PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Srebrne Drzewko dla Małgorzaty Niemkiewicz, dyrektorki gdańskiego MOPR

Srebrne Drzewko dla Małgorzaty Niemkiewicz, dyrektorki gdańskiego MOPR
Od trzynastu lat marszałek województwa pomorskiego przyznaje szczególną nagrodę - „Srebrne Drzewko”, za działalność na rzecz integracji i pomocy społecznej w naszym regionie. W tym roku wśród pięciu laureatów tego wyjątkowego wyróżnienia jest Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
Małgorzata Niemkiewicz, nagrodzona dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Małgorzata Niemkiewicz, nagrodzona dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się w piątek 15 listopada, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, podczas konferencji pt. „Efektywne rozwiązania w obszarze pomocy i integracji społecznej na przestrzeni ostatnich 20 lat". „Srebrne Drzewka” wręczyli laureatom: marszałek Mieczysław Struk oraz marszałkini Agnieszka Kapała-Sokalska.

Dyrektor Niemkiewicz doceniono: „za wybitne działania w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej, rozwój usług społecznych, działalność na rzecz rewitalizacji społecznej obszarów zdegradowanych oraz pracy ze społecznością lokalną, upowszechnianie idei ekonomii społecznej, w tym za rozwój systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz popularyzację świadczenia usług społecznych z wykorzystaniem elementów gospodarki społecznej oraz wdrażanie i promowanie innowacji społecznych”.

- Otrzymana nagroda jest jednocześnie powodem do dumy i zobowiązaniem do kontynuacji działań przynajmniej tak samo intensywnie - mówi dyr. Małgorzata Niemkiewicz. - To ogromna radość i zaszczyt. To także wyraz docenienia pracy całego zespołu gdańskiego MOPR na czele z moimi najbliższymi współpracownikami. 

W tym roku kapituła konkursu z 21 zgłoszeń wybrała pięciu laureatów. Oto pełna lista i uzasadnianie wersyktu:

  • Wojciech Bystry, prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie w Gdańsku - za zmniejszanie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego, podejmowanie skutecznych działań w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności oraz inspirujące rozwiązania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, a także wdrażanie i promowanie innowacji społecznych.
  • Arkadiusz Kiemczyński, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Damaszce - za wybitne działania w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
  • Małgorzata Niemkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku - za wybitne działania w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej, rozwój usług społecznych, działalność na rzecz rewitalizacji społecznej obszarów zdegradowanych oraz pracy ze społecznością lokalną, upowszechnianie idei ekonomii społecznej, w tym za rozwój systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz popularyzację świadczenia usług społecznych z wykorzystaniem elementów gospodarki społecznej, a także wdrażanie i promowanie innowacji społecznych.
  • Klaudiusz Dyjas, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku - za rozwój usług społecznych, działalność na rzecz seniorów oraz realizację projektów międzypokoleniowych, w tym promowanie dobrych praktyk.
  • Kazimierz Gorlewicz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie - za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

 

Sylwia ResselUrząd Miejski w GdańskuMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Sylwia Ressel - najnowsze
Sylwia ResselUrząd Miejski w GdańskuMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Sylwia Ressel - najnowsze