PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Śródmieście: dwa uchwalenia i przystąpienie ws. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Śródmieście: dwa uchwalenia i przystąpienie ws. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Radni miejscy podczas XXXIX sesji w czwartek, 30 września, podjęli m.in. trzy uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny w Śródmieściu. Dwa plany uchwalono, zapoczątkowano prace nad jednym.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mapa Gdańska z granicami planów. Na czerwono zaznaczono plany uchwalone, na niebiesko - przystąpienia do planów
Mapa Gdańska z granicami planów. Na czerwono zaznaczono plany uchwalone, na niebiesko - przystąpienia do planów
mat. Biuro Rozwoju Miasta

 

Śródmieście. Mija drugi miesiąc budowy przejścia naziemnego przy Bramie Wyżynnej

 

Uchwalone plany umożliwiają one m.in. rozwój działalności edukacyjnej i kulturalnej prowadzonej przez jednostkę miejską Hevelianum oraz budowę tunelu pod rzeką Motławą wraz z realizacją nowych, atrakcyjnych przestrzeni publicznych wzdłuż Motławy i Martwej Wisły. Decyzją radnych rozpoczęto również prace nad planem w Osowej, który pozwoli m.in. na realizację publicznego dostępu do Jeziora Wysockiego.

Uchwalenia

Plan Śródmieście - rejon historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała umożliwi dalszy rozwój działalności edukacyjnej i kulturalnej prowadzonej przez jednostkę miejską Hevelianum oraz pozwoli na realizację funkcji usługowych w istniejących obiektach historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała i w nowym obiekcie zlokalizowanym w ich sąsiedztwie. Po północnej stronie ul. 3 Maja ustalono teren zieleni urządzonej ogólnodostępnej, uwzględniając ochronę wartościowego drzewostanu. Z kolei plan Polski Hak - rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej uwzględnia zmianę charakteru zagospodarowania terenu historycznego Polskiego Haka poprzez wprowadzenie funkcji mieszkaniowej w miejsce wycofującej się funkcji produkcyjnej.

Zapisy planu wprowadzają szereg rozwiązań, które wpłyną na wykreowanie nowej tkanki miejskiej. Ustalone zostały m.in. takie elementy, jak reprezentacyjny bulwar nadwodny wzdłuż Motławy i Martwej Wisły, zielony skwer, plac publiczny, pierzeje usługowe, konieczność stosowania szlachetnych materiałów w elewacjach oraz szereg ustaleń kompozycyjnych kształtujących nową zabudowę w taki sposób, aby była przyjazna dla przyszłych mieszkańców. Ponadto plan realizuje cel publiczny związany z przeprawą przez Motławę w ciągu projektowanej ulicy tzw. Nowej Wałowej - w formie tunelu drogowo-tramwajowego.

Przystąpienie

Celem prac planistycznych podjętego planu Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią realizację publicznego dostępu do Jeziora Wysockiego wraz z zabudową usługową i zielenią towarzyszącą w pasie nadwodnym. Ponadto sporządzenie planu zapewni obsługę drogową terenu nie objętego obecnie planem miejscowym.

Oprac. AO

Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze
Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze