Spotkanie polskich miast hanzeatyckich w Gdańsku. Gość specjalny: burmistrz Lubeki

Związek miast hanzeatyckich to dziś 187 miast z 16 krajów, które łączy morze, współpraca gospodarcza i kulturalna. - Nie wszystko co dzieje się dziś w Europie, nam się podoba - mówił w Gdańsku Bernd Saxe, prezydent Związku Hanzy, burmistrz Lubeki. - Dlatego zwłaszcza teraz musimy się zjednoczyć i jeszcze silniej współpracować na rzecz pokoju i rozwoju gospodarczego w Europie.

Spotkanie polskich miast hanzeatyckich w Gdańsku. Gość specjalny: burmistrz Lubeki
A
A
data publikacji: 01 kwietnia 2017 r.

Spotkanie polskich miast hanzeatyckich w Gdańsku w Amber Expo 1 kwienia 2017 roku
Spotkanie polskich miast hanzeatyckich w Gdańsku w Amber Expo 1 kwienia 2017 roku
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Burmistrz Lubeki był jednym z gości, którzy przyjechali w sobotę, 1 kwietnia 2017 roku, do Gdańska na spotkanie miast hanzeatyckich.

- Rok temu miałem przyjemność podczas pobytu w Lubece zwiedzić muzeum Hanzy - mówił Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. - Muzeum pokazuje, jak miasta Hanzy w średniowieczu tworzyły małą unię gospodarczą i polityczną, można powiedzieć że była to miniatura Unii Europejskiej. Jako samorządowiec z 27-letnim stażem widzę, jak nasi poprzednicy mieli poczucie miejskiej identyfikacji, jak bronili swoich miast przed zakusami królów, ale też kościoła. Widać jak w tej przestrzeni sporu o interesy polityczne i gospodarcze kształtowała się europejska wolność.  


Hanza to wolność i współpraca

Jak mówił prezydent Adamowicz dzisiejsza Hanza cały czas poszukuje inspiracji ze średniowiecznej historii związku nadmorskich miast. 

- Chcemy naszą współpracę przełożyć na turystykę, cały czas uczestniczymy w różnych projektach - dodał prezydent Adamowicz. - Chcemy tworzyć pewną sieć powiązań, bo turyści szukają zindywidualizowanych, ciekawych kulturowo miejsc. To właśnie Hanza może być narzędziem do tworzenia nowych szlaków turystycznych.

Spotkanie w Gdańsku było okazją do omówienia czerwcowego zjazdu Hanzy w Kampen w Holandii, mówiono też o propozycjach na Zjazd Hanzy w Rostoku w 2018 roku, o tzw. Młodej Hanzie, czyli zaangażowaniu młodych ludzi we współpracę miast i planach współpracy polskich miast hanzeatyckich z zagranicznymi partnerami na kolejne lata.

- Hanza w średniowieczu pełniła wiele funkcji: organizowała obywateli, wspierała handel poza lokalnymi granicami i chroniła miasta przed władzą centralną - mówił Bernd Saxe, burmistrz Lubeki - To były miasta wolne, świadome swojego znaczenia i swoich praw. I dziś tego chcemy, chcemy sami o sobie stanowić, nie chcemy, żeby nam mówiono, co mamy robić.
 

Paweł Adamowicz prezydent Gdańska uważa, że dzisiejsza Hanza poszukuje inspiracji ze średniowiecznej historii związku nadmorskich miast
Paweł Adamowicz prezydent Gdańska uważa, że dzisiejsza Hanza poszukuje inspiracji ze średniowiecznej historii związku nadmorskich miast
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Młodzi ludzie w Hanzie potrzebni

- Nie miałam pojęcia co to jest Hanza - wspominała Marta Jędrzejewska, przedstawicielka Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. - Kiedy się bardziej zapoznałam z jej działalnością, postanowiłam to zmienić i uaktywnić młodzież z Gdańska. Wymyśliliśmy konkurs na nagranie klipu promującego Hanzę, wygraną jest wyjazd na Dni Hanzy w Kampen. Trzeba w nim pokazać, a więc najpierw się dowiedzieć, jakie są ślady Hanzy w Gdańsku. Pracujemy też nad stworzeniem bazy kontaktowej z młodymi ludźmi z miast hanzeatyckich.

Roman Liebrecht ze Stowarzyszenia “Młode Talenty” zaproponował stworzenie Hanzy Talent we wszystkich państwach zrzeszonych w Hanzie, projektu który promowałby młodych ludzi z talentami. Mogliby występować w zrzeszonych miastach, co byłoby okazją do współpracy i zbliżenia na kolejnym obszarze.

- Potrzebna jest permanentna edukacja dzieci i młodzieży, by mogli uczyć się patriotyzmu lokalnego, regionalnego i ogólnokrajowego - dodał prezydent Adamowicz. - To co  bywa czymś oczywistym w Europie, u nas wymaga wspierania. Kontakt z innością, zagranicą, młodymi ludzi na świecie bardzo wzbogaca, łamie stereotypy. Młoda Hanza jest jednym z instrumentów, dzięki któremu możemy to realizować.


Wyzwanie na najbliższe lata

- Hanza Biznes istnieje niedługo, bo od 2013 roku - tłumaczyła Aleksandra Harasiuk z Agencji Rozwoju Pomorza. - To jest stowarzyszenie przedsiębiorców z miast hanzeatyckich, którzy ze sobą współpracują, takie biznesowe kontakty ma prawie 150 miast z ośmiu krajów, w Polsce mamy tylko jedno miasto. I to jest wyzwanie na najbliższe lata.

Współpraca gospodarcza jest ważna też z innych powodów.

- Nie wszystko co dzieje się w Europie nam się podoba - tłumaczył Bernd Saxe. - Po raz pierwszy po 1945 roku siłą zmienia się granice, w wielu krajach europejskich dochodzą do głosu ruchy nacjonalistyczne i populistyczne poglądy, które stawiają sens zjednoczonej unii pod znakiem zapytania, niektóre państwa decydują się opuścić unię. Jestem przekonany, że zwłaszcza teraz musimy się zjednoczyć i jeszcze mocniej współpracować na rzecz pokoju i rozwoju gospodarczego.

Agencja Rozwoju Pomorza wspiera małe i średnie pomorskie firmy, nowy projekt Pomorski Broker Eksportowy ma za zadanie pomoc małym i średnim firmom w znalezieniu partnerów zagranicą. - Skoro miasta hanzeatyckie tak dobrze się czują pokazując swoją kulturę, sztukę i historię, mogą też zainwestować we współpracę gospodarczą - dodaje Aleksandra Harasiuk.


Nz Bernd Saxe burmistrz Lubeki (z lewej) jest przekonany, że miasta hanzeatyckie powinny się zjednoczyć i jeszcze mocniej współpracować na rzecz pokoju i rozwoju gospodarczego
Nz Bernd Saxe burmistrz Lubeki (z lewej) jest przekonany, że miasta hanzeatyckie powinny się zjednoczyć i jeszcze mocniej współpracować na rzecz pokoju i rozwoju gospodarczego
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Gdańsk w Hanzie


W dniu 9 września 1361 roku Gdańsk po raz pierwszy brał udział w Międzynarodwym Zjeździe Hanzy w Greifswaldzie w Niemczech. Ostatni Zjazd „Starej” Hanzy odbył się w 1679 roku w Lubece.


Związek Nowej Hanzy „Hanza” powstał w 1980 roku z inicjatywy holenderskiego Miasta Zwolle. Gdańsk uczestniczy w zjazdach nowego związku od samego początku. W 1997 roku nasze miasto było organizatorem 17. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy. Po raz drugi będzie organizatorem zjazdu w 2024 roku.


Informacje o Związku Hanzy i o obchodach w poszczególnych miastach promowane są na stronie internetowej: www.hanse.orgAlicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora