Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rok szkolny zakończony, czas na wakacyjne remonty szkół i nowe inwestycje

Oficjalne zakończenie roku szkolnego w Gdańsku odbyło się w piątek, 22 czerwca, w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1. Uczniowie rozpoczęli wakacje, czas więc na prace remontowe, które przez najbliższe dwa miesiące będą realizowane w miejskich szkołach i przedszkolach. W tym roku modernizacje zaplanowano w 43 obiektach oświatowych.

Rok szkolny zakończony, czas na wakacyjne remonty szkół i nowe inwestycje
A
A
data publikacji: 22 czerwca 2018 r.
22 czerwca oficjalnie zakończono w Gdańsku rok szkolny 2017/2018
22 czerwca oficjalnie zakończono w Gdańsku rok szkolny 2017/2018
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Większość prac związana jest z dostosowaniem obiektów szkolnych do wymogów wynikających z reformy systemu oświaty. Część to zaplanowane prace modernizacyjne, wynikające z nienajlepszego już stanu technicznego danych obiektów.

W 2018 roku Gdańsk przeznaczył na modernizację obiektów oświatowych blisko 30 mln zł. Z tej kwoty 16,8 mln zł pochłonie dostosowanie pomieszczeń do potrzeb wynikających z reformy edukacji, a pozostałe 13,2 mln zł przewidziano na niezbędne remonty.

Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb reformy oświaty

Prace związane z dostosowaniem budynków do potrzeb wynikających z reformy prowadzone będą w 22 szkołach. W większości przypadków wyznaczone pomieszczenia dostosowane zostaną do potrzeb pracowni specjalistycznych, w tym m.in. sal językowych, pracowni chemicznych, fizycznych czy biologiczno-geograficznych. Wyremontowane zostaną również szatnie, sanitariaty i biblioteki. Przy niektórych placówkach powstaną place zabaw.

Miasto na dostosowanie gdańskich placówek do potrzeb reformy oświatowej przeznaczyło w sumie ponad 40,5 mln zł, a pracami objęto 93 szkoły. Ze względu na dużą liczbę szkół, konieczność opracowania dokumentacji projektowej oraz znaczny koszt, prace rozłożone zostały na lata 2017-2019.

W minionym roku na ten cel przeznaczono 3,77 mln zł, a prace prowadzone były w 41 obiektach. Plan finansowy na 2019 rok zakłada kolejne 20 mln zł i prace w 27 placówkach.

Modernizacje placówek oświatowych

Oprócz prac związanych z dostosowaniem do wymogów reformy, w gdańskich placówkach prowadzone będą również prace modernizacyjne. Najbardziej kosztowne zadania to te związane z przebudową i modernizacją tzw. węzłów żywienia, wymianą podłóg czy zagospodarowaniem terenu. W tegorocznym planie modernizacyjnym znalazło się 28 obiektów oświatowych, a łączny koszt remontów pochłonie 13,2 mln zł.

Uroczyste zakończenie roku, z udziałem władz Gdańska, odbyło się w Batorówce
Uroczyste zakończenie roku, z udziałem władz Gdańska, odbyło się w `Batorówce`
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Budowa i modernizacja boisk

To nie wszystko. W 2018 roku, w ramach programu budowy i modernizacji boisk, w okresie wakacji zaplanowano budowę boisk przy kolejnych pięciu gdańskich szkołach. Takie obiekty powstają już przy SP Nr 84 przy ul. Otomińskiej , SP Nr 82 przy ul. Radarowej 26, ZSAKiH-u przy ul. Czyżewskiego 31 oraz ZSO 10 przy ul. Krasickiego 10. Z kolei przetarg na realizację boiska przy SP nr 52 przy ul. Kościuszki 111 zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.

Nowe inwestycje

W Gdańsku powstają nowe placówki oświatowe: Metropolitalna szkoła w Kowalach oraz Centrum Edukacyjne Jabłoniowa, na które składa się szkoła podstawowa oraz przedszkole.

Na gdańskim Jasieniu powstaje szkoła podstawowa. Budowa placówki rozpoczęła się w październiku 2017 r. Szkoła podstawowa składać się będzie z trzech budynków i mieścić będzie 46 oddziałów szkolnych z przeznaczeniem dla ok. 800 uczniów. Na terenie placówki znajdzie się także biblioteka środowiskowa z czytelnią dostępną dla mieszkańców dzielnicy. Zaplanowano również budowę boisk sportowych. Planowany termin otwarcia obiektu to wrzesień 2019 r. Obecnie na budynku A wykonana została konstrukcja drewniana oraz kondygnacje nadziemne. Trwają także prace na dwóch pozostałych obiektach. Na budynku B wykonano już ściany piwnicy i parteru. Na hali sportowej trwają roboty fundamentowe, stawiane są także pierwsze ściany. Jednocześnie prowadzone są prace zewnętrze, makroniwelacja i zasypki. Koszt realizacji tej inwestycji 76,5 mln zł.

Przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze

W pobliżu szkoły trwa również budowa przedszkola modułowego przy ul. Lawendowe Wzgórze. Placówka mieścić będzie 10 oddziałów przedszkolnych przeznaczonych dla 250 maluchów. Oprócz sal dydaktycznych, dzieci korzystać też będą z placu zabaw. Przedszkole zostanie oddane do użytku we wrześniu 2018 roku. Aktualnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku, wykonywana jest m.in. elewacja. Koszt realizacji 13 mln zł.

Metropolitalna szkoła w Kowalach

W kwietniu 2017 roku rozpoczęła się budowa metropolitalnej szkoły w Kowalach, która jest wspólnym przedsięwzięciem trzech gmin: Gdańska, Kolbud i Pruszcza Gdańskiego. Obiekt składać się będzie z dwóch 3-kondygnacyjnych budynków A oraz B. Na terenie szkoły wykonane zostaną boiska sportowe. W placówce uczyć się będzie około 850 dzieci. Budynek dydaktyczny (A), w którym trwają obecnie prace związane m.in. z tynkowaniem ścian, wykonywaniem gładzi szpachlowych oraz kafelkowaniem, gotowy będzie na wrzesień tego roku. Sala gimnastyczna (budynek B), dla której wykonawca przygotował podłoże i obecnie wykonuje fundamenty, udostępniona zostanie na początku 2019 roku.
-
oprac. KG (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. KG (0)
www.gdansk.pl