. o „przekazanie danych ze spisu wyborców”

Poczta Polska S.A., jako operator pocztowy, może otrzymać dane osobowe pod warunkiem, że są one potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta RP, bądź wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej.

Na dzień dzisiejszy żadna z powyższych przesłanek nie została spełniona:

  1. zgodnie z obowiązującym na dzień 24 kwietnia 2020 r. stanem prawnym, to samorządy realizują zadania związane z organizacją zarządzonych na dzień 10 maja br. wyborów Prezydenta RP. Kodeks wyborczy ani inna ustawa nie przewidują w tym zakresie udziału Poczty Polskiej. Nie ma również aktu prawnego, który przewidywałby głosowanie w trybie wyłącznie korespondencyjnym. Projekt ustawy z 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP w 2020 r. nie stanowi podstawy działania władzy publicznej ponieważ nie ma zakończonej procedury ustawodawczej;
  2. druga przesłanka wymaga – zgodnie z art. 51 ust. 5 Konstytucji RP – istnienia przepisów rangi ustawowej, które regulowałyby te obowiązki, a takiej ustawy nie ma. Zaznaczamy, że źródłem obowiązków po stronie Poczty Polskiej S. A., związanych z organizacją wyborów Prezydenta RP nie jest - zgodnie z art. 99 ustawy z 16 kwietnia - polecenie (decyzja czy inne rozstrzygnięcie) jakiegokolwiek organu administracji rządowej, lecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Poczta Polska S.A. w skierowanym do prezydentów miast UMP wniosku o przekazanie danych ze spisu wyborców powołuje się na decyzję Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020r. Dotyczy ona podjęcia przez Pocztę Polską S.A. „czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP, zarządzonych w 2020 r., w trybie korespondencyjnym, w szczególności poprzez przygotowanie struktury organizacyjnej, zapewnienie niezbędnej infrastruktury oraz pozyskanie niezbędnych zasobów materialnych kadrowych(brzmienie oryginalne).

W przywołanej decyzji nie ma mowy o przekazywaniu spisu wyborców; dane te nie mieszczą się ani w pojęciu struktury organizacyjnej, infrastrukturze, czy zasobach materiałowych lub kadrowych.

Wyżej wymienione uchybienia wskazują na brak podstawy prawnej do przekazania Poczcie Polskiej S.A. danych ze spisu wyborców.

 

 

mala

 

Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydentadaniel.stenzel@gdansk.gda.pl
Daniel Stenzel - najnowsze
Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydentadaniel.stenzel@gdansk.gda.pl
Daniel Stenzel - najnowsze