Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Sesja Rady Miasta Gdańska we wtorek. Transmisja od 9.00. Sprawdź porządek obrad

Szykuje się rozszerzenie strefy płatnego parkowania w Oliwie, Jelitkowie i Górnym Wrzeszczu. Rady Dzielnic będą mogły organizować konsultacje społeczne, a do tego kolejne fragmenty Gdańska objęte zostaną miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. O tym, i wielu innych kwestiach, rozmawiać będą miejscy radni podczas sesji we wtorek 25 kwietnia. Transmisja na żywo na gdansk.pl

Sesja Rady Miasta Gdańska we wtorek. Transmisja od 9.00. Sprawdź porządek obrad
A
A
data publikacji: 23 kwietnia 2017 r.

We wtorek sesja Rady Miasta Gdańska. Radni zajmą się m.in. rozszerzeniem płatnej strefy parkowania
We wtorek sesja Rady Miasta Gdańska. Radni zajmą się m.in. rozszerzeniem płatnej strefy parkowania
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Jednym z projektów uchwał, który trafi na najbliższe obrady, będzie ten dotyczący rozszerzenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych. O ile radni zgodzą się na zmiany, możliwość poboru opłaty będzie dotyczyła kolejnych ulic w dzielnicach odczuwających deficyt miejsc postojowych: Górnym Wrzeszczu, Oliwie oraz Jelitkowie. Równocześnie zmniejszona ma zostać wysokość miesięcznego abonamentu – z 20 do 10 złotych.

Poza tym dokumentem gdańscy radni zajmą się jeszcze 71 projektami uchwał.

Piotr Borawski, szef klubu PO w Radzie Miasta Gdańska, podkreśla,że z jego punktu widzenia najistotniejszy będzie projekt poświęcony gdańskiemu programowi dotyczący rewitalizacji. - Jest ona bardzo oczekiwana, zwłaszcza w czterech dzielnicach (chodzi o Nowy Port, Biskupią Górkę, Dolne Miasto i Orunię – red.) - zaznacza Borawski. - Kwestią, która zawsze budzi pewne obawy, jest rozszerzenie stref płatnego parkowania. W tym przypadku mamy jednak poparcie Rad Dzielnic, które wnioskowały o te strefy. Myślę, że po raz ostatni w tej kadencji przyjmujemy tego typu zmiany – dodaje.

Szef gdańskich radnych PO przypomina też, że Rady Dzielnic już w ubiegłym roku wnioskowały o możliwość przeprowadzenia konsultacji społecznych. - Nie mieliśmy jednak podstawy prawnej, związanej ze statutem, by dać im takie uprawnienia. Zmieniając ich statuty wprowadzamy Rady Dzielnic w proces partycypacji. Do tej pory o przeprowadzenie konsultacji mogła wnioskować Rada Miasta, prezydent Gdańska, organizacje pozarządowe i określona w uchwale liczba mieszkańców. Teraz dochodzą rady, które na bieżąco zajmują się tym, co jest istotne w dzielnicach. To kolejny etap partycypacji społecznej, a więc zwiększenia możliwości współdecydowania mieszkańców o tym, co się dzieje także w ich lokalnych społecznościach – Piotr Borawski.

Szef klubu PiS, Kazimierz Koralewski, zapowiada, że na pewno "będzie gorąco" w trakcie dyskusji nad uchwałą dotyczącą wspomnianego rozszerzenia stref płatnego parkowania. Pozytywnie ocenia z kolei zmiany proponowane w statutach Rad Dzielnic. - To krok w stronę społeczeństwa obywatelskiego. Zawsze byliśmy za tym, by zmniejszyć progi wyborcze dla tych jednostek, by nie było dla nich żadnych barier. Zależy nam na tym, by społeczeństwo bardziej się angażowało. Niektóre jednostki pomocnicze (czyli rady dzielnic – red.) w Gdańsku są bardzo prężne. Jeżeli będą w stanie takie konsultacje przeprowadzić to warto im na to pozwolić – uważa Koralewski.

W trakcie posiedzenia uroczyste ślubowanie złoży Mateusz Skarbek, nowy radny z klubu PO. Zastąpi on Aleksandrę Dulkiewicz, która powołana została na stanowisko zastępcy prezydenta Gdańska.

Mateusz Skarbek obejmie mandat radnego RMG po rezygnacji Aleksandry Dulkiewicz
Mateusz Skarbek obejmie mandat radnego RMG po rezygnacji Aleksandry Dulkiewicz
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Sesja Rady Miasta odbędzie się we wtorek, 25 kwietnia. Transmisja na żywo na gdańsk.pl od godz. 9.00!PROGRAM XXXVIII SESJI RADY MIASTA GDAŃSKA

 1. Sprawy regulaminowe
 • otwarcie sesji;

          2. Komunikaty:

- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

- Komisje Rady Miasta Gdańska,

- Prezydent Miasta Gdańska:

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca
za 2016 rok”
– przedstawia Barbara Frydrych – Dyrektor Prezydenta ds. Kultury

 1. Oświadczenia Klubów Radnych;


3A. Ślubowanie pana Mateusza Skarbka – Radnego Miasta Gdańska;

 1. Uchwały:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 1115);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

              Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok (druk 1116);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

              Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 1. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017 – 2023 (druk 1114) – załącznik;

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port rejon ulicy Na Zaspę 31a - teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących
  nr 5 w mieście Gdańsku
  (druk 1085);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zaspa Młyniec rejon ulicy Hynka i Alei Jana Pawła II w mieście Gdańsku
  (druk 1107);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port - Letnica rejon ulic Wyzwolenia, tzw. Nowej Wyzwolenia i Letnickiej w mieście Gdańsku (druk 1084);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matarnia rejon ulicy Jesiennej w mieście Gdańsku (druk 1086);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smęgorzyno, rejon ulic Kartuskiej i Smęgorzyńskiej II w mieście Gdańsku (druk 1090);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki - rejon ulicy Wroniej w mieście Gdańsku (druk 1108);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki - rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej w mieście Gdańsku (druk 1109);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon przystanku PKM Brętowo w mieście Gdańsku
  (druk 1110);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2017 (druk 1087);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

 1. w sprawie udzielenia w roku 2017 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (druk 1089);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Janusz Tarnacki – Zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków

 1. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1088);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Aleksandra Dulkiewicz - Za Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 1. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Gdańsku
  (druk 1091);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Aleksandra Dulkiewicz - Za Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni
  w Gdańsku - jednostki budżetowej do załatwiania indywidualnych spraw
  z zakresu administracji publicznej
  (druk 1100);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków
  i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  (druk 1101);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 1102);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 1103);

     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

     Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 1104);

      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

      Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                           Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych (druk 1111);

      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

      Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                           Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku
  (druk 1119);

      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

      Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                           Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za postój pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat (druk 1117);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Gdańsk, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk 1118);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

 1. w sprawie współdziałania Gminy Miasta Gdańska z Gminą Pszczółki oraz Gminą Suchy Dąb w celu realizacji Projektu pn.: "Cała Naprzód I" Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1. - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (druk 1105);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 1. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk 1106);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 1. zmieniająca uchwałę Nr XV/418/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska
  z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”
  (druk 1120);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. zmieniająca uchwałę Nr XXX/847/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska
  z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”
  (druk 1121);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 21 z Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych im. Władysława Szafera w Gdańsku (druk 1092);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 21 w Gdańsku z siedzibą przy ul. Czyżewskiego 31 (druk 1093);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 9 z Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 im. prof. Romualda Cebertowicza w Gdańsku (druk 1094);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 9 w Gdańsku z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 35 (druk 1095);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie wyłączenia XVIII Liceum Ogólnokształcącego ze Szkół Okrętowych
  i Ogólnokształcących „Conradinum” w Gdańsku
  (druk 1096);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie likwidacji XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku z siedzibą przy ul. Piramowicza 1 (druk 1097);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie wyłączenia Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku (druk 1098);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie likwidacji Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku
  z siedzibą przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18
  (druk 1099);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miasta Gdańsk (druk 1112);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
  z terenu Gminy Miasta Gdańsk
  (druk 1113);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Aniołki (druk 1050);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Brętowo (druk 1051);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Brzeźno (druk 1052);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Chełm (druk 1053);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Jasień (druk 1054);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Kokoszki (druk 1055);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Krakowiec - Górki Zachodnie (druk 1056);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Letnica (druk 1057);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Matarnia (druk 1058);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Młyniska (druk 1059);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Nowy Port (druk 1060);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Oliwa (druk 1061);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Olszynka (druk 1062);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce (druk 1063);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Osowa (druk 1064);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Piecki - Migowo (druk 1065);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Przeróbka (druk 1066);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Przymorze Małe (druk 1067);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Przymorze Wielkie (druk 1068);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Rudniki (druk 1069);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Siedlce (druk 1070);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Stogi (druk 1071);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Strzyża (druk 1072);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Suchanino (druk 1073);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Śródmieście (druk 1074);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice (druk 1075);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy VII Dwór (druk 1076);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny (druk 1077);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Górny (druk 1078);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska (druk 1079);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza (druk 1080);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Zaspa Młyniec (druk 1081);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Zaspa Rozstaje (druk 1082);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia (druk 1083);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Beata Dunajewska –Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.


-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora