PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Samorządowa współpraca na rzecz budowy dróg dojazdowych do Obwodnicy Metropolitalnej. LIST i MAPA DRÓG

Samorządowa współpraca na rzecz budowy dróg dojazdowych do Obwodnicy Metropolitalnej. LIST i MAPA DRÓG
Samorządowcy z Pomorza zadeklarowali wspólne działania w sprawie współpracy przy budowie dróg dojazdowych do Obwodnicy Metropolitalnej. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 8 lipca w Centrum Kultury „Spichlerz” w Żukowie. Obietnica sfinansowania budowy Obwodnicy Metropolitalnej pojawiła się kilka tygodni temu w czasie kampanii wyborczej. Jak zapowiada rząd przetarg na budowę ma być ogłoszony jeszcze w wakacje.
Na zdjęciu od lewej: dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego Jakub Pietruszewski, zastępca prezydent Gdańska Piotr Borawski, wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Strug, Iwona Formela - etatowy członek zarządu powiatu kartuskiego, burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski, prezes zarządu Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Michał Glaser oraz Tomasz Kloskowski - prezes zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy
Na zdjęciu od lewej: dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego Jakub Pietruszewski, zastępca prezydent Gdańska Piotr Borawski, wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Strug, Iwona Formela - etatowy członek zarządu powiatu kartuskiego, burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski, prezes zarządu Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Michał Glaser oraz Tomasz Kloskowski - prezes zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

- Obwodnica Metropolitalna już w 2014 roku znalazła się w pierwszej 10 najważniejszych inwestycji drogowych w Polsce do realizacji w perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020. Jednak pomimo gotowości dokumentacji i licznych apeli samorządowców z Pomorza realizacja tego projektu została przesunięta w czasie - mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. 

Obietnica sfinansowania budowy Obwodnicy Metropolitalnej pojawiła się kilka tygodni temu w czasie kampanii wyborczej. Wg zapowiedzi rządu przetarg na budowę ma być ogłoszony jeszcze w wakacje. Ma być ona sfinansowana ze środków budżetu państwa, a nie - jak zakładano pierwotnie z partnerstwa publiczno-prywatnego. Wartość inwestycji to 2,2 mld zł.

Czeki bez pokrycia. Samorządowcy jednym głosem w sprawie “pomocy” rządowej dla wspólnot lokalnych

Samorząd Województwa uwzględnił projektowany przebieg Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz stanowiącym jego część Planie zagospodarowania Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030. Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego przygotowało koncepcje przebiegu następujących odcinków dróg:

- węzeł „Wysoka” z węzłem „Chwaszczyno”,

- węzeł „Matarnia” - Port Lotniczy z węzłem „Miszewo”,

- węzeł „Glincz” z miejscowością Borkowo,

- węzeł „Żukowo” z węzłem „Gdańsk Karczemki”.


(kliknij w grafikę, aby powiększyć)

mapa mala

 

List intencyjny w sprawie współpracy prawnej, planistycznej i projektowej został podpisany w środę, 8 lipca, w Żukowie przez Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego, samorządowców z Gdańska, gminy Żukowo i powiatu kartuskiego oraz przedstawicieli Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot i Portu Lotniczego Gdańsk.

Unia Metropolii Polskich z apelem do premiera o włączenie największych miast w Fundusz Dróg Samorządowych


List przewiduje utworzenie Zespołu, który do końca roku wypracuje rozwiązania dotyczące zarówno harmonogramu dalszych prac projektowych, jak również wskazania źródeł ich finansowania.

0001 mala
0002 mala

 

0003 mala

 

- Sporządzona przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego koncepcja to punkt wyjścia do dalszych prac projektowych, które powinny stanowić podstawę do rezerwowania gruntów pod budowę planowanych połączeń w dokumentach planistycznych gmin, w szczególności w planach miejscowych - mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

- Skoro mamy już informacje, że Obwodnica Metropolitalna będzie realizowana ze środków centralnych to rozpoczynamy prace nad połączeniem planowanych węzłów w Chwaszczynie, Miszewie, Żukowie i w Glinczu z układem drogowym, który jest przecież krwioobiegiem nie tylko naszej gminy, ale Polski i regionu - mówi Wojciech Kankowski, burmistrz Żukowa.

- Jeśli chcemy iść do przodu, to musimy współpracować i robić to bardzo profesjonalnie. Cieszy mnie ta współpraca w zakresie planowania przestrzennego. Nie ma większego wyrazu władztwa dla samorządów, niż to co wolno nam w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Z dużą władzą łączy się również duża odpowiedzialność i myślę, że dzisiaj z pełnym zadowoleniem możemy powiedzieć, że realizujemy to bardzo mądrze i odpowiedzialnie i dzięki temu osiągniemy dobre skutki. Liczę na to, że dzisiejszy list będzie doskonałym przykładem na to, jak współpraca samorządowa naprawdę i realnie buduje jakość życia - mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni.

- Nas samorządowców do współpracy nikt nie musi zachęcać. Ona trwa od lat i jest jeszcze bardziej intensywna, kiedy zaczęliśmy współpracować w Obszarze Metropolitalnym. Jednak brakuje nam tego instrumentu, jakim jest ustawa metropolitalna, która dałaby nam narzędzia prawne, ale przede wszystkim finansowe, żeby tę współpracę jeszcze zacieśniać. W poniedziałek rozmawialiśmy o kolei, dzisiaj po połączeniach drogowych. To wszystko jest bardzo ważne dla naszych mieszkańców, jak i rozwoju gospodarczego - mówi Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska.

- Jesteśmy doskonałym przykładem współpracy samorządowej. Obszar Metropolitalny realizuje prawie 180 projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej. Patrzymy w przyszłość. Nie czekamy aż rząd wybuduje drogę bez dojazdów. Angażujemy Samorząd Województwa Pomorskiego i biuro planistyczne PBPR. Rozpoczynamy współpracę nad nowymi połączeniami - mówi Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.


ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI

oprac. WG