Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Przebudowa ulic Chłodna, Sempołowskiej i Królikarnia. Będą oświetlenie, trawniki, wyremontowane elewacje...

- Rewitalizacja to nie tylko remont ulicy czy budynku, to też aktywizacja i zaangażowanie mieszkańców dzielnicy, rozwiązanie problemów, z którymi dzielnica się boryka - mówi Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska. We wtorek, 28 lutego, otwarto oferty przetargowe dotyczące przebudowy kwartału ulic na Dolnym Mieście.

Przebudowa ulic Chłodna, Sempołowskiej i Królikarnia. Będą oświetlenie, trawniki, wyremontowane elewacje...
A
A
data publikacji: 28 lutego 2018 r.

Gdansk Dolne Miasto, zrewitalizowana wizytówka dzielnicy - ulica Łąkowa
Gdansk Dolne Miasto, zrewitalizowana wizytówka dzielnicy - ulica Łąkowa
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

W Gdańsku realizowane są cztery duże projekty rewitalizacyjne dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Prace prowadzone są na terenach Dolnego Miasta i Placu Wałowego ze Starym Przedmieściem, Nowego Portu, Oruni oraz wspólnie Biskupiej Górki i Starego Chełmu. Na każdy z nich przypada kilka mniejszych zadań.

Na Dolnym Mieście przewiduje się:

  1. przebudowę kwartału ulic Chłodna, Sempołowskiej i Królikarnia
  2. zagospodarowanie terenu opływu Motławy
  3. modernizację terenu układu drogowego dla obszaru ulic Przyokopowej, Polnej, Wierzbowej
  4. przebudowę i adaptację budynku przy ulicy Królikarnia 13

W środę, 28 lutego, w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska otwarte zostały oferty przetargowe dotyczące: "Opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej z zagospodarowaniem terenu dla kwartału ulic: Chłodna, Sempołowskiej i Królikarnia w ramach projektu Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego". 

DRMG


- Prace budowlane dotyczące tych trzech ulic ruszą zapewne w trzecim, czwartym kwartale 2019 roku - mówi Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska. - Wcześniej czeka nas rozstrzygnięcie przetargu, opracowanie dokumentacji, wyłonienie wykonawcy na wykonanie robót budowlanych. Zależy nam, aby uporać się z tym jak najszybciej, bo projekty są finansowane z funduszy europejskich określonych na lata 2014-2020.

Remont i modernizacja obejmą obszar zamieszkiwany przez około 8,4 tys. osób. W marcu można spodziewać się rozstrzygnięć przetargów dotyczących pozyskania dokumentacji technicznej dla pozostałych zadań.

We wskazanym obszarze zostaną przebudowane i zmodernizowane drogi z zagospodarowaniem terenu, wymienione zostaną nawierzchnie ulic i chodników, tam gdzie to możliwe zrealizowane zostaną miejsca postojowe. W ramach zadania zostanie także zaprojektowana przebudowa infrastruktury podziemnej, budowa monitoringu i oświetlenia.

- Będzie po prostu ładniej i czyściej, przestrzeń będzie bardziej uporządkowana - dodaje Ewa Pielak. - Obszar ma być przede wszystkim przyjazny dla mieszkańców, w pełni dostępny, zachęcający do korzystania. Na pewno pomoże w tym nowe oświetlenie, monitoring, ławki, nowe nasadzenia, trawniki oraz odnowione budynki.-
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora