PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Saur Neptun Gdańsk (SNG) potwierdza dobrą jakość wody w kąpieliskach
Saur Neptun Gdańsk (SNG) potwierdza dobrą jakość wody w kąpieliskach
Najnowsze wyniki badań jakości wody w kąpieliskach przeprowadzone przez Saur Neptun Gdańsk (SNG) potwierdzają dobrą jakość wody w kąpieliskach. Pełne raporty dostępne będą na stronie wwww.sng.com.pl w specjalnej zakładce: Aktualne badania jakości wody w kąpieliskach.

Plaża na Stogach
Plaża na Stogach
Grzegorz Mehring

Jak pokazuje poniższe zestawienie wyniki analiz wszystkich pobranych prób spełniają normy dla jakości wody w kąpieliskach.

Wynik < 15/100 ml oznacza granice oznaczania dla metody. Badania wykonane są metodami referencyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8.04.2011w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach  (Dz.U.2011 Nr 86 poz.478).

Poniżej zestawienie analiz badań przeprowadzonych w czwartek, 24 maja 2018 r. i dla porównania - badania z poniedziałku, 21 maja 2018 r.

Najnowsze wyniki badań jakości wody w kąpieliskach przeprowadzone przez Saur Neptun Gdańsk (SNG) potwierdzają dobrą jakość wody w kąpieliskach.

Pełne raporty dostępne będą na stronie wwww.sng.com.pl w specjalnej zakładce: Aktualne badania jakości wody w kąpieliskach.

WIĘCEJ O TYM:

Plaże OK. Sanepid odwołał ostrzeżenie przed kąpielą w Zatoce Gdańskiej

Próby pobrane 21.05

Próby pobrane 24.05

Miejsce pobrania próby

Enterokoki

E. Coli

Enterokoki

E. Coli

BrzeŸno Molo

<15 (norma 400)

177 (norma 1000)

<15 (norma 400)

15 (norma 1000)

BrzeŸno Dom Zdrojowy

<15 (norma 400)

30 (norma 1000)

30 (norma 400)

61 (norma 1000)

Jelitkowo

<15 (norma 400)

<15 (norma 1000)

< 15 (norma 400)

<15 (norma 1000)

Sobieszewo

<15 (norma 400)

<15 (norma 1000)

< 15 (norma 400)

<15 (norma 1000)

Œwibno

<15 (norma 400)

30 (norma 1000)

15 (norma 400)

30 (norma 1000)

Stogi Pla¿a

<15 (norma 400)

61 (norma 1000)

< 15 (norma 400)

15 (norma 1000)

Sopot

<15 (norma 400)

30 (norma 1000)

< 15 (norma 400)

46 (norma 1000)

oprac. AUwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl