PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

XXIX sesja Rady Miasta Gdańska z Nowego Ratusza PORZĄDEK SESJI

XXIX sesja Rady Miasta Gdańska z Nowego Ratusza PORZĄDEK SESJI
Po 3-miesięcznej przerwie radni Gdańska ponownie pojawią się w ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie, który jest obecną siedzibą Rady Miasta Gdańska. W czwartek, 25 czerwca, zajmą się co najmniej 33 projektami uchwał, które przygotowano na najbliższe posiedzenie. Transmisję z przebiegu obrad, tradycyjnie już, będzie można oglądać od godz. 9.00 za pośrednictwem portalu www.gdansk.pl.
Tak wyglądała sesja przeprowadzona 17 marca br. Podobnie będzie wyglądać posiedzenie zaplanowane 25 czerwca br.
Tak wyglądała sesja przeprowadzona 17 marca br. Podobnie będzie wyglądać posiedzenie zaplanowane 25 czerwca br.
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

W związku z luzowaniem kolejnych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, podjęto decyzję o powrocie radnych do ratusza. Poprzednie dwa posiedzenia (XXII i XXIII sesji) przeprowadzane były zdalnie, za pomocą aplikacji internetowych. 

Pierwsza "komputerowa" sesja Rady Miasta Gdańska. Radni chcą, by rząd nie zabierał 100 milionów zł


Najbliższa sesja, pod kątem organizacyjnym, przypominać będzie tę z 17 marca br. Radni będą porozsadzani w ławkach z zachowaniem bezpiecznej odległości. Na każdej ławce będzie znajdował się płyn do dezynfekcji. Będzie można z niego skorzystać np. po odłożeniu mikrofonu lub po oddaniu głosu podczas wyborów - 25 czerwca radni wybierać będą bowiem ławników. Radni zabierając głos będą mogli podejść do mównicy, gdzie przez cały czas będzie włączony mikrofon. Przygotowano też mikrofony mobilne, z których będą mogli korzystać ci radni, którzy zajmą miejsca przeznaczone zazwyczaj dla dziennikarzy bądź mieszkańców (nie ma tam zamontowanych na stałe mikrofonów). 

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2019 rok - zapoznaj się z jego treścią


- Przy wejściu do budynku Nowego Ratusza obowiązkowo trzeba będzie mieć zasłonięte usta i nos - zaznacza Wioletta Krewniak, dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska.

Na sali obrad nie będą mogli przebywać dziennikarze ani mieszkańcy. Wyjątek stanowić będą fotoreporterzy, którzy w maseczkach zasłaniających usta i nos przez pierwsze około pół godziny (do momentu wygłoszenia oświadczeń klubowych) będą mieli możliwość zrobienia zdjęć.

Dziennikarze mogą umawiać się z radymi na indywidualne spotkania i wywiady na dziedzińcu Nowego Ratusza.


W poprzednich latach czerwcowe sesje nazywane były zazwyczaj absolutoryjnymi. W ich trakcie Rada Miasta Gdańska decydowała bowiem o przyznaniu, bądź nie, absolutorium Prezydentowi Gdańska za wykonanie budżetu Miasta w poprzednim roku. W związku z panująca epidemią koronawirusa pewne procedury i formalności związane m.in. z podsumowaniem ubiegłorocznych działań zostały przesunięte w czasie. Dlatego decyzja w sprawie absolutorium dla Prezydent Gdańska zostanie podjęta wyjątkowo na kolejnej sesji. Prawdopodobnie będzie to miało miejsce w połowie lipca br.

Zobacz też:

Wszystkie Strony Miasta. Radni przed XXIV sesją Rady Miasta Gdańska

 

Czerwcowa sesja zorganizowana zostanie z zachowaniem wszelkich zaleceń sanitarnych
Czerwcowa sesja zorganizowana zostanie z zachowaniem wszelkich zaleceń sanitarnych
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Porządek XXIV sesji Rady Miasta Gdańska:

 

1. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie sesji.

 

2. Komunikaty:

- Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska,

- Komisje Rady Miasta Gdańska,

- Prezydent Miasta Gdańska:

Informacja o konsultacjach społecznych związanych z elektromobilnością”.

Przedstawi: Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

4. Uchwały:

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 672);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok (druk 673);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej: Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych" poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Gdańsku oraz nadania jej statutu (druk 654);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Jerzy Zaborowski – Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Spacerowej i Kwietnej w mieście Gdańsku (druk 661);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków w mieście Gdańsku (druk 662);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa w mieście Gdańsku (druk 663);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon dworca autobusowego w mieście Gdańsku (druk 671);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie nadania nazwy ulica Malachitowa (druk 651);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

 1. w sprawie nadania nazwy ulica Borucińska (druk 652);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Gdańsku Kiełpinie przeznaczonej na cele utrzymania urządzeń infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej (druk 665);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/598/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia Konkursu: Nagroda Literacka Miasta Gdańska pn.: Europejski Poeta Wolności (druk 674);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska

Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 658);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi (druk 660);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej



 1. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Kartuzy w sprawie wykonania zadania publicznego Gminy Kartuzy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Sektora i Gminy Kartuzy, w tym także frakcji odpadów wysortowanych z odpadów komunalnych (druk 659);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej



 1. w sprawie gotowości Miasta Gdańska do organizacji w 2021 r. Europejskiego Jamboree Skautowego 2020 (druk 656);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

 1. w sprawie wyrażenia woli objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (druk 677);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej



 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "gdański bon żłobkowy" dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska (druk 655);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Janina Liedtke - Jarema – Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń

 

 1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gdańskiemu Domowi Integracyjno-Rodzinnemu (druk 664);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego



 1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych Gdańskiego Zespołu Żłobków (druk 645);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Gdańskiego Zespołu Żłobków - jednostki budżetowej Miasta Gdańska i żłobków samorządowych wchodzących w skład Zespołu (druk 646);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek nr 10 "Dzwoneczek” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Królewskie Wzgórze 2 i nadania jej statutu (druk 647);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego



 1. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek nr 11 "Bursztynek" z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wilanowskiej 16 i nadania jej statutu (druk 648);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego



 1. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek nr 12 "Żagielek" z siedzibą w Gdańsku przy ul. Olsztyńskiej 12 i nadania jej statutu (druk 649);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie utworzenia Żłobka nr 13 "Skarbek" wchodzącego w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków - jednostki budżetowej Miasta Gdańska i nadania mu statutu (druk 650);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie likwidacji Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego (druk 666);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie utworzenia Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego i nadania mu statutu (druk 667);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Wichrowy Dom" i nadania statutu (druk 668);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Morski Dom" i nadania statutu (druk 669);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Piaskowy Dom" i nadania statutu (druk 670);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 (druk 675);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 (druk 676);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 80 w Gdańsku przy ul. Kolorowej 14 (druk 653);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie nadania imienia X Liceum Ogólnokształcącemu Dwujęzycznemu w Gdańsku przy ul. Tadeusza Kościuszki 8b (druk 657);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego



5. Wnioski, oświadczenia osobiste.

6. Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze