PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Jak pracują miejscy urzędnicy? Skargi, pochwały i interwencje  
Jak pracują miejscy urzędnicy? Skargi, pochwały i interwencje  
Z roku na rok spada liczba skarg na pracę urzędników: w ciągu ostatnich 12 lat o ponad 50 proc. Są też i pochwały - w 2017 roku z prawie 400 ankiet oceniających pracę gdańskich urzędników 368 opinii było pozytywnych.

Rejstracja auta - wizytwa przez internet to brak kolejki, w samym urzedzie też wysiłek żeby nie czekać
Rejestracja auta w Zespole Obsługi Mieszkańców - wizyta przez internet to brak oczekiwanie w kolejce. Coraz więcej gdańszczan wybiera ten sposób załatwiania urzędowych spraw
Grzegorz Mehring/gdansk.pl

- Skargę na działanie organów publicznych może złożyć każdy obywatel - mówi Tomasz Filipowicz dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Jej powodem może być przewlekłe czy biurokratyczne postępowanie urzędnika, nienależyte wykonanie zadania, naruszenie interesów mieszkańca, ich zaniedbanie. Każda skarga jest rozpatrywana i analizowana przez osobę nadzorującą urzędnika, z powodu którego skargę złożono. Rozpatrujemy, czy skarga jest zasadna czy nie, kto zawinił, dlaczego tak się stało, jak sytuację naprawić.

Skarga mieszkańca, kłopot urzędnika

Wszystkie skargi na działanie urzędników wpływające do Urzędu Miejskiego w Gdańsku są skrupulatnie rozpatrywane i... liczone. Z opracowania przygotowanego przez UMG wynika, że liczba skarg z roku na rok maleje.

W 2006 roku wpłynęły do gdańskiego magistratu 123 skargi, w tym 82 zasadnych, pozostałe po rozpatrzeniu okazały się bezzasadne. Najmniej skarg - bo tylko 60 z czego aż 41 bezzasadnych - wpłynęło w 2011 roku, najświeższe dane z roku 2017 mówią o 69 skargach, w tym 44 bezzasadnych.

- Coraz mniejsza liczba skarg wynika z tego, że z roku na rok staramy się podnosić jakość naszej pracy - dodaje Tomasz Filipowicz. - Szukamy przyczyn skarg i usprawniamy pracę urzędu tak, żeby mieszkańcy mieli jak najmniej powodów do niezadowolenia. Pomagają w tym sami gdańszczanie wskazując, co trzeba zmienić, poprawić, ulepszyć.

Skarga mieszkańca oznacza dla urzędnika, który do jej złożenia się przyczynił, postępowanie wyjaśniające i rozmowę dyscyplinującą, jeśli zaniedbanie się potwierdzi. A jeśli skarg na jednego urzędnika jest więcej, może czekać go nagana i niższa ocena pracownicza weryfikowana co roku.

Urząd Miejski w Gdańsku wprowadził też niedawno nieszablonowe rozwiązanie, aby sprawę niezadowolonego klienta załatwić od ręki. Kiedy mieszkaniec przychodzi ze skargą, sprawa jest wyjaśniana na miejscu w urzędzie i - jeśli jest taka możliwość - klient ma wyjść z gotowym rozwiązaniem problemu.   

 

Na kłopoty prezydent. Interwencje najwyższego szczebla

Czymś innym niż skarga jest interwencja. Każdy ma prawo interweniować i osobiście w swojej sprawie spotkać się z prezydentem lub jego zastępcami. W 2017 roku najwięcej interwencji - aż 248 - przyjął Piotr Grzelak z-ca prezydenta ds. polityki komunalnej, prezydent Adamowicz - 18, Piotr Kowalczuk z-ca prezydenta ds. polityki społecznej - 5, Wiesław Bielawski z-ca prezydenta ds. planowania przestrzennego - 28.

- Fakt że inni prezydenci mają na koncie mniej interwencji niż prezydent Grzelak, wynika z tego, że większość spraw udaje się załatwić na szczeblu dyrektorów wydziału, miejskich jednostek, dyrektorów szkół i nie wymagają jednostkowej decyzji prezydenta - tłumaczy dyrektor Filipowicz. - Polityka komunalna miasta to bardzo wrażliwy temat, wiele decyzji wymaga zindywidualizowanego podejścia, a dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej czy Gdańskich Nieruchomości (dawne GZNK - red.) nie ma takich kompetencji, żeby rozstrzygać skomplikowane sprawy. I te “szczególne przypadki” trafiają do prezydenta, który indywidualizuje decyzje, rozstrzyga, co w konkretnym przypadku można zrobić

- Nie da się przyłożyć do nich gotowych szablonów - mówi prezydent Piotr Grzelak.- Co środę przyjmuję kilkanaście interwencji i każda z nich jest najczęściej trudną historią życiową, a kłopoty z lokalem komunalnym są jednym z wielu problemów, z którymi boryka się mieszkaniec. To często brak pracy, samotne rodzicielstwo, kompletny brak wsparcia w rodzinie. Dlatego od razu szukamy kompleksowej pomocy, MOPR pomaga takiej osobie w znalezieniu pracy, usamodzielnieniu, oferuje pomoc psychologiczną, daje wsparcie asystenta rodziny.   

Jak mówi Piotr Grzelak w 90 proc. interwencji, które do niego trafiają, udaje się znaleźć rozwiązanie, dać wsparcie na dłuższy czas, np. podpisać ugodę na spłatę zadłużenia komunalnego, znaleźć miejsce w żłobku czy przedszkolu dla dziecka, zamienić lokal albo - przy spełnianiu konkretnych wymogów - skrócić oczekiwanie na przyznanie lokalu komunalnego.

Najwięcej interwencji od mieszkańców na `szczeblu prezydenckim` przyjmuje Piotr Grzelak z-ca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej, to wynika ze specyfiki obszaru dziedzin, za które odpowiada. Nz. Prezydent Grzelak podczas spotkania z mieszkańcami Siedlec
Najwięcej interwencji od mieszkańców na `szczeblu prezydenckim` przyjmuje Piotr Grzelak z-ca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej, to wynika ze specyfiki obszaru dziedzin, za które odpowiada. Nz. Prezydent Grzelak podczas spotkania z mieszkańcami Siedlec
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Wizyty interwencyjne mieszkańców w latach 2015 -2017

Piotr Grzelak z-ca prezydenta ds komunalnych

2017 - 248

2016 - 193

2015 - 211

Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska

2017 - 18

2016 - 16

2015 - 17

Wiesław Bielawski, z-ca prezydenta ds polityki przestrzennej

2017 - 28

2016 - 21

2015 - 24

Piotr Kowalczuk z-ca prezydenta ds polityki społecznej

2017 - 5

2016 - 3

2015 - 2

Danuta Janczarek sekretarz Miasta

2017- 0

2016 -3

2015 -2

Teresa Blacharska skarbnik Miasta

2017 - 0

2016 - 2

2015 - 0

Urząd Miejski w Gdańsku przy Nowych Ogrodach, sala obsługi mieszkańców
Urząd Miejski w Gdańsku przy Nowych Ogrodach, sala obsługi mieszkańców
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Wypełnij ankietę, zmienisz urząd

Od kilkunastu lat każdy mieszkaniec odwiedzający gdański urząd może wypełnić ankietę, która w formie papierowej znajduje się w każdym Zespole Obsługi Mieszkańców. Po wypełnieniu wystarczy wrzucić ją do skrzynki wiszącej na ścianie, ankietę można wypełnić też przez stronę  BIP.

Dzięki uwagom i propozycjom zawartym w ankietach, z inicjatywy mieszkańców powstał m.in. kącik dla dzieci, pokój dla matki z dzieckiem, pojawiła się możliwość płatności online przez stronę miasta od zeszłego roku

- Analizujemy propozycje, czy są sensowne, jakie generowałyby koszty, czy poprawią pracę urzędu - mówi Filipowicz. - Od 2016 i 2017 roku prowadzimy reorganizację w obsłudze klientów, przy tej samej liczbie pracowników obsługujemy dwa razy więcej osób. O połowę skrócił się czas oczekiwania na np. rejestrację pojazdów, dzięki możliwości zapisywania się na wizyty przez internet, w 2017 roku zrobiło to już 50 tysięcy mieszkańców.  

Ankiety to też informacje pozytywne: o szybkim załatwieniu sprawy, pomocy w uniknięciu urzędowych kłopotów, życzliwości, profesjonalizmie urzędnika. W 2017 roku mieszkańcy wypełnili 391 ankiet, z tego 368 to opinie pozytywne.


Przykładowe interwencje mieszkańców w 2017 roku

Paweł Adamowicz

Wykup lokalu mieszkalnego • Umorzenie zaległości czynszowych lub rozłożenie na raty • Przywrócenie dostaw wody • Nieodpowiednie zachowania pracowników MOPR • Przydział lokalu mieszkalnego • Umorzenie lub przyznanie ulgi opłat za użytkowanie wieczyste gruntu • Wykup gruntów przez miasto • Budowa sieci wodociągowej • Legalizacja uprawnień do lokalu • Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego • Zezwolenie na wjazd na Stare Miasto pojazdem wolnobieżnym • Wyrażenie zgody na zameldowanie w lokalu gminnym •

Piotr Kowalczuk

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych • Nadzór nad pracownikami MOPR • Pomoc w szkole dziecku niepełnosprawnemu • Dotacje programu zdrowotnego • Nienależyta opieka pracowników CPS

Piotr Grzelak

Przyspieszenie wymiany lokalu mieszkalnego • Uregulowanie stanu prawnego lokalu • Przyspieszenie przydziału lokalu mieszkalnego • Wykup lokalu komunalnego • Umorzenie zaległości czynszowych lub rozłożenie na raty • Przywrócenie tytułu prawnego do lokalu • Wykonanie remontu budynku mieszkalnego • Wstrzymania eksmisji • Zgoda na zameldowanie w lokalu komunalnym

Wiesław Bielawski

Wykup lokalu • Wyrażenie zgody na dzierżawę działki • Przedłużenie użytkowania wieczystego gruntu • Wydanie decyzji o udostępnienie terenu • Zagospodarowanie podwórek • Opłaty za użytkowanie  wieczyste gruntu • Zmiana ustaleń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Alicja Katarzyńskawww.gdansk.plalicja.katarzynska@gdansk.pl
Alicja Katarzyńska - najnowsze
Alicja Katarzyńskawww.gdansk.plalicja.katarzynska@gdansk.pl
Alicja Katarzyńska - najnowsze