PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Rewitalizacja w Gdańsku. Spotkania informacyjne dla mieszkańców we wrześniu
Rewitalizacja w Gdańsku. Spotkania informacyjne dla mieszkańców we wrześniu
We wrześniu, po wakacyjnej przerwie, zostaną wznowione punkty informacyjne dotyczące rewitalizacji. Podczas dyżurów pracowników Biura Rozwoju Gdańska będzie można poznać szczegóły realizowanych projektów, ich planowany zakres czy skierowaną do mieszkańców ofertę organizacji pozarządowych.
Podczas jednego z dyżurów w BRG dotyczących rewitalizacji
Podczas jednego z dyżurów w BRG dotyczących rewitalizacji
fot. ISE

W Gdańsku trwa realizacja projektów rewitalizacji o łącznej wartości ponad 120 mln zł (76 mln zł to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020). Aktualnie są prowadzone tzw. projekty podwórkowe, trwają konkursy na zagospodarowanie przestrzeni publicznych, są rozstrzygane postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej. Pierwsze roboty budowlane powinny ruszyć pod koniec 2019 r. W ich efekcie zostaną wyremontowane drogi, chodniki, infrastruktura podziemna, elewacje kamienic oraz ich części wspólne.

Remonty obejmą w sumie ponad sto budynków wspólnot mieszkaniowych oraz kilkadziesiąt komunalnych. Zostaną też zagospodarowane zieleńce, powstaną nowe place zabaw. W procesie rewitalizacji najważniejsi są mieszkańcy, wiele projektów infrastrukturalnych jest więc z nimi konsultowanych. Są prowadzone różnorodne działania społeczne, a lokale przeznaczone na działalność organizacji pozarządowych będą modernizowane.


Informacje blisko mieszkańców

Dyżury pracowników Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego BRG rozpoczęły się ponad rok temu. Latem br. nastąpiła wakacyjna przerwa, a począwszy od września dyżury będą kontynuowane. Na każdym z czterech obszarów objętych Gminnym Programem Rewitalizacji raz w miesiącu na mieszkańców będzie czekać przedstawiciel BRG. Każda osoba zainteresowana rewitalizacją może w tym czasie przyjść i dopytać o szczegóły planowanych prac.

Z przebiegu dotychczasowych spotkań wiadomo, że mieszkańcy przychodzą także po to, aby zgłosić sprawy, które nie są bezpośrednio związane z rewitalizacją. Przedstawiciele BRG udzielają informacji, indywidualnie rozpatrują poszczególne problemy, wypracowują sposoby ich rozwiązania, a gdy zachodzi taka potrzeba - kierują mieszkańców do odpowiednich służb.

Pierwsze z powakacyjnych spotkań odbędzie 5 września w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii na Dolnym Mieście.


Dyżury informacyjne odbywają się co miesiąc na każdym obszarze rewitalizacji zgodnie z poniżej zamieszczonym harmonogramem:

  • pierwsza środa miesiąca – Dolne Miasto i Stare Przedmieście z Placem Wałowym – ul. Reduta Wyskok 2 (Inkubator Sąsiedzkiej Energii), godz. 16:00-18:00,
  • druga środa miesiąca – Biskupia Górka i Stary Chełm – ul. Biskupia 4 (Dom Sąsiedzki/Stowarzyszenie Waga), godz. 16:00-18:00,
  • trzecia środa miesiąca – Orunia – ul. Gościnna 14 (Gościnna Przystań), godz. 17:00-19:00,
  • ostatnia środa miesiąca – Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście – ul. Strajku Dokerów 5 (CSW Łaźnia 2), godz. 16:00-18:00.

Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze
Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze