Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rodzice gotowi? Rekrutacja do przedszkoli - tylko do 10 maja

Rekrutacja do placówek edukacyjnych dla najmłodszych gdańszczan na rok szkolny 2017/2018 rozpoczęła się w Gdańsku w poniedziałek, 24 kwietnia. W przedszkolach publicznych czeka przeszło 6150 miejsc. Składać dokumenty można do 10 maja, tylko przez internet. Wyniki? 23 maja 2017.

Rodzice gotowi? Rekrutacja do przedszkoli - tylko do 10 maja
A
A
data publikacji: 20 kwietnia 2017 r.

Bo w przedszkolu fajnie jest: z kolegami i koleżankami, na ciekawych zajęciach, które organizuje pani. Nz. Przedszkole nr 32 przy ul. Świętojańskiej. Start kampanii
Bo w przedszkolu fajnie jest: z kolegami i koleżankami, na ciekawych zajęciach, które organizuje pani. Nz. Przedszkole nr 32 przy ul. Świętojańskiej. Start kampanii
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Rekrutacja będzie się odbywać wyłącznie przez Internet. Na złożenie wymaganych dokumentów na pierwszym etapie naboru rodzice mają czas do 10 maja, do godz. 15. Udział w rekrutacji mogą wziąć za pośrednictwem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej - www.edu.gdansk.pl. Co ważne: można złożyć wnioski o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Harmonogram rekrutacji:

 • 24 kwietnia, godz. 9.00- 10 maja, godz. 15.00 – czas na składanie wniosków wraz z dokumentami
 • 10 maja-23 maja – weryfikacja zgłoszeń
 • 23 maja o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • od 24 maja, godz. 8.00 do 30 maja – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do placówki w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania
 • 1 czerwca, godz. 13.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 • Rekrutacja uzupełniająca trwać będzie od 12 czerwca, godz. 9.00 do 19 czerwca, godz. 15.00.

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego odbywa się zgodnie z następującymi kryteriami ustawowymi wymienionymi w Prawie oświatowym, tj.:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objecie kandydata pieczą zastępczą

Obowiązujące w Gdańsku kryteria uchwalone przez Radę Miasta podczas drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, m.in.:

 • zamieszkanie w obwodzie szkoły
 • fakt pracy/nauki w systemie dziennym rodziców kandydata
 • fakt, iż do tej samej placówki uczęszcza już rodzeństwo kandydata

W gdańskich przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2017/2018 przygotowano dla maluchów ponad 6150 miejsc. Uzupełnieniem tej oferty będzie ponad 2400 miejsc w upublicznionych przedszkolach i punktach przedszkolnych oraz ok. 6680 miejsc w przedszkolach niepublicznych.

W gdańskich szkołach podstawowych w nowym roku szkolnym na zerówkowiczów czeka ok. 3500 miejsc.

Co z pierwszoklasistami?

Od 1 września 2017 roku obowiązkiem szkolnym objęte są wszystkie dzieci w wieku 7 lat. Jednak rodzice 6-laków mogą również zapisać swoje dzieci do pierwszej klasy. Do publicznej szkoły podstawowej muszą być przyjęte wszystkie dzieci zamieszkałe w ramach obwodu danej placówki.

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym dzieci zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli w danej szkole będą wolne miejsca. W Gdańsku brane pod uwagę są m.in.:

 • czy do wybranej szkoły uczęszcza już rodzeństwo kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Wszelkie załączniki znajdą Państwo - TUTAJ 

Dodatkowo w załączniku znajdują się zasady rekrutacji.

-
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
-
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora