PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania - by chronić potrzeby mieszkańców ścisłego centrum miasta

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania - by chronić potrzeby mieszkańców ścisłego centrum miasta
Znowelizowana Ustawa o drogach publicznych umożliwia wprowadzenie w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, z maksymalną stawką 10 złotych za pierwszą godzinę postoju. Gdańsk proponuje, by ta stawka wyniosła 5,50 zł. Projekt uchwały w tej sprawie trafi na lutową sesję Rady Miasta Gdańska.
Za pierwszą godzinę postoju na Starym bądź Głównym Mieście kierowcy zapłacą 5,5 zł
Za pierwszą godzinę postoju na Starym bądź Głównym Mieście kierowcy zapłacą 5,5 zł
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

Strefy Płatnego Parkowania mają przede wszystkim jeden cel: służą rotacji miejsc i zapewnieniu ochrony interesu mieszkańców. Doświadczenia ostatnich lat w różnych miastach w całej Polsce, w tym Gdańska, pokazały, że takie rozwiązania nie do końca sprawdzają się, bo obowiązujące nawet maksymalne stawki za postój nie odstraszają kierowców. Nowelizacja ustawy umożliwia miasto wprowadzenie nowych, prawdopodobnie skuteczniejszych rozwiązań. Opowiadał o nich w trakcie czwartkowej konferencji, 6 lutego, Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju, a także Tomasz Wawrzonek, zastępca dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz Agata Lewandowska, miejska inżynier ruchu.

- Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania ma spowodować, że będzie chroniony interes mieszkańców tutaj zamieszkujących. Bardzo często jest tak, że mieszkańcy Głównego Miasta i Starego Miasta, wracając z pracy do domu, nie mają dzisiaj możliwości zaparkowania pod domem. Zależy nam na tym, żeby śródmieścia różnych miast nie pustoszały, żeby tutaj także mieszkali mieszkańcy. Bo od tego zależy to, czy ta dzielnica będzie żyła. SPP mają też powodować rotację miejsc - podkreślał Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska.

Co ważne, nie zmieni się cena abonamentów ulgowych, jakie wykupywać mogą nadal mieszkańcy Śródmieścia.

- Strefy Płatnego Parkowania służą rotacji miejsc i zapewnieniu ochrony interesu mieszkańców. Wykorzystując zapisy nowej ustawy przeprowadziliśmy analizę ruchu, wykazała ona jasno, że są w śródmieściu takie miejsca, gdzie samochody stoją kilka lub kilkanaście godzin, czyli obecnie funkcjonująca strefa nie zabezpiecza tych podstawowych funkcji - mówił zastępca prezydenta Piotr Grzelak. – Dlatego proponujemy wprowadzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, która ma poprawić dostępność miejsc postojowych w centrum miasta, ale też ograniczyć emisję spalin i realizować także takie cele jak ochrona zabytkowego obszaru miasta i promowanie ruchu pieszego , rowerowego oraz komunikacji miejskiej - dodał .

Gdańsk, jak inne duże polskie miasta, boryka się z kłopotem niewystarczającej liczby miejsc parkingowych w stosunku do potrzeb mieszkańców i turystów. Widoczne to jest szczególnie w centrum. Obserwuje się tam wzmożony ruch pojazdów, generowany w dużym stopniu przez osoby nie będące na co dzień mieszkańcami Śródmieścia. Osoby z innych dzielnic Gdańska najczęściej przyjeżdżają do centrum parkując tutaj samochód podczas załatwiania spraw urzędowych, zakupów, korzystania z lokali gastronomicznych. Dlatego też, mimo obowiązywania na Głównym i Starym Mieście Strefy Płatnego Parkowania, znalezienie wolnego miejsca postojowego jest utrudnione. Ponadto zwiększony ruch pojazdów zmniejsza jego płynność, co powoduje korki, a także niekorzystnie wpływa na środowisko naturalne. Nie służy on także historycznym zabytkom Głównego i Starego Miasta. Odpowiedzią na tę sytuację ma być wprowadzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania.

 

1647
Mat. GZDiZ

 

Czym jest Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania?

Możliwość wprowadzenia na terenie miasta Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania daje znowelizowana Ustawa o drogach publicznych. Zgodnie z jej zapisami taka strefa może powstać w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców na obszarze funkcjonalnego centrum miasta, który charakteryzuje się znacznym deficytem miejsc postojowych. Jej celem jest zwiększenie rotacji parkujących pojazdów, ograniczenie dostępności tego obszaru dla samochodów i wprowadzenie preferencji dla komunikacji zbiorowej. Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania można ustanowić tam, gdzie funkcjonowanie dotychczasowej SPP jest niewystarczające do realizacji lokalnej polityki transportowej i ochrony środowiska.

Narzędziem pozwalającym na ograniczenie ruchu pojazdów w obszarze Śródmiejskiej SPP i wymuszającym częstszą rotację na miejscach parkingowych są zwiększone stawki opłat za postój, a także wydłużony czas poboru opłat. Ustawodawca określił, iż stawka za godzinę postoju pojazdu w Śródmiejskiej SPP może wynosić 0,45% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a pobór opłat może być dokonywany również w soboty, niedziele i święta.

 

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania w Gdańsku

W Gdańsku prace nad możliwością ustanowienia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania trwały od czerwca 2019 roku. Wówczas na zlecenie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przeprowadzona została analiza funkcjonowania stref parkowania w Śródmieściu - zarówno płatnych, jak i bezpłatnych. Wykonanie takiej analizy jest jednym z warunków, by tego typu strefa mogła powstać w danym mieście. W Gdańsku zbadane zostały m.in. rotacja miejsc parkingowych, ich zajętość oraz wykorzystanie powierzchni parkingowej (w tym parkowania nieprawidłowego). Dodatkowo przeprowadzona została ankieta wśród osób parkujących, dotycząca źródeł i celów podróży, czasu poświęconego na szukanie miejsca postojowego i samego parkowania itp.

Na podstawie badań i analizy ich wyników wyznaczono obszar Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Opracowany został także algorytm, na podstawie którego określono poziom wysokości opłat za postój. Mają one zapewnić osiągnięcie pożądanej rotacji na miejscach parkingowych. Za punkt odniesienia posłużyły tu ulice Rajska, Gnilna i Łagiewniki, na których odnotowano najwyższe wskaźniki rotacji i zajętości miejsc parkingowych w dni robocze oraz w weekendy.

W Gdańsku Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania powstanie w ścisłym centrum miasta. Obejmie ona części dotychczasowych sektorów SPP na Starym i Głównym Mieście. Śródmiejska SPP znajdzie się wewnątrz obszaru wyznaczonego przez ulice graniczne: Okopową, Wały Jagiellońskie, Hucisko, Targ Rakowy, Podwale Grodzkie, Wałową, Ołowianka, Na Stępce, Dziewanowskiego, Angielską Groblę i Podwale Przedmiejskie (z wyłączeniem tej ulicy). Śródmiejska SPP obowiązywać będzie również na ulicy 3 Maja na odcinku od Cmentarza Nieistniejących Cmentarzy do posesji nr 9 (budynek Gdańskiego Urzędu Pracy).

Stawki opłat za postój w Śródmiejskiej SPP:

 • w czasie upływania pierwszej godziny – 5,50 zł

 • w czasie upływania drugiej godziny – 6,60 zł

 • w czasie upływania trzeciej godziny – 7,20 zł

 • w czasie upływania czwartej godziny i następnych – 5,50 zł

Pobór opłat w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania obowiązywać będzie przez 7 dni w tygodniu w godz. 9.00 – 20.00.

Miesięczny abonament za parkowanie w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania wyniesie 800 zł. Abonamenty dla mieszkańców pozostaną na stałym poziomie.

Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych środki uzyskane z opłat za postój pojazdów w Śródmiejskiej SPP w wysokości nie mniejszej niż 65% tych opłat, a także środki z opłat dodatkowych mają być przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej lub rowerowej lub zieleń i zadrzewienia w gminie.

W Gdańsku ten odsetek został określony na poziomie 80% środków uzyskanych z opłat. Będą one przeznaczone na rozwój form transportu alternatywnych dla samochodu, czyli ruchu pieszego i rowerowego.

 

Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska, wyjaśniał 6 lutego zasady Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania
Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska, wyjaśniał 6 lutego zasady Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

Zmiany w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania

Powstanie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania to nie jedyne zmiany, z jakimi spotkają się kierowcy poruszający się po Gdańsku. Zmienione zostaną również stawki opłat jednorazowych za postój w Strefie Płatnego Parkowania. W myśl przepisów Ustawy o drogach publicznych opłata za pierwszą godzinę postoju pojazdu w SPP nie może przekraczać 0,15% minimalnego wynagrodzenia. W 2020 roku tą kwotą będzie 3,90 zł i będzie ona obowiązywać również w Gdańsku.

Stawki opłat za postój w SPP:

 • w czasie upływania pierwszej godziny – 3,90 zł

 • w czasie upływania drugiej godziny – 4,60 zł

 • w czasie upływania trzeciej godziny – 5,50 zł

 • w czasie upływania czwartej godziny i następnych – 3,90 zł

Czas poboru opłat obowiązywać będzie od poniedziałku do piątku (w zależności od sektora) w godz. 9.00 – 17.00 lub 9.00 – 15.00.

Miesięczny abonament za postój pojazdu we wszystkich sektorach SPP (z wyłączeniem Śródmiejskiej SPP) wyniesie 550 zł. Opłaty dodatkowe za nieopłacenie postoju pozostaną bez zmian.

Innymi zmianami, które obowiązywać będą w SPP są:

 • obowiązek wpisania numeru rejestracyjnego podczas wnoszenia opłaty za postój w SPP,

 • wprowadzenie opłat dla motocykli na takich samych zasadach jak dla wszystkich pojazdów samochodowych,

 • karta opłaty zryczałtowanej mieszkańca (miesięczna i roczna) wydawana będzie wyłącznie dla osób zameldowanych. Ich stawki pozostaną bez zmian.

Zmiany w funkcjonowaniu SPP obejmą również osoby niepełnosprawne. Takie osoby (kierowca lub osoba przewożona) z kartą parkingową oraz kartą „N+” będą mogły bezpłatnie zaparkować w SPP na dowolnym miejscu postojowym. Karta „N+” wydawana będzie na osobę, a nie na pojazd. Pozwoli to na transport osób niepełnosprawnych, również dzieci, przez ich opiekunów różnymi pojazdami. Dlatego aby otrzymać kartę „N+” nie będzie konieczne posiadanie pojazdu oraz zdolności do jego prowadzenia. Do posługiwania się kartą „N+” uprawnione będą osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności zarówno ruchowej, jak i neurologicznej oraz narządu wzroku.

 

Nowe sektory w Strefie Płatnego Parkowania

Na wniosek Rad Dzielnic do SPP włączone zostaną obszary w dzielnicach Wrzeszcz Dolny oraz Przymorze Małe. Pobór opłat na poszczególnych ulicach w tych sektorach rozpocznie się po konsultacjach z Radami nie wcześniej niż w 2021 roku.

Ponadto z uwagi na dużą powierzchnię SPP we Wrzeszczu Górnym oraz Oliwie każda z nich podzielona zostanie na dwa sektory. Pozwoli to ujednolicić wielkość wszystkich sektorów SPP w Gdańsku. Granice przebiegać będą w śladzie ulicy Jaśkowa Dolina we Wrzeszczu oraz w śladzie ulicy Derdowskiego w Oliwie.

Proponowane powyżej zmiany dotyczące Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz dotychczasowej Strefy Płatnego Parkowania będą przedmiotem obrad Rady Miasta Gdańska na posiedzeniu 27 lutego. Od decyzji Radnych zależeć będzie, czy zostaną one wprowadzone w życie. Jeśli tak się stanie, wówczas Śródmiejska SPP i inne zmiany w funkcjonowaniu SPP zaczną obowiązywać 29 czerwca 2020 roku.

 

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl