Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Sesja Rady Miasta Gdańska. Prezydent Adamowicz podsumował dorobek kadencji

Na otwarcie 57. sesji Rady Miasta Gdańska prezydent Paweł Adamowicz podał twarde statystyczne dane na temat wyników finansowych Miasta, zrealizowanych inwestycji i działań społecznych w samorządowej kadencji lat 2014-18. Zadłużenie Miasta spadło o 369 mln zł, liczba zatrudnionych wzrosła o 27 tys. osób, bezrobocie jest mniejsze niż kiedykolwiek.

Sesja Rady Miasta Gdańska. Prezydent Adamowicz podsumował dorobek kadencji
A
A
data publikacji: 27 września 2018 r.
Prezydent Paweł Adamowicz
Prezydent Paweł Adamowicz
fot. Dominik Paszliński

Ile wynosi zadłużenie Gdańska? Dług publiczny w funkcjonowaniu miast nie jest niczym niezwykłym, a zadłużenie Gdańska należy do najmniejszych w Polsce w kategorii największych miast. Ponadto tendencja jest spadkowa - od poziomu 1 mld 154 mln zł do 785 mln zł obecnie. W ciągu ostatniej kadencji samorządowej zadłużenie Gdańska spadło więc o 369 mln zł i jest to wynik świadomej, zaplanowanej polityki Miasta.

- Gdańsk się błyskawicznie rozwija, o czym najlepiej świadczą dane z rynku pracy - mówił prezydent Adamowicz.

W naszym mieście jest dziś zatrudnionych o 27 tys. osób więcej niż na początku kadencji samorządu w 2014 r. Spadł też poziom bezrobocia - z 5,5 procent w 2014 r. do 2,7 proc. obecnie.

W czasie gdy niemal wszystkie miasta w Polsce wyludniają się, Gdańsk należy do tych rzadkich wyjątków, gdzie liczba mieszkańców rośnie. Przyrost w ciągu ostatniej kadencji wyniósł 2,7 tys. osób.

Prezydent Adamowicz zachęcał też, by kandydaci w ferworze walki wyborczej lekkomyślnie nie deprecjonowali osiągnięć miejskiej polityki mieszkaniowej. Niektórzy nawet twierdzą, że problemy lokalowe Polaków, w tym gdańszczan, rozwiąże rządowy program “Mieszkanie Plus”. Zdaniem prezydenta Adamowicza są to nadzieje bez pokrycia.

- Czynsz za metr kwadratowy w programie rządowym “Mieszkanie Plus” będzie wynosił około 20 złotych za metr kwadratowy - mówił Paweł Adamowicz. - Tymczasem czynsz w mieszkaniach budowanych przez Miasto, w TBS-ach, to 11-12 zł za metr kwadratowy. Kogo będzie stać na 20 złotych za metr w programie rządowym?ZOBACZ DANE, NA KTÓRYCH PREZYDENT PAWEŁ ADAMOWICZ OPARŁ SWOJE WYSTĄPIENIE:

 • UWARUNKOWANIA BUDŻETOWE MIASTA

   • Kwota pozyskana z Unii Europejskiej w latach 2014-2018 wyniosła blisko 1,1 mld zł
    (1 094,9 mln zł)
   • Kwota pozyskana z Unii Europejskiej w latach 2014-2018 w przeliczeniu na mieszkańca wyniosła 2 364 zł.
    • Jest to jedna z najwyższych kwot wśród dużych miast Polski.
   • Zadłużenie Gdańska spadło o 369 mln zł: z poziomu 1 154 mln zł w 2014 r. do 785 mln zł obecnie (21.09.2018 r.).

 • Wzrost oceny ratingowej dla Gdańska
 • W marcu 2015 r. rating międzynarodowy został podwyższony z poziomu BBB+ (dobra zdolność kredytowa) do poziomu A- (wysoka zdolność kredytowa) i niezmiennie pozostaje na tym poziomie
 • Ocena „A-” świadczy także o wysokiej wiarygodności dla partnerów międzynarodowych.

 • ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I POLITYKA PRZESTRZENNA
  • Pokrycie planami zagospodarowania przestrzennego: 89,7% terenów zainwestowania miejskiego / 64,2% powierzchni miasta.
  • Obecnie obowiązuje 665 planów zagospodarowania przestrzennego.
  • 80% budynków powstaje/powstała na podstawie planów miejscowych a nie decyzji o warunkach zabudowy (WZ).
  • Szersze uspołecznienie procesów planowania: w latach 2015-2018 zrealizowano 371 spotkań konsultacyjnych.
  • Powstała nowa, funkcjonalna strona internetowa BRG.

 • SYTUACJA NA RYNKU PRACY

  • Liczba miejsc pracy w Gdańsku w latach 2014-2017 wzrosła o ponad 27 tys. /szacunek BRG/.
  • Bezrobocie zmalało z 5,5% (stan na 31.12.2014 r.) do rekordowo niskiego poziomu 2,7% (stan na 31 lipca 2018 r.).
  • W latach 2014-2017 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o blisko 500 zł do jednego z najwyższych w Polsce
  • W 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gdańsku wyniosło 5312 zł;
   • 2. miejsce po Warszawie.

  • DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA KOMUNALNEGO
   • Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2014-2017: 19 973 szt.
    • W tej kadencji rekordowa liczba mieszkań oddanych do użytku w porównaniu do 4-letnich okresów poprzednich kadencji (dane za lata 2014-2017 + szacunki RBiASG na podstawie liczby pozwoleń wydanych na budowę w latach 2017-2018 r.).
   • Zasoby mieszkaniowe wzrosły do poziomu 222,5 tys. w 2017 r. (5.miejsce wśród dużych polskich miast).
    • Rekordowa liczba mieszkań oddanych do użytku w 2017 r.: 6442 szt.
    • Rekordowa liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań od 1990 r., w 2017 r.: 7220 szt.

 • -------  BUDOWNICTWO SPOŁECZNE   ---------------------------------------------

  • W latach 2014-2018 pozyskano ponad 1000 mieszkań komunalnych (w tym: budowa budynków przez Spółki, mieszkania pozyskane w ramach zamiany na nieruchomości gruntowe, mieszkania komunalne pozyskane przez GIS, inne),
   • w tym spółki miejskie wybudowały łącznie 600 mieszkań.
  • Wyremontowano 1000 mieszkań będących w zasobie komunalnym. • DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

   • Nowa linia tramwajowa na Piecki-Migowo (w ramach GPKM III B).
   • W latach 2014-2018 liczba pozyskanych nowych, używanych oraz zmodernizowanych pojazdów komunikacji miejskiej wyniosła 88 szt.: 51 tramwajów (w tym: 20 nowych) oraz 37 autobusów (w tym: 23 nowe).
    • 83% autobusów oraz 48% tramwajów jest klimatyzowanych (jeden z najwyższych wskaźników wśród dużych miast Polski).
   • W 2015 r. oddano do użytku przystanek SKM Śródmieście.
   • Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM).
   • Powstały węzły integracyjne PKM: Jasień oraz Brętowo – wartość inwestycji 29,5 mln zł. Wkrótce kolejne inwestycje: węzeł Rębiechowo oraz Osowa.
   • Bezpłatne przejazdy: od 1 lipca 2018 r. osoby w wieku przedszkolnym i szkolnym jeżdżą za darmo komunikacją miejską.
   • Wzrost liczby pasażerów komunikacji miejskiej o blisko 5 mln (4,7 mln) w latach 2014-2017.
   • Nowe biletomaty oraz rozbudowa systemu informacji pasażerskiej.  

 • DZIAŁANIA NA RZECZ PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

  • Kładka na Ołowiankę: koszt budowy 8,3 mln zł.
  • Odsetek dróg będących w strefie TEMPO 30 wzrósł z poziomu 43,6% (341,2 km) w grudniu 2014 r. do 62,1% (499,4 km) w maju 2018 r.
  • W 2017 r. liczniki rowerowe odnotowały ponad 4,65 mln przejazdów.
  • W latach 2014-2018 nastąpiła dalsza rozbudowa sieci tras rowerowych w Gdańsku (wzrost o ponad 170 km do poziomu obecnych 690 km).
  • Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (MEVO).

 • ROZWÓJ SYSTEMU MIEJSKICH DRÓG

  • Długość wybudowanych dróg w latach 2014-2018: 55 km
  • Tunel pod Martwą Wisłą: koszt budowy wyniósł łącznie 885 mln zł (IV.2016 r.).
  • Most w Sobieszewie: koszt inwestycji to ponad 57 mln zł (XI.2018 r.).
  • Obecnie budowana jest ul. Nowa Bulońska wraz z linią tramwajową: 192 mln zł, w tym 58,5 mln zł dofinansowania z UE. Planowany termin oddania inwestycji to III kw. 2019 r.

 • DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE W DZIELNICACH
 • Łączna wartość projektów rewitalizacyjnych w Gdańsku od 2014 r. to ponad 104 mln zł. W etapie tym zakończono: rewitalizację na terenie: Dolnego Miasta, Dolnego Wrzeszcza, Letnicy, Nowego Portu

  • Obecnie realizowane jest dalszy etap rewitalizacji Nowego Portu (koszt projektów rewitalizacyjnych ok. 20 mln zł) i Dolnego Miasta (ok. 20 mln zł).
   • + 100 mln zł na cele publiczne w projektach PPP.
  • Rozpoczęto realizację na nowych obszarach: Biskupia Górka (przewidywany koszt projektów rewitalizacyjnych ok. 30 mln zł) oraz Orunia (ok. 20 mln zł).

 • NOWE BUDYNKI ZWIĄZANE ZE WZROSTEM GOSPODARCZYM

  • W latach 2014-2017 oddano do użytku i rozbudowano 56 budynków biurowych o łącznej powierzchni 218 tys. m².
  • Oddano do użytku Forum Gdańsk oraz Galerię Metropolia.
  • W latach 2014 – 2018 w Gdańsku powstało 16 nowych hoteli z blisko 3 tys. miejsc noclegowych.

 • INWESTYCJE, BĘDĄCE EFEKTEM PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

   • Wartość projektów razem: 3,5 mld złotych brutto.
   • Kwota przeznaczona na cele publiczne: 1,1 mld zł brutto.
   • Projekty PPP:
    • „Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku/umowa w 2012 r./
     • Zrealizowano cele publiczne na kwotę ok. 180 mln zł, takie jak: zewnętrzny układ komunikacyjny, budowa infrastruktury publicznej, w tym budynek CDHMG (obecnie Kunszt Wodny).
    • „Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja kolumbariów na gdańskich cmentarzach komunalnych” - (w fazie eksploatacji) (umowa w 2013 r.)
     • Zrealizowano cele publiczne na kwotę ok. 8 mln zł, takie jak: kolumbaria na 6 cmentarzach komunalnych.
    • „Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku” (umowa w 2015 r.)
     • Cele publiczne przewidziane w ramach partnerstwa na kwotę ok 33 mln zł, to: układ komunikacyjny, kładka Św. Ducha, Most Stągiewny jako most zwodzony oraz marina.
    • „Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku”  (umowa w trakcie procedowania; podpisanie prawdopodobnie IX/X.2018 r.)
     • Cele publiczne przewidziane w ramach partnerstwa na kwotę ok 69 mln zł, to: układ komunikacyjny, Centrum Aktywności Lokalnej, zagospodarowanie obszarów zielonych.
    • „Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych parkingów kubaturowych w Gdańsku” (umowa w trakcie procedowania; podpisanie prawdopodobnie IX/X.2018 r.)
     • Cele publiczne przewidziane w ramach partnerstwa na kwotę ok 166 mln zł, to: parkingi podziemne oraz jeden naziemny.

 • Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów.
 • Kompleks Nautilus Gdańsk.

 • AKTYWNOŚĆ MIASTA NA POLU KULTURY
 • W latach 2014-2018 na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego z budżetu miasta przeznaczono 548,1 mln zł (wydatki inwestycyjne i bieżące).

   • W latach 2014-2017 przyznano 597 Stypendiów Kulturalnych na łączną kwotę 1,5 mln zł.
   • W latach 2014-2017 przeznaczono 12 mln zł z funduszu grantowego na 755 projektów dla organizacji pozarządowych.
   • Gdańsk wzbogacił się o trzy nowe siedziby instytucji kultury, które szybko stały się ikonami polskiej architektury:
    • Europejskie Centrum Solidarności (otwarcie sierpień 2014 r.).
    • Gdański Teatr Szekspirowski (otwarcie wrzesień 2014 r.).
    • Muzeum II Wojny Światowej (otwarcie marzec 2017 r.).

 • Zrealizowano inwestycje dla instytucji kultury:

   • Rozbudowa Centrum Hewelianum
    • Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego Etap I B, zaadaptowanie 4 historycznych budynków oraz Majdanu (maj 2014 r.).
    • Wozownia Artyleryjska (czerwiec 2018 r.).
    • Na terenie Hewelianum powstanie podziemne planetarium (budowa rozpocznie się w 2019 roku i potrwa do 2020 roku).
   • Przebudowano odziały Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (2015r.)
  • Miasto wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego prowadzi projekt stworzenia nowego oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku, który zostanie zlokalizowany na terenach postoczniowych

  • DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ MIASTA
   • W latach 2014-2018 powstały 3 zbiorniki retencyjne w dzielnicach: Jasień, Wrzeszcz Dolny oraz Orunia-Św.Wojciech-Lipce.  
   • Pod koniec 2017 r. na terenie Gdańska znajdowało się 51 zbiorników retencyjnych o pojemności retencyjnej bliskiej 700 tys. m3 (682 644 m3).

  • Retencja możliwa do wykorzystania w warunkach zdarzenia krytycznego może zostać powiększona minimum o kolejne 60 tys. m3 / 10% retencji zbiorników istniejących.

  • GDAŃSKI SYSTEM WODOCIĄGOWY I KANALIZACYJNY
  • Wydatki na budowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w latach 2015-2018 wyniosły ponad 192 mln zł
  • 78 mln zł w 2015 r., 37 mln zł w 2016 r., 32 mln zł w 2017 r., 45 mln zł w 2018 r.
  • W ostatnich czterech latach kontynuowano rozbudowę i modernizację gdańskiego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego. W roku 2016 zakończono inwestycje planowane w II etapie Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego. Zakończenie realizacji prac III etapu planuje się na koniec 2021 r.

    • Gdański Szlak Wodociągowy3 obiekty administrowane przez GIWK, które ze względu na duże walory edukacyjne zostaną oddane w 2018 r. do użytku zwiedzającym:
     • W 2015 r. oddano do użytku zbiornik wieżowy Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej
     • Odrestaurowano istniejące zbiorniki wody: Stara Orunia oraz Stary Sobieski

    • DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TERENÓW ZIELONYCH W MIEŚCIE
     • Rewaloryzacja Parku Oruńskiego: wartość inwestycji to 9 mln zł.

    • W ramach rewaloryzacji wykonano m.ni. plac zabaw, siłownię, ogrodzenie z bramą, altanę parkową, scenę plenerową z widownią (amfiteatr), pomosty na stawie, fontannę, nowe nasadzenia, oświetlenie, monitoring.

      • Otwarcie falochronu zachodniego dla spacerowiczów w Nowym Porcie oraz ścieżki zapewniającej dojście z parku Brzeźnieńskiego im. Haffnera. Wartość inwestycji to 0,7 mln zł (VI.2015 r.).
      • Rozbudowa Parku Reagana: zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Piastowską i Pomorską. Koszt zadania wyniósł 2,5 mln zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w wysokości 1 mln zł. (realizacja w latach 2013-2014; termin odbioru V.2014 r.).
      • Uchwała krajobrazowa (przyjęcie w 2018 r.)

     • INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZDROWIE PUBLICZNE

      • Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 (V.2016 r.).
      • Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych na lata 2016-2023 (X.2016 r.).
      • Wieloletni Ramowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2017-2020 (XII.2016 r.).
      • Programu Polityki Zdrowotnej na lata 2017 – 2020 pod nazwą: „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska” (II.2017 r.).
      • Stworzenie oraz przyjęcie „Modelu Integracji Imigrantów” (VI.2016 r.).
      • Stworzenie oraz przyjęcie „Modelu na rzecz Równego Traktowania” (VI.2018 r.).

      • DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKĄ
       • Budżet Obywatelski
        • W obecnej edycji do wydania jest 20 mln zł, w tym na inicjatywy ogólnomiejskie 4 mln zł. Dla porównania w pierwszej edycji (2013 r.) do wydania było 9 mln zł.
        • Dotychczasowo w ciągu 6 lat zrealizowane zostały projekty za blisko 60 mln zł.
       • Pierwszy w Polsce Panel Obywatelski – nowa forma partycypacji i współdecydowania obywateli w sprawach polityki publicznej.
        • Dotychczas odbyły się 3 Panele Obywatelskie: w 2016 r. pt. „Jak lepiej przygotować Gdańsk na wystąpienie ulewnych opadów deszczu w ramach adaptacji miasta do zmian klimatu”. W 2017 r. dotyczyły poprawy jakości powietrza w mieście oraz wspierania aktywności obywatelskiej.
       • Karta mieszkańca: obecnie blisko 150 tys. (147 296) wydanych kart z darmowym pakietem wejść,

      • wśród których najpopularniejsze okazały się: Gdański Ogród Zoologiczny, Centrum Hewelianum oraz Europejskie Centrum Solidarności.      • WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
       • W latach 2014-2018 powstało 8 nowych domów/klubów sąsiedzkich.
       • Obecnie istnieje 17 domów/klubów sąsiedzkich.
       • Niemal 200 mln zł to środki finansowe przeznaczone na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym (wzrost od 2014 r. o 12 mln zł). W 2018 r. na ten cel przeznaczono 55 mln zł.
       • 4 nowe formy partycypacji dla mieszkańców: inicjatywa lokalna, fundusz innowacji, fundusz sąsiedzki, zespoły dialogu.
       • 14 nowych zespołów i rad pracujących stale nad przygotowaniem i monitorowaniem dużych programów i projektów społecznych.

      • EDUKACJA, ROZWÓJ SIECI ŻŁOBKÓW, PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

       • W latach 2014-2018 wybudowano 4 żłobki w systemie modułowym (19,2 mln zł).
       • W latach 2014-2018 wybudowano 4 przedszkola w systemie modułowym (34,1 mln zł).
       • 2500 nowych miejsc publicznych w przedszkolach i punktach przedszkolnych w placówkach niesamorządowych.
       • Budowa 2 szkół podstawowych w dla rozwojowych dzielnicach miasta (gmina Kowale oraz Kokoszki), w budowie jest szkoła w dzielnicy Jasień).
        • Dnia 1 września na terenie gminy Kowale rozpoczęto rok szkolny w nowo wybudowanej metropolitalnej szkole podstawowej. Budowa realizowana była przy współpracy gmin Kolbudy i Pruszcz Gdański. Środki miasta Gdańska wydatkowane to 14 mln zł (środki gminy Kolbudy i Pruszcz Gdański to 22,8 mln zł).
        • Do końca 2019 r. zostanie oddana szkoła podstawowa w dzielnicy Jasień przy ul. Jabłoniowej (76,5 mln zł).
       • Na poprawę infrastruktury oświatowej w 150 placówkach edukacyjno-społecznych przeznaczono kwotę ponad 200 mln zł (inwestycje, modernizacji, termomodernizacje, bieżące remonty).
       • W ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego od 2014 r. na realizację projektów w obszarach edukacji oraz usług społecznych pozyskano ponad 80 mln zł z UE.
        • 61 mln zł to kwota dofinansowania dla projektów edukacyjnych. Projekt swoim zasięgiem objął 83 szkoły, w tym prawie 18 tys. uczniów oraz 2 tys. nauczycieli.      • ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ - BASENY, PLACE ZABAW, BOISKA

       • Wybudowane oraz realizowane obiekty w latach 2014-2018:
        • 4 nowe baseny w dzielnicach: Kokoszki, Osowa, Orunia, Stogi (49 mln zł).
        • 55 nowe boiska i wielofunkcyjne obiekty sportowe.
        • 94 nowe place zabaw.

      • PODSUMOWANIE

       • Stale rosnąca liczba mieszkańców (wzrost o 2,7 tys. osób).
       • Wzrost wskaźnika jakości życia.

      Wydatki inwestycyjne: 5,8 tys. zł na 1 mieszkańca (w latach 2014-2018). Łączna wartość wydatków inwestycyjnych to 2 693 mln zł.

      -
      oprac. RD (0)
      www.gdansk.pl
      -
      oprac. RD (0)
      www.gdansk.pl