PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rozmowy o fotografii. W pierwszy dzień wiosny spotkanie z dr. Witoldem Kanickim

Rozmowy o fotografii. W pierwszy dzień wiosny spotkanie z dr. Witoldem Kanickim
Między obiektywizmem a subiektywizmem, dokumentem a kreacją, romantyzmem a pozytywizmem. W czwartek, 21 marca, odbędzie się spotkanie z dr. Witoldem Kanickim, który w ramach cyklu "Rozmowy o fotografii" wraz z uczestnikami prześledzi poetyckie tendencje w fotografii współczesnej. Wstęp bezpłatny.
Magda Hueckel Autoportret wyciszony
Magda Hueckel Autoportret wyciszony
fot. Magda Hueckel

 

Według wielu badaczy fotografia narodziła się na styku dwóch epok: romantyzmu i pozytywizmu. Ten graniczny moment miał wpływ na interpretację istoty mechanicznych obrazów, jak i na tematykę i konwencje wykorzystywane w pracach pierwszych fotografów. Prawdopodobnie z tej przyczyny istnieją dwa uzupełniające się rozumienia fotografii: jako mechaniczna, naukowa, obiektywna i dokumentalna rejestracji zjawisk (w opozycji do cechującego się subiektywizmem procesu spostrzegania przez człowieka) oraz jako medium odzwierciedlające zjawiska związane z duchowością, spirytyzmem i symboliką (naśladowanie estetyki typowej dla romantyzmu).

Podobnych dylematów fotografia dostarcza współcześnie. Witold Kanicki przedstawi różne aspekty współczesnej twórczości fotograficznej: odzwierciedlanie sprzeczności między obiektywizmem a subiektywizmem, dokumentem a kreacją, romantyzmem a pozytywizmem.

Tego rodzaju zjawiska omówić można na przykładzie licznych prac artystów niemieckich (Thomas Wrede, Melanie Wiora, Daniel Gustav Cramer), fińskich (Elina Brotherus, Tiina Itkonen), brytyjskich (Dan Holdsworth), włoskich (Armin Linke), polskich (Magdalena Hueckel) czy greckich (Panos Kokkinias). W ich twórczości można odnaleźć liczne nawiązania do romantycznych obrazów, zwłaszcza dzieł Caspara Davida Friedricha. W wielu wypadkach romantyczne wątki są fotografowane przy użyciu tradycyjnych, niemanipulowanych procesów, zgodnych z dokumentalną funkcją fotografii.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 21 marca, w godzinac. 17.00-18.30 w Muzeum Narodowym w Gdańsku / Gdańska Galeria Fotografii (Zielona Brama) przy ul. Długi Targ 24. Wstęp bezpłatny.


Witold Kanicki (ur. 1979) - doktor historii sztuki, adiunkt na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, wykładowca w Zürcher Hochschule der Künste w Zurychu oraz w Warszawskiej Szkole Fotografii. W latach 2010–2012 był kuratorem Galerii Fotografii Pf w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Niezależny krytyk i kurator. Autor kilkudziesięciu tekstów o sztuce i fotografii, opublikowanych m.in. na łamach „Kwartalnika Fotografia”, „Artluka”, „Exitu”. Jego książka pt. Ujemny biegun fotografii: negatywowe obrazy w sztuce nowoczesnej ukazała się nakładem wydawnictwa Słowo/obraz terytoria w grudniu 2016 roku. Jest Ślązakiem mieszkającym w Poznaniu.

 

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl
oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl