Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Smart Metropolia 2016 - otwartość, bezpieczeństwo i memorandum metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot ze Słupskiem

Smart Metropolia to forum wymiany doświadczeń związanych z lepszym funkcjonowaniem metropolii na świecie. By wziąć udział w tym wydarzeniu, w dniach 23-24 listopada do Gdańska z całego świata przyjechali przedstawiciele świata nauki, biznesu, administracji i organizacji pozarządowych.

Smart Metropolia 2016 - otwartość, bezpieczeństwo i memorandum metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot ze Słupskiem
A
A
data publikacji: 23 listopada 2016 r.

Myśl przewodnia tegorocznej edycji kongresu w Amber Expo to otwartość i bezpieczeństwo. Każdy z dni obrad rozpoczyna się od wykładu wprowadzającego oraz sesji plenarnej. Następnie dyskusja toczy się wokół trzech ścieżek tematycznych: gospodarki, przestrzeni oraz społeczeństwa metropolii.

Jednym z gości kongresu był prezydent Słupska Robert Biedroń. Przyjechał do Gdańska nie tylko po to, by dyskutować na tematy metropolitalne. Wspólnie z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem, który jest przewodniczącym zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, podpisali memorandum w sprawie wzajemnej współpracy metropolii i miasta Słupska. Oto jego treść:

“Dostrzegając strategiczne znaczenie wzajemnych powiązań i wspólnych interesów, świadomi znaczenia Miasta Słupska jako jednego z najważniejszych miast dla rozwoju gospodarczego północnej Polski, zdeterminowani do zwiększenia konkurencyjności Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz jego pozytywnego wpływu na rozwój północnej Polski i Regionu Morza Bałtyckiego, deklarujemy:

- wolę zacieśniania relacji między Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot a Słupskiem, której fundamentem musi być lepsza wzajemna dostępność transportowa oraz sprawny system regionalnego transportu zbiorowego,

- wspólny lobbing o jak najszybszą budowę drogi ekspresowej S6, która jest niezbędna zarówno dla dobrych relacji między Obszarem Metropolitalnym a Słupskiem, jak i dla dynamicznego i zrównoważonego rozwoju kraju,

- systematyczną wymianę doświadczeń i koordynację innowacyjnych działań w sferze kultury, edukacji, kształcenia zawodowego i przedsiębiorczości.”

-
Natalia Gawlik (0)
www.gdansk.pl
natalia.gawlik@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Natalia Gawlik (0)
www.gdansk.pl
natalia.gawlik@gdansk.pl
więcej tekstów autora