PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.
Sesja Rady Miasta Gdańska. Prezydent Adamowicz podsumował dorobek kadencji
Sesja Rady Miasta Gdańska. Prezydent Adamowicz podsumował dorobek kadencji
Na otwarcie 57. sesji Rady Miasta Gdańska prezydent Paweł Adamowicz podał twarde statystyczne dane na temat wyników finansowych Miasta, zrealizowanych inwestycji i działań społecznych w samorządowej kadencji lat 2014-18. Zadłużenie Miasta spadło o 369 mln zł, liczba zatrudnionych wzrosła o 27 tys. osób, bezrobocie jest mniejsze niż kiedykolwiek.
Prezydent Paweł Adamowicz
Prezydent Paweł Adamowicz
fot. Dominik Paszliński

Ile wynosi zadłużenie Gdańska? Dług publiczny w funkcjonowaniu miast nie jest niczym niezwykłym, a zadłużenie Gdańska należy do najmniejszych w Polsce w kategorii największych miast. Ponadto tendencja jest spadkowa - od poziomu 1 mld 154 mln zł do 785 mln zł obecnie. W ciągu ostatniej kadencji samorządowej zadłużenie Gdańska spadło więc o 369 mln zł i jest to wynik świadomej, zaplanowanej polityki Miasta.

- Gdańsk się błyskawicznie rozwija, o czym najlepiej świadczą dane z rynku pracy - mówił prezydent Adamowicz.

W naszym mieście jest dziś zatrudnionych o 27 tys. osób więcej niż na początku kadencji samorządu w 2014 r. Spadł też poziom bezrobocia - z 5,5 procent w 2014 r. do 2,7 proc. obecnie.

W czasie gdy niemal wszystkie miasta w Polsce wyludniają się, Gdańsk należy do tych rzadkich wyjątków, gdzie liczba mieszkańców rośnie. Przyrost w ciągu ostatniej kadencji wyniósł 2,7 tys. osób.

Prezydent Adamowicz zachęcał też, by kandydaci w ferworze walki wyborczej lekkomyślnie nie deprecjonowali osiągnięć miejskiej polityki mieszkaniowej. Niektórzy nawet twierdzą, że problemy lokalowe Polaków, w tym gdańszczan, rozwiąże rządowy program “Mieszkanie Plus”. Zdaniem prezydenta Adamowicza są to nadzieje bez pokrycia.

- Czynsz za metr kwadratowy w programie rządowym “Mieszkanie Plus” będzie wynosił około 20 złotych za metr kwadratowy - mówił Paweł Adamowicz. - Tymczasem czynsz w mieszkaniach budowanych przez Miasto, w TBS-ach, to 11-12 zł za metr kwadratowy. Kogo będzie stać na 20 złotych za metr w programie rządowym?ZOBACZ DANE, NA KTÓRYCH PREZYDENT PAWEŁ ADAMOWICZ OPARŁ SWOJE WYSTĄPIENIE:

 • UWARUNKOWANIA BUDŻETOWE MIASTA

   • Kwota pozyskana z Unii Europejskiej w latach 2014-2018 wyniosła blisko 1,1 mld zł
    (1 094,9 mln zł)
   • Kwota pozyskana z Unii Europejskiej w latach 2014-2018 w przeliczeniu na mieszkańca wyniosła 2 364 zł.
    • Jest to jedna z najwyższych kwot wśród dużych miast Polski.
   • Zadłużenie Gdańska spadło o 369 mln zł: z poziomu 1 154 mln zł w 2014 r. do 785 mln zł obecnie (21.09.2018 r.).

 • Wzrost oceny ratingowej dla Gdańska
 • W marcu 2015 r. rating międzynarodowy został podwyższony z poziomu BBB+ (dobra zdolność kredytowa) do poziomu A- (wysoka zdolność kredytowa) i niezmiennie pozostaje na tym poziomie
 • Ocena „A-” świadczy także o wysokiej wiarygodności dla partnerów międzynarodowych.

 • ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I POLITYKA PRZESTRZENNA
  • Pokrycie planami zagospodarowania przestrzennego: 89,7% terenów zainwestowania miejskiego / 64,2% powierzchni miasta.
  • Obecnie obowiązuje 665 planów zagospodarowania przestrzennego.
  • 80% budynków powstaje/powstała na podstawie planów miejscowych a nie decyzji o warunkach zabudowy (WZ).
  • Szersze uspołecznienie procesów planowania: w latach 2015-2018 zrealizowano 371 spotkań konsultacyjnych.
  • Powstała nowa, funkcjonalna strona internetowa BRG.

 • SYTUACJA NA RYNKU PRACY

  • Liczba miejsc pracy w Gdańsku w latach 2014-2017 wzrosła o ponad 27 tys. /szacunek BRG/.
  • Bezrobocie zmalało z 5,5% (stan na 31.12.2014 r.) do rekordowo niskiego poziomu 2,7% (stan na 31 lipca 2018 r.).
  • W latach 2014-2017 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o blisko 500 zł do jednego z najwyższych w Polsce
  • W 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gdańsku wyniosło 5312 zł;
   • 2. miejsce po Warszawie.

  • DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA KOMUNALNEGO
   • Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2014-2017: 19 973 szt.
    • W tej kadencji rekordowa liczba mieszkań oddanych do użytku w porównaniu do 4-letnich okresów poprzednich kadencji (dane za lata 2014-2017 + szacunki RBiASG na podstawie liczby pozwoleń wydanych na budowę w latach 2017-2018 r.).
   • Zasoby mieszkaniowe wzrosły do poziomu 222,5 tys. w 2017 r. (5.miejsce wśród dużych polskich miast).
    • Rekordowa liczba mieszkań oddanych do użytku w 2017 r.: 6442 szt.
    • Rekordowa liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań od 1990 r., w 2017 r.: 7220 szt.

 • -------  BUDOWNICTWO SPOŁECZNE   ---------------------------------------------

  • W latach 2014-2018 pozyskano ponad 1000 mieszkań komunalnych (w tym: budowa budynków przez Spółki, mieszkania pozyskane w ramach zamiany na nieruchomości gruntowe, mieszkania komunalne pozyskane przez GIS, inne),
   • w tym spółki miejskie wybudowały łącznie 600 mieszkań.
  • Wyremontowano 1000 mieszkań będących w zasobie komunalnym. • DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

   • Nowa linia tramwajowa na Piecki-Migowo (w ramach GPKM III B).
   • W latach 2014-2018 liczba pozyskanych nowych, używanych oraz zmodernizowanych pojazdów komunikacji miejskiej wyniosła 88 szt.: 51 tramwajów (w tym: 20 nowych) oraz 37 autobusów (w tym: 23 nowe).
    • 83% autobusów oraz 48% tramwajów jest klimatyzowanych (jeden z najwyższych wskaźników wśród dużych miast Polski).
   • W 2015 r. oddano do użytku przystanek SKM Śródmieście.
   • Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM).
   • Powstały węzły integracyjne PKM: Jasień oraz Brętowo – wartość inwestycji 29,5 mln zł. Wkrótce kolejne inwestycje: węzeł Rębiechowo oraz Osowa.
   • Bezpłatne przejazdy: od 1 lipca 2018 r. osoby w wieku przedszkolnym i szkolnym jeżdżą za darmo komunikacją miejską.
   • Wzrost liczby pasażerów komunikacji miejskiej o blisko 5 mln (4,7 mln) w latach 2014-2017.
   • Nowe biletomaty oraz rozbudowa systemu informacji pasażerskiej.  

 • DZIAŁANIA NA RZECZ PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

  • Kładka na Ołowiankę: koszt budowy 8,3 mln zł.
  • Odsetek dróg będących w strefie TEMPO 30 wzrósł z poziomu 43,6% (341,2 km) w grudniu 2014 r. do 62,1% (499,4 km) w maju 2018 r.
  • W 2017 r. liczniki rowerowe odnotowały ponad 4,65 mln przejazdów.
  • W latach 2014-2018 nastąpiła dalsza rozbudowa sieci tras rowerowych w Gdańsku (wzrost o ponad 170 km do poziomu obecnych 690 km).
  • Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (MEVO).

 • ROZWÓJ SYSTEMU MIEJSKICH DRÓG

  • Długość wybudowanych dróg w latach 2014-2018: 55 km
  • Tunel pod Martwą Wisłą: koszt budowy wyniósł łącznie 885 mln zł (IV.2016 r.).
  • Most w Sobieszewie: koszt inwestycji to ponad 57 mln zł (XI.2018 r.).
  • Obecnie budowana jest ul. Nowa Bulońska wraz z linią tramwajową: 192 mln zł, w tym 58,5 mln zł dofinansowania z UE. Planowany termin oddania inwestycji to III kw. 2019 r.

 • DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE W DZIELNICACH
 • Łączna wartość projektów rewitalizacyjnych w Gdańsku od 2014 r. to ponad 104 mln zł. W etapie tym zakończono: rewitalizację na terenie: Dolnego Miasta, Dolnego Wrzeszcza, Letnicy, Nowego Portu

  • Obecnie realizowane jest dalszy etap rewitalizacji Nowego Portu (koszt projektów rewitalizacyjnych ok. 20 mln zł) i Dolnego Miasta (ok. 20 mln zł).
   • + 100 mln zł na cele publiczne w projektach PPP.
  • Rozpoczęto realizację na nowych obszarach: Biskupia Górka (przewidywany koszt projektów rewitalizacyjnych ok. 30 mln zł) oraz Orunia (ok. 20 mln zł).

 • NOWE BUDYNKI ZWIĄZANE ZE WZROSTEM GOSPODARCZYM

  • W latach 2014-2017 oddano do użytku i rozbudowano 56 budynków biurowych o łącznej powierzchni 218 tys. m².
  • Oddano do użytku Forum Gdańsk oraz Galerię Metropolia.
  • W latach 2014 – 2018 w Gdańsku powstało 16 nowych hoteli z blisko 3 tys. miejsc noclegowych.

 • INWESTYCJE, BĘDĄCE EFEKTEM PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

   • Wartość projektów razem: 3,5 mld złotych brutto.
   • Kwota przeznaczona na cele publiczne: 1,1 mld zł brutto.
   • Projekty PPP:
    • „Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku/umowa w 2012 r./
     • Zrealizowano cele publiczne na kwotę ok. 180 mln zł, takie jak: zewnętrzny układ komunikacyjny, budowa infrastruktury publicznej, w tym budynek CDHMG (obecnie Kunszt Wodny).
    • „Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja kolumbariów na gdańskich cmentarzach komunalnych” - (w fazie eksploatacji) (umowa w 2013 r.)
     • Zrealizowano cele publiczne na kwotę ok. 8 mln zł, takie jak: kolumbaria na 6 cmentarzach komunalnych.
    • „Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku” (umowa w 2015 r.)
     • Cele publiczne przewidziane w ramach partnerstwa na kwotę ok 33 mln zł, to: układ komunikacyjny, kładka Św. Ducha, Most Stągiewny jako most zwodzony oraz marina.
    • „Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku”  (umowa w trakcie procedowania; podpisanie prawdopodobnie IX/X.2018 r.)
     • Cele publiczne przewidziane w ramach partnerstwa na kwotę ok 69 mln zł, to: układ komunikacyjny, Centrum Aktywności Lokalnej, zagospodarowanie obszarów zielonych.
    • „Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych parkingów kubaturowych w Gdańsku” (umowa w trakcie procedowania; podpisanie prawdopodobnie IX/X.2018 r.)
     • Cele publiczne przewidziane w ramach partnerstwa na kwotę ok 166 mln zł, to: parkingi podziemne oraz jeden naziemny.

 • Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów.
 • Kompleks Nautilus Gdańsk.

 • AKTYWNOŚĆ MIASTA NA POLU KULTURY
 • W latach 2014-2018 na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego z budżetu miasta przeznaczono 548,1 mln zł (wydatki inwestycyjne i bieżące).

   • W latach 2014-2017 przyznano 597 Stypendiów Kulturalnych na łączną kwotę 1,5 mln zł.
   • W latach 2014-2017 przeznaczono 12 mln zł z funduszu grantowego na 755 projektów dla organizacji pozarządowych.
   • Gdańsk wzbogacił się o trzy nowe siedziby instytucji kultury, które szybko stały się ikonami polskiej architektury:
    • Europejskie Centrum Solidarności (otwarcie sierpień 2014 r.).
    • Gdański Teatr Szekspirowski (otwarcie wrzesień 2014 r.).
    • Muzeum II Wojny Światowej (otwarcie marzec 2017 r.).

 • Zrealizowano inwestycje dla instytucji kultury:

   • Rozbudowa Centrum Hewelianum
    • Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego Etap I B, zaadaptowanie 4 historycznych budynków oraz Majdanu (maj 2014 r.).
    • Wozownia Artyleryjska (czerwiec 2018 r.).
    • Na terenie Hewelianum powstanie podziemne planetarium (budowa rozpocznie się w 2019 roku i potrwa do 2020 roku).
   • Przebudowano odziały Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (2015r.)
  • Miasto wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego prowadzi projekt stworzenia nowego oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku, który zostanie zlokalizowany na terenach postoczniowych

  • DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ MIASTA
   • W latach 2014-2018 powstały 3 zbiorniki retencyjne w dzielnicach: Jasień, Wrzeszcz Dolny oraz Orunia-Św.Wojciech-Lipce.  
   • Pod koniec 2017 r. na terenie Gdańska znajdowało się 51 zbiorników retencyjnych o pojemności retencyjnej bliskiej 700 tys. m3 (682 644 m3).

  • Retencja możliwa do wykorzystania w warunkach zdarzenia krytycznego może zostać powiększona minimum o kolejne 60 tys. m3 / 10% retencji zbiorników istniejących.

  • GDAŃSKI SYSTEM WODOCIĄGOWY I KANALIZACYJNY
  • Wydatki na budowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w latach 2015-2018 wyniosły ponad 192 mln zł
  • 78 mln zł w 2015 r., 37 mln zł w 2016 r., 32 mln zł w 2017 r., 45 mln zł w 2018 r.
  • W ostatnich czterech latach kontynuowano rozbudowę i modernizację gdańskiego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego. W roku 2016 zakończono inwestycje planowane w II etapie Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego. Zakończenie realizacji prac III etapu planuje się na koniec 2021 r.

    • Gdański Szlak Wodociągowy3 obiekty administrowane przez GIWK, które ze względu na duże walory edukacyjne zostaną oddane w 2018 r. do użytku zwiedzającym:
     • W 2015 r. oddano do użytku zbiornik wieżowy Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej
     • Odrestaurowano istniejące zbiorniki wody: Stara Orunia oraz Stary Sobieski

    • DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TERENÓW ZIELONYCH W MIEŚCIE
     • Rewaloryzacja Parku Oruńskiego: wartość inwestycji to 9 mln zł.

    • W ramach rewaloryzacji wykonano m.ni. plac zabaw, siłownię, ogrodzenie z bramą, altanę parkową, scenę plenerową z widownią (amfiteatr), pomosty na stawie, fontannę, nowe nasadzenia, oświetlenie, monitoring.

      • Otwarcie falochronu zachodniego dla spacerowiczów w Nowym Porcie oraz ścieżki zapewniającej dojście z parku Brzeźnieńskiego im. Haffnera. Wartość inwestycji to 0,7 mln zł (VI.2015 r.).
      • Rozbudowa Parku Reagana: zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Piastowską i Pomorską. Koszt zadania wyniósł 2,5 mln zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w wysokości 1 mln zł. (realizacja w latach 2013-2014; termin odbioru V.2014 r.).
      • Uchwała krajobrazowa (przyjęcie w 2018 r.)

     • INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZDROWIE PUBLICZNE

      • Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 (V.2016 r.).
      • Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych na lata 2016-2023 (X.2016 r.).
      • Wieloletni Ramowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2017-2020 (XII.2016 r.).
      • Programu Polityki Zdrowotnej na lata 2017 – 2020 pod nazwą: „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska” (II.2017 r.).
      • Stworzenie oraz przyjęcie „Modelu Integracji Imigrantów” (VI.2016 r.).
      • Stworzenie oraz przyjęcie „Modelu na rzecz Równego Traktowania” (VI.2018 r.).

      • DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKĄ
       • Budżet Obywatelski
        • W obecnej edycji do wydania jest 20 mln zł, w tym na inicjatywy ogólnomiejskie 4 mln zł. Dla porównania w pierwszej edycji (2013 r.) do wydania było 9 mln zł.
        • Dotychczasowo w ciągu 6 lat zrealizowane zostały projekty za blisko 60 mln zł.
       • Pierwszy w Polsce Panel Obywatelski – nowa forma partycypacji i współdecydowania obywateli w sprawach polityki publicznej.
        • Dotychczas odbyły się 3 Panele Obywatelskie: w 2016 r. pt. „Jak lepiej przygotować Gdańsk na wystąpienie ulewnych opadów deszczu w ramach adaptacji miasta do zmian klimatu”. W 2017 r. dotyczyły poprawy jakości powietrza w mieście oraz wspierania aktywności obywatelskiej.
       • Karta mieszkańca: obecnie blisko 150 tys. (147 296) wydanych kart z darmowym pakietem wejść,

      • wśród których najpopularniejsze okazały się: Gdański Ogród Zoologiczny, Centrum Hewelianum oraz Europejskie Centrum Solidarności.      • WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
       • W latach 2014-2018 powstało 8 nowych domów/klubów sąsiedzkich.
       • Obecnie istnieje 17 domów/klubów sąsiedzkich.
       • Niemal 200 mln zł to środki finansowe przeznaczone na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym (wzrost od 2014 r. o 12 mln zł). W 2018 r. na ten cel przeznaczono 55 mln zł.
       • 4 nowe formy partycypacji dla mieszkańców: inicjatywa lokalna, fundusz innowacji, fundusz sąsiedzki, zespoły dialogu.
       • 14 nowych zespołów i rad pracujących stale nad przygotowaniem i monitorowaniem dużych programów i projektów społecznych.

      • EDUKACJA, ROZWÓJ SIECI ŻŁOBKÓW, PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

       • W latach 2014-2018 wybudowano 4 żłobki w systemie modułowym (19,2 mln zł).
       • W latach 2014-2018 wybudowano 4 przedszkola w systemie modułowym (34,1 mln zł).
       • 2500 nowych miejsc publicznych w przedszkolach i punktach przedszkolnych w placówkach niesamorządowych.
       • Budowa 2 szkół podstawowych w dla rozwojowych dzielnicach miasta (gmina Kowale oraz Kokoszki), w budowie jest szkoła w dzielnicy Jasień).
        • Dnia 1 września na terenie gminy Kowale rozpoczęto rok szkolny w nowo wybudowanej metropolitalnej szkole podstawowej. Budowa realizowana była przy współpracy gmin Kolbudy i Pruszcz Gdański. Środki miasta Gdańska wydatkowane to 14 mln zł (środki gminy Kolbudy i Pruszcz Gdański to 22,8 mln zł).
        • Do końca 2019 r. zostanie oddana szkoła podstawowa w dzielnicy Jasień przy ul. Jabłoniowej (76,5 mln zł).
       • Na poprawę infrastruktury oświatowej w 150 placówkach edukacyjno-społecznych przeznaczono kwotę ponad 200 mln zł (inwestycje, modernizacji, termomodernizacje, bieżące remonty).
       • W ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego od 2014 r. na realizację projektów w obszarach edukacji oraz usług społecznych pozyskano ponad 80 mln zł z UE.
        • 61 mln zł to kwota dofinansowania dla projektów edukacyjnych. Projekt swoim zasięgiem objął 83 szkoły, w tym prawie 18 tys. uczniów oraz 2 tys. nauczycieli.      • ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ - BASENY, PLACE ZABAW, BOISKA

       • Wybudowane oraz realizowane obiekty w latach 2014-2018:
        • 4 nowe baseny w dzielnicach: Kokoszki, Osowa, Orunia, Stogi (49 mln zł).
        • 55 nowe boiska i wielofunkcyjne obiekty sportowe.
        • 94 nowe place zabaw.

      • PODSUMOWANIE

       • Stale rosnąca liczba mieszkańców (wzrost o 2,7 tys. osób).
       • Wzrost wskaźnika jakości życia.

      Wydatki inwestycyjne: 5,8 tys. zł na 1 mieszkańca (w latach 2014-2018). Łączna wartość wydatków inwestycyjnych to 2 693 mln zł.

      oprac. RDwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl