Sesja Rady Miasta Gdańska, dziś od godz. 9.00. NA ŻYWO na gdansk.pl

Po wakacyjnej przerwie gdańscy radni spotkają się podczas kolejnej sesji Rady Miasta. Jednym z omawianych punktów będzie Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, które ma objąć swoimi usługami ponad 170 placówek oświatowych. Radni będą głosować nad projektem.

Sesja Rady Miasta Gdańska, dziś od godz. 9.00. NA ŻYWO na gdansk.pl
A
A
data publikacji: 25 sierpnia 2016 r.

Jerzy Pinkas/www.gdansk/pl

Podczas XXVIII sesji Rady Miasta gdańscy radni będą mieli do przegłosowania 22 uchwały. Jedna z nich dotyczy utworzenia jednostki budżetowej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku. 

Centralizacja usług finansowo-księgowych rozpoczęłaby się w październiku 2016 roku i potrwała do lipca 2017. Nowo powstałe Centrum ujednolici i poprawi jakość świadczonych usług poprzez wyeliminowanie powielanych czynności. Jego powołanie ma ustandaryzować procedury i system obsługi przy lepszej organizacji pracy i specjalizacji kadr. Pracownikami GCUW staną się dotychczasowi pracownicy jednostek oświatowych, którzy do tej pory odpowiadali za sprawy z zakresu finansów i księgowości oraz kadr i płac.

- Celem projektu jest lepsze wykorzystanie potencjału pracowników, uzyskanie efektu skali oraz podniesienie jakości realizowanych usług publicznych - podkreśla Paweł Adamowicz, prezydent miasta. - Co ważne każdy pracownik, który przeszedłby do GCUW zachowa dotychczasowe wynagrodzenie.

Utworzenie Centrum związane jest także z obowiązkową centralizacją rozliczeń podatku VAT, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2017 r. Oznacza to, że Gmina Miasta Gdańska będzie jednym podatnikiem VAT i dla całej gminy będzie jeden NIP. Powołanie GCUW dla 173 jednostek oświatowych to szansa na usprawnienie zadań z zakresu finansów, księgowości i płac rozproszonych obecnie w licznych placówkach oświatowych. 

Harmonogram działań GCUW

W pierwszym etapie działalności od 1 października 2016 r. - Gdańskie Centrum Usług Wspólnych obejmie obsługą 65 jednostek, obsługiwanych dotychczas przez Centrum Obsługi Placówek Oświatowych oraz przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gdańsku. Następnie, 1 listopada 2016 r. obsługą GCUW objęte zostana gimnazja i szkoły ogólnokształcące oraz Szkoła Podstawowa nr 27 – łącznie 17 jednostek. W kolejnym etapie, 1 marca 2017 r. do obsługi zostałyby włączone szkoły podstawowe – łącznie 34 jednostki. Następnie, 1 maja 2017 r. zespoły kształcenia oraz zespoły szkół - łącznie kolejne 34 jednostki, a w ostatnim etapie, 1 lipca 2017 r. pozostałe placówki oświatowe, takie jak Bursa Gdańska, Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Szkolne Schronisko Młodzieżowe – łącznie 23 jednostki. Docelowo obsługą w GCUW objęte zostaną 173 jednostki oświatowe.

Zakres działań GCUW

Centrum zapewniałoby jednostkom oświatowym wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną. Wśród świadczonych usług znajdą się: prowadzenie rachunkowości, spraw kadrowych pracowników, spraw płacowych pracowników, sporządzanie sprawozdawczości finansowej, budżetowej, w zakresie operacji finansowych i statystycznej jednostek obsługiwanych, prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami oraz prowadzenie obsługi prawnej jednostek oświatowych.

Korzyści wynikające z powstania GCUW

Centralizacja obsługi księgowo-finansowej oraz kadr i płac przyniesie szereg korzyści zarówno dyrektorom szkół jak i pracownikom tworzącym Centrum. Przekazanie zadań umożliwiłoby szefom placówek oświatowych poświęcenie więcej czasu na zarządzanie nimi w sferze merytorycznej. Powstanie Centrum umożliwiłoby ujednolicone procedur, podział obowiązków oraz zlikwidowanie problemu zastępstw np. w przypadku zwolnień lekarskich. Pracownicy Centrum mieliby możliwość wymiany doświadczeń i uzupełniania wiedzy poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, a także możliwość rozwoju i ścisłej specjalizacji w wybranych obszarach.

Wprowadzony zostanie standard działania poprzez powstanie centrum kompetencyjnego skupiającego osoby posiadające specjalistyczną wiedzę. Miasto Gdańsk umocni swoja pozycję, jako pozytywnego i nowoczesnego pracodawcy.


PROGRAM OBRAD XXVIII SESJI RADY MIASTA GDAŃSKA

 

Kliknij, aby powiększyć

 
 

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora