PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dostawca i operator roweru metropolitalnego wybrany. 4080 pojazdów, wszystkie elektryczne

Dostawca i operator roweru metropolitalnego wybrany. 4080 pojazdów, wszystkie elektryczne
NB TRICITY sp. z o.o. z Warszawy (spółka należąca do Nextbike Polska) to firma, która będzie odpowiedzialna za dostawę, uruchomienie oraz zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu roweru metropolitalnego OMG-G-S. Dostarczy 4080 rowerów, wszystkie z napędem elektrycznym. Koszt brutto realizacji zamówienia to ok. 40 mln 273 tys. zł. Przetarg ogłaszał Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.
Rowery publiczne w jednym z miast we Francji
Rowery publiczne w jednym z miast we Francji
Pixabay.com

We wtorek, 29 maja 2018 r., Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizację zadania polegającego na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru metropolitalnego OMG-G-S.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka: NB TRICITY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wybrany wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia zaoferował kwotę 40.272.906,00 zł (w tym 4,7 mln zł na zarządzanie oraz 35,5 mln zł na dostawę).

W złożonej ofercie zadeklarował dostarczenie 4080 szt. rowerów, wszystkie z napędem wspomaganym elektrycznie.

Jak informuje Jarosław Maciejewski z OMG-G-S: - Na realizację Zamówienia zabezpieczyliśmy kwotę: 56.527.683,61 zł brutto (w tym 23.618.183,61 zł na dostawę Systemu oraz 32.909.500 zł  na świadczenie usługi zarządzania i eksploatacji Systemu przez 78 miesięcy). W wyniku przetargu samorządy uczestniczące w projekcie zaoszczędzą ponad 16 mln zł.

W przetargu zostały złożone jeszcze dwie oferty: konsorcjum z Irlandii składające się z firm: Full Speed Ltd., Telfourth Ltd. i BleeperBike Ltd. oraz konsorcjum: Egis Bike Polska Sp. z o.o., Warszawa – Homeport s.r.o., Praga, BikeU Sp. z o.o. Warszawa.

Złożone oferty zostały poddane ocenie komisji przetargowej. Oferta konsorcjum z Irlandii została odrzucona ze względów formalnych – wykonawca nie dokonał tłumaczenia na język polski wszystkich elementów oferty oraz nie wniósł wadium.

Druga propozycja realizacji zamówienia opiewała na kwotę znacznie wyższą od wybranej -  76.675.625,61 zł brutto.

- W trakcie badania ofert wystąpiliśmy do firmy NB TRICITY sp. z o.o. o złożenie dodatkowych wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny - informuje Maciejewski. -  Uzyskaliśmy wyczerpujące informacje nt. kosztów wdrożenia i eksploatacji Systemu.

W ciągu 10 dni wykonawcy mogą złożyć odwołanie od wyników przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej, jeśli to nie nastąpi w czerwcu planujemy podpisanie umowy z wykonawcą.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 17.218.259 zł.

O TYM PISALIŚMY:

Rower Metropolitalny MEVO w cenie od 32 do 76 mln zł - oferty przetargowe

10 zł za miesiąc jeżdżenia. Rower Metropolitalny ruszy za rok

oprac. AUwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl