PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
SKM powinna należeć do samorządów - apel miast, gmin i powiatów metropolii
SKM powinna należeć do samorządów - apel miast, gmin i powiatów metropolii
Zarząd Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot wspiera działania Samorządu Województwa Pomorskiego, który chce uzyskać większościowe udziały w spółce PKP SKM w Trójmieście. List poparcia w tej sprawie wysłany zostanie do Ministerstwa Infrastruktury i władz PKP.
Szybka Kolej Miejska operuje w Trójmieście i na Pomorzu, ale najwięcej do powiedzenia ma w niej PKP S.A.
Szybka Kolej Miejska operuje w Trójmieście i na Pomorzu, ale najwięcej do powiedzenia ma w niej PKP S.A.
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Pod listem podpis złożyli przedstawiciele: Gdańska, Sopotu, Tczewa, Rumi, Nowego Dworu Gdańskiego, Wejherowa, Linii, Powiatu Wejherowskiego oraz Powiatu Kartuskiego. Przedstawiciele tych gmin i powiatów wzięli udział w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia, które odbyło się 9 lipca 2018 r.

Obecnie większościowe udziały w spółce PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście należą do PKP S.A  - 67,9 proc. Kolejni współwłaściele to: miasto Gdańsk (12,8 proc.), Województwo Pomorskie (10,4 proc.), miasto Gdynia (5,4 proc.), miasto Sopot (2,1 proc.), miasto Pruszcz Gdański (1,2 proc.) i miasto Rumia (0,2 proc.).

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk od wielu lat, przy kolejnych rządach, stara się o usamorządowienie SKM, która działa przecież wyłącznie w Trójmieście i na Pomorzu.

- Nasza wspólna petycja to głos poparcia dla starań marszałka. Chcielibyśmy żeby samorządy: wojewódzki, miejskie i gminne miały większość w spółce PKP SKM, która obsługuje komunikacyjnie Trójmiasto i okolice - mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, wiceprzewodniczący zarządu OM G-G-S. - Cały czas prosi się samorządy o środki finansowe na zwiększenie częstotliwości kursowania, na wsparcie zakupu nowego taboru czy remontów peronów. Partycypujemy w tych działaniach, ale chcielibyśmy też zarządzać spółką, przejąć za nią odpowiedzialność. Łatwiej jest to robić z poziomu Pomorza niż Warszawy - przekonuje prezydent Sopotu. - Weźmy przykład lotniska w Gdańsku, które świetnie się rozwija, a przecież od lat 90.tych większościowe udziały w nim mają samorządy: wojewódzki i trójmiejskie. Skoro taka delikatna materia jaką jest ruch lotniczy może być bardzo dobrze zarządzana przez samorządy, nasz „nerw komunikacyjny”, jakim jest SKM, także powinien.

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i wiceprzewodniczący zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, z prawej Michał Glaser - dyrektor biura OM G-G-S, z tyłu Paweł Adamowicz - prezydent Gdańska
Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i wiceprzewodniczący zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, z prawej Michał Glaser - dyrektor biura OM G-G-S, z tyłu Paweł Adamowicz - prezydent Gdańska
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Kolejnym po lotnisku przykładem, już 100-procentowej własności samorządu w spółce transportowej, jest Pomorska Kolej Metropolitalna, która od początku należała do Samorządu Województwa Pomorskiego.

Samorządom Pomorza brakuje obecnie 18 proc., by osiągnąć zakładaną większość 51 proc. udziałów w SKM. Propozycja marszałka, z którą w pełni zgadzają się gminy OM G-G-S, jest taka, by wnieść aportem majątek PKM do wspólnej spółki z PKP SKM.

- Dzięki temu mógłby powstać jeden spójny system Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, która jeździłaby od Gdańska Głównego do Wejherowa, Kościerzyny i Kartuz, a nie tak jak teraz: tylko z Gdańska Wrzeszcza do tych dwóch ostatnich miast - tłumaczy Michał Glaser dyrektor biura OM G-G-S. - Kiedy port lotniczy stał się własnością samorządów, województwo i miasta zadłużyły się, żeby przeprowadzić ogromny projekt rozbudowy. Dziś jest trzecim lotniskiem w Polsce pod względem zasięgu na świecie. Tak samo chcemy, by kolej w metropolii była jedną z najlepszych w Polsce. Samorządy nie będą przecież zaciągać zobowiązań finansowych na rozwój czegoś, co do nich nie należy.

Miasto Gdańsk jest dziś największym po PKP udziałowcem w SKM.

- Warto porównać funkcjonowanie kolei miejskiej w Warszawie i w Trójmieście. W stolicy można korzystać z jednego wspólnego biletu, ale spółka operująca koleją należy w stu procentach do samorządu - przypomina Piotr Grzelak, z-ca prezydenta Gdańska - To kluczowe, żebyśmy mogli mieć wpływ na rozwój takiego podmiotu w naszej metropolii i łączyć w ramach jednej oferty biletowej usługi realizowane przez SKM. Apelujemy do ministerstwa i władz PKP o przekazanie większościowych udziałów samorządom. My “na dole” wiemy najlepiej, jak ta kolej powinna się rozwijać.

TREŚĆ LISTU

Gdańsk, 09 lipca 2018 r.

LIST POPARCIA DLA USAMORZĄDOWIENIA PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

My, przedstawiciele gmin i powiatów zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, wyrażamy poparcie dla działań Samorządu Województwa Pomorskiego mających na celu uzyskanie większościowego udziału w kapitale zakładowym PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Obecna struktura własności Spółki, w której PKP S.A. posiada 67,9% udziałów, natomiast Gmina Miasta, Gdańska 12,8%, Województwo Pomorskie 10,4%, Gmina Miasta Gdyni 5,4%, Gmina Miasta Sopotu 2,1%, Gmina Miejska Pruszcz Gdański 1,2%, Gmina Miejska Rumia 0,2% udziałów, sprawia, że samorządy nie mają kontroli nad Spółką, która w całości wykonuje usługi przewozowe w Trójmieście i na Pomorzu.

W związku z powyższym, w trosce o wzmocnienie pozycji, a przede wszystkim zapewnienie stabilnych podstaw rozwoju kolejowego "kręgosłupa" aglomeracji trójmiejskiej, jakim jest SKM, popieramy, prowadzone od dawna zabiegi Samorządu Województwa Pomorskiego o uzyskanie większościowego udziału w kapitale zakładowym Spółki.

W szczególności, popieramy propozycję Samorządu Województwa Pomorskiego zawarcia Umowy Wspólników Spółki, zawierającej:

- zobowiązanie się wspólników do zgodnego działania w celu zmiany struktury właścicielskiej Spółki,

- zobowiązanie Województwa Pomorskiego do dokapitalizowania Spółki kwotą ok 160 mln PLN w zamian za nowe udziały PKP SKM, co zapewni wkład własny do realizowanego przez Spółkę projektu pn. „Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienia zaplecza utrzymania taboru” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności,

- zobowiązanie Województwa Pomorskiego do rozpoczęcia rozmów dotyczących zawarcia ze Spółką długoletniej Umowy Przewozowej, która pozwoli na rozliczenie przekazanego Spółce dokapitalizowania w ramach rekompensaty,

- zobowiązanie Województwa Pomorskiego do rozpoczęcia rozmów dotyczących aportu do Spółki taboru kolejowego będącego własnością Województwa,

- zobowiązanie się PKP S.A. do rozpoczęcia rozmów dot. wyposażenia Spółki w składniki majątkowe na linii kolejowej 250, zarządzanej przez PKP SKM.

Wierzymy, że zmiana struktury właścicielskiej Spółki, w której strona samorządowa będzie jej głównym udziałowcem znacząco wpłynie na wzmocnienie roli i funkcji pełnionej przez Spółkę w systemie transportowym województwa, a w szczególności na wzrost jakości świadczonych usług i znaczenia dla przewozów aglomeracyjnych. W konsekwencji pozwoli na dalszy rozwój Spółki i pełniejszą współpracę Spółki w ramach wdrażania wspólnych rozwiązań taryfowo-biletowych w województwie pomorskim.

Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze
Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze