Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rok z tunelem pod Martwą Wisłą. Jak zmienił Gdańsk - pięć opinii

W dniu 24 kwietnia 2017 r. mija rok od otwarcia tunelu pod Martwą Wisłą. Jakie skutki dla Gdańska i jego mieszkańców wynikły z oddania tej inwestycji? Jakie są jej plusy i minusy? Jaka będzie jej przyszłość? O komentarz poprosiliśmy pięciu ekspertów, którzy patrzą na tunel z różnego punktu widzenia. ZOBACZ także galerię zdjęć dokumentujących budowę podwodnej przeprawy.

Rok z tunelem pod Martwą Wisłą. Jak zmienił Gdańsk - pięć opinii
A
A
data publikacji: 21 kwietnia 2017 r.

Tunel pod Martwą Wisłą w dniu otwarcia - 24 kwietnia 2016 r.
Tunel pod Martwą Wisłą w dniu otwarcia - 24 kwietnia 2016 r.
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Licząc od października 2012 r., kiedy to maszyna drążąca typu TBM przyjechała do Gdańska, do udostępnienia inwestycji kierowcom 24 kwietnia 2016 r., budowa tunelu pod Martwą Wisłą trwała trzy lata i siedem miesięcy.

Póki co Gdańsk, jako jedyne miasto w Polsce, może się poszczycić tunelem wydrążonym pod rzeką (najgłębsze miejsce naszego “podwodnego mostu” znajduje się na poziomie 35 m od lustra Martwej Wisły, jego długość wynosi ponad 1,3 km).

Podwiślański przekop połączył Letnicę z rejonem Westerplatte i Portem Północnym, i jest najważniejszym elementem Trasy Słowackiego, która wraz z Trasą Sucharskiego stanowi tzw. “ramę komunikacyjną Gdańska”. Koszt budowy odcinka tunelowego wyniósł 885 mln zł.
 

Według statystyk Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na skutek otwarcia tunelu:

  • natężenie ruchu na Podwalu Przedmiejskim i w Śródmieściu Gdańska spadło o ponad 20 proc.
  • na głównych arteriach w kierunku Brzeźno - Przymorze nastąpiło zwiększenie ruchu, największy wzrost odnotowano na skrzyżowaniu Hallera-Uczniowska-Czarny Dwór - o 24,5 proc.
  • przez tunel każdej doby przejeżdża ponad 25 tys. samochodów


Tyle statystyk. A jakie są nieuchwytne w liczbach i procentach skutki otwarcia tunelu pod Martwą Wisłą dla Gdańska i całej aglomeracji? Jaka będzie, czy też jaka powina być jej przyszłość?

Zapytaliśmy pięciu ekspertów.


Dr hab. Aleksandra Koźlak, prof. UG
Dr hab. Aleksandra Koźlak, prof. UG
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

dr hab. Aleksandra Koźlak, prof. UG, Katedra Ekonomiki Transportu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

- Budowa tunelu pod Martwą Wisłą była jedną z ważniejszych inwestycji infrastrukturalnych przeprowadzonych w ostatnich latach w Gdańsku. Korzyści z tej inwestycji związane są przede wszystkim ze zmniejszeniem liczby samochodów przejeżdżających przez śródmieście i ograniczenie tam ruchu tranzytowego samochodów ciężarowych. W ujęciu ekonomicznym możemy więc mówić o zmniejszeniu kosztów zewnętrznych transportu, będących efektem niekorzystnego oddziaływania pojazdów samochodowych na środowisko naturalne. Nastąpiło zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i natężenia hałasu w części Gdańska najchętniej odwiedzanej przez turystów.

Tunel pod Martwą Wisłą przyczynił się także do poprawy dostępności transportowej wielu dzielnic Gdańska (szczególnie w pasie nadmorskim) i znacznego skrócenia czasu przejazdu dla użytkowników zmierzających w kierunku Elbląga i Warszawy lub stamtąd przyjeżdzających. Doceniają to również mieszkańcy Gdańska i Sopotu dojeżdżający do pracy w rejonie portu i rafinerii, którzy nie muszą już jechać przez centrum miasta. Niestety ten piękny obraz psuje fakt, że w godzinach szczytu w rejonie ul. Hallera i Czarny Dwór tworzą się duże zatory drogowe, potocznie zwane korkami. Przepustowość tych ulic i ich skrzyżowania jest zdecydowanie za mała w stosunku do wielkości ruchu wygenerowanego przez otwarcie tunelu, co utrudnia nie tylko przemieszczanie się zmotoryzowanym, cierpią na tym także mieszkańcy osiedli położonych przy tych ulicach.

To pokazuje, że konieczne jest podejmowanie kolejnych działań w ramach projektu Zielona Droga, jednak nie mamy pewności, że po realizacji następnych inwestycji, zatory nie przeniosą się na inne ulice i skrzyżowania, które będą stanowiły kolejne „wąskie gardło”.


Dr Łukasz Pancewicz
Dr Łukasz Pancewicz
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

dr Łukasz Pancewicz, architekt - urbanista, pracuje w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

- Realizacja tunelu pozwoliła na lepsze skomunikowanie terenów Wrzeszcza i Letnicy z terenami portowymi oraz szerzej - na połączenie tych obszarów z siecią dróg krajowych. Dzięki temu, dzielnice stały się atrakcyjnym miejscem dla nowych inwestycji mieszkaniowych, co widać m.in. po zainteresowaniu inwestorów prywatnych. Poprowadzenie części ruchu samochodowego tunelem pozwala na rozpoczęcie poważnej dyskusji o zmianie charakteru, w tym o możliwym uspokojeniu, Podwala Przedmiejskiego i Wałów Jagiellońskich.

Jako ewidentny minus inwestycji należy potraktować nieuwzględnienie potrzeb rowerzystów przy projektowaniu przeprawy pod Martwą Wisłą. Ogranicza to użyteczność inwestycji dla szybkiego przemieszczania się tej grupy użytkowników między urbanizującymi się terenami Letnicy, Przeróbką i terenami portowymi. Utrudnienie to będzie odczuwalne w przyszłości, wraz ze zmianą charakteru tych dzielnic po realizacji w nich nowej zabudowy.

Oceniając tunel nie można patrzeć na ten projekt bez odniesienia do modernistycznych planów tzw. "ramy komunikacyjnej" i przedłużenia Drogi Zielonej. Po realizacji tunelu pokusą byłoby utrzymanie ich założeń - przedłużenie dużej arterii komunikacyjnej. Obecne zagospodarowanie tych terenów, osiedli mieszkaniowych w bezpośrednim sąsiedztwie Pasa Nadmorskiego, powinno skłonić do pytania, czy warto je odcinać od siebie dużą drogą. Jeśli tak by się stało czynnik, który działa pozytywnie w przypadku tunelu - sprawny i szybki przejazd dużej liczby samochodów, na terenach mieszkaniowych byłby już znaczącą uciążliwością.


Marcin Grzegory
Marcin Grzegory
Invest in Pomerania

Marcin Grzegory, zastępca dyrektora Invest in Pomerania

- Tunel pod Martwą Wisłą jest bardzo ładną “wizytówką infrastrukturalną” Gdańska i Trójmiasta. Widać, że cała aglomeracja jest wciąż placem budowy i dzieje się tu bardzo dużo. Oczywiście, na pierwszy rzut oka widoczne są biurowce, ale infrastruktura drogowa i transportowa również ma duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów. Trzeba pamiętać, że jako Invest in Pomerania obsługujemy zarówno inwestycje usługowe, jak i logistycznie oraz produkcyjne. Zwłaszcza dla dwóch ostatnich branż przejezdne i dobrze skomunikowane arterie drogowe są nieodzowne.

W okolicach Trasy Sucharskiego najdynamiczniej widać wzrost zainteresowania inwestorów. Wcześniej były tam gołe pola i ogródki działkowe, a teraz rośnie infrastruktura, której sztandarowym przykładem jest tunel.

Dzięki oddawaniu takich inwestycji, jak przeprawa drogowa pod Wisłą, jesteśmy w stanie udokumentować naszym partnerom faktyczne zaangażowanie miasta i regionu w animowanie rozwoju gospodarczego. Ważne jest także to, że nie są to inwestycje centralne. Czołowe przykłady modernizacji, w tym również tunel zrealizowane zostały przecież ze środków unijnych i z budżetu miasta.

Oczywiście każde miasto w Polsce deklaruje, że jak najbardziej jest zaangażowane w rozwój gospodarczy regionu, tylko nie każde jest w stanie tak spektakularnie to udokumentować jak my. Nasza aglomeracja ma kilka takich wizytówek, a pośród nich najbardziej spektakularne są Pomorska Kolej Metropolitalna i właśnie Tunel pod Martwą Wisłą - z racji skomplikowania i zaawansowania projektu.

Z całą pewnością tunel jest dziś dla nas kartą przetargową w przyciąganiu do Gdańska i aglomeracji nowych inwestycji zarówno logistycznych, jak i produkcyjnych, zwłaszcza w rejonach bezpośrednio z nim powiązanych.

Także rozładowanie ruchu samochodowego na głównych arteriach Gdańska jesteśmy w stanie przekuć w ładną narrację w rozmowach z potencjalnymi inwestorami.

Zresztą także firmy, które już funkcjonują na naszym rynku, regularnie przysyłają komisje analizujące postępy działalności swoich tutejszych oddziałów, także z myślą o dalszym ewentualnym rozwoju. Dzięki realizacji takich inwestycji jak tunel widzą, że nasz potencjał inwestycyjny się zwiększa.


Paweł Mrozek
Paweł Mrozek
Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej

Paweł Mrozek, architekt, wiceprezes Stowarzyszenia Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, doktorant na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

- Tunel pod Martwą Wisłą stał się symbolem pozytywnych przemian w naszym mieście w ostatnich latach i faktycznie za sprawą jego powstania dużo się zmieniło w sposobie funkcjonowania Gdańska. Najważniejszą korzyścią niewątpliwie jest odczuwalne zmniejszenie ruchu w centrum. Zwłaszcza tego najbardziej uciążliwego związanego z funkcjonowaniem portu i strefy przemysłowej. Jako FRAG już dwa lata temu przewidując korzyści płynące z posiadania tunelu oraz Obwodnicy Południowej, stworzyliśmy projekt przekształceń Podwala Przedmiejskiego, który pokazuje jak można, idąc za ciosem, wykorzystać ten pozytywny efekt dla poprawy integralności Śródmieścia. Dzięki tunelowi spadł ruch na Podwalu co daje nam szansę na scalenie obu rozdzielonych nim części śródmieścia, dlatego mamy nadzieję jako FRAG, że to dopiero początek korzyści dla Gdańska jakie przyniesie ta inwestycja.

Natomiast koniecznie trzeba przypominać, że z istnieniem tunelu wiąże się też poważne ryzyko. Pamiętać należy, że w oryginalnych planach miasta jest on inwestycją wpisującą się w nieistniejącą jeszcze ramę komunikacyjną tak zwanej Drogi Zielonej, która - jeśli powstanie - zaprzepaści z łatwością efekt wycofania samochodów z miasta. Nawigacje samochodowe bezlitośnie pokażą wtedy kierowcom szybszą drogę tranzytową przez pas nadmorski i nie pomoże tu zaklinanie rzeczywistości w postaci pokazywania drzew i ławek przy Zielonych Bulwarach.

Z okazji rocznicy otwarcia tunelu życzyłbym wszystkim mieszkańcom naszego miasta abyśmy zapamiętali tunel jako sukces Gdańska a nie porażkę nieopatrznie dorabiając do niego Drogę Zieloną, która przekreśli dotychczasowe korzyści płynące z jego otwarcia.


Anna Wojciechowska
Anna Wojciechowska
ROBYG

Anna Wojciechowska, dyrektor Sprzedaży i Marketingu w ROBYG:

- Letnica to nowy kierunek rozwoju Gdańska. To bardzo atrakcyjna dzielnica zarówno ze względu na położenie kilkaset metrów od morza, jak i świetną komunikację z centrum miasta. Atrakcyjność terenu wzrosła zwłaszcza po Euro 2012, gdy okoliczne tereny zostały poddane gruntownej rewitalizacji. Budowa tunelu pod Martwą Wisłą, jedynego tego typu obiektu w Polsce, który wraz z Trasą Sucharskiego i Trasą Słowackiego stworzył nową ramę komunikacyjną miasta, przyciągnęła uwagę inwestorów. Pierwszym z nich jest deweloper ROBYG, który w październiku 2016 roku rozpoczął sprzedaż mieszkań właśnie na Letnicy, przy ul. Starowiejskiej.

Oczywiście otwarcie tunelu pod Martwą Wisłą było jednym z kluczowych argumentów przemawiających za zakupem nieruchomości przez ROBYG. Osiedle powstające przy ul. Starowiejskiej nazwaliśmy Nowa Letnica. Mamy ambicję, aby zmienić tą niepopularną dotychczas lokalizację w miejsce wyjątkowo atrakcyjne. Doceniło je już wielu gdańszczan. W związku z ogromnym zainteresowaniem, 3 czerwca ROBYG planuje uruchomienie sprzedaży czwartego już budynku realizowanego w ramach inwestycji. Wybudujemy w tej okolicy 2500 mieszkań, w których zamieszka 7 tys. osób. Wkrótce w Nowej Letnicy powstaną także nowe drogi, parki, oczka wodne, strefy relaksu, place zabaw, boiska, przedszkole, żłobek oraz sklepy i lokale gastronomiczne.

Jak się okazuje budowa tunelu to nie tylko usprawnienie komunikacji, ale także ogromna szansa na rozwój całej północnej części miasta czego dowodzi m.in. aktywność deweloperska ROBYG w tym rejonie.


Czytaj także:

Quiz o Gdańsku. Co wiesz o tunelu pod Martwą Wisłą?

Wielkie mycie tunelu pod Martwą Wisłą - już zrobione [ZOBACZ]

W tunelu można już jechać 70 km/h. Ale uwaga! Wciąż pod czujnym okiem służb

Co oni wyprawiają! Niebezpieczni kierowcy śledzeni okiem kamery w tunelu

Mamy tunel pod Martwą Wisłą. Teraz musimy nauczyć się nim jeździć, bo bywa różnie

Od 16 września jeździmy Tunelem im. ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego

Hiszpanie dali Gdańskowi figurę św. Barbary. Dlaczego?

Budowa Tunelu pod Martwą Wisłą - 4 lata w 8 minut

Tunel okazał się hitem! 35 tysięcy samochodów na dobę

Spróbuj to policzyć! Tunel w liczbach

Tunel - zmienił i wciąż zmienia ruch w mieście

Klaksony pod Martwą Wisłą. Jak otwierano tunel - relacja


-
Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora