PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rewitalizacja Nowego Portu. Intensywne prace na ul. Góreckiego, zakończą się jeszcze w styczniu

Rewitalizacja Nowego Portu. Intensywne prace na ul. Góreckiego, zakończą się jeszcze w styczniu
Obecnie na tej ulicy układane są podbudowy pod nawierzchnię jezdni oraz przebudowywane są chodniki i miejsca postojowe. Ze względu na trwającą pandemię, a także zimową aurę, wydłużył się termin realizacji całej inwestycji. Roboty powinny zakończyć się w ciągu najbliższych tygodni, najpóźniej do końca stycznia br.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
To już ostatnie tygodnie utrudnień dla mieszkańców i kierowców poruszających się po Nowym Porcie
To już ostatnie tygodnie utrudnień dla mieszkańców i kierowców poruszających się po Nowym Porcie
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

W ramach trwającego już, drugiego etapu rewitalizacji Nowego Portu, zaplanowano przebudowę ulicy Góreckiego o długości około 350 m (na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Oliwską), 200-metrowego odcinka ul. Strajku Dokerów (od skrzyżowania ul. Góreckiego do skrzyżowania z ul. Wilków Morskich) oraz fragmentu ulicy Wilków Morskich o długości 250 m (od skrzyżowania z ul. Oliwską do skrzyżowania z ul. Wolności). Wyremontowane zostaną nawierzchnie jezdni na wspomnianych ulicach, przebudowane chodniki, a także urządzone miejsca postojowe. W tych miejscach zamontowany zostanie miejski monitoring i wyremontowane zostanie oświetlenie.

Nawierzchnia wymieniana jest z wykorzystaniem historycznej kostki kamiennej, pojawią się stylizowane latarnie uliczne i ławki. W ramach inwestycji przebudowano również sieci podziemne: kanalizację deszczową, sieć ciepłowniczą, wodociągową, sanitarną i gazową.

 

Przebudowa ulic w Nowym Porcie, prowadzona w ramach rewitalizacji, powinna zakończyć się w styczniu br.
Przebudowa ulic w Nowym Porcie, prowadzona w ramach rewitalizacji, powinna zakończyć się w styczniu br.
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Większość prac na ul. Strajku Dokerów oraz ul. Wilków Morskich została już wykonana.

Umowa na realizację inwestycji została podpisana z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg S.A. Koszt przebudowy trzech ulic oszacowano na 8,6 mln złotych. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Dotychczas w Nowym Porcie, w ramach drugiego etapu rewitalizacji, przebudowano i zmodernizowano budynek przy ul. Floriańskiej 3. Dzięki tej inwestycji dzielnica zyskała nową przestrzeń na działania społeczne. Powstał tu Klub Aktywnego Mieszkańca, w którym prowadzone są m.in. zajęcia wychowawcze, socjoterapia, punkt konsultacyjny, grupy wsparcia czy konsultacje dla rodziców.

W ramach rewitalizacji zagospodarowany zostanie też teren placu nadwodnego, a więc terenu nad Martwą Wisłą zlokalizowanego u zbiegu ul. Wyzwolenia oraz Władysława IV, niemal naprzeciwko Twierdzy Wisłoujście.

 

Na ul. Góreckiego układane są podbudowy pod nawierzchnię jezdni oraz przebudowywane są chodniki i miejsca postojowe
Na ul. Góreckiego układane są podbudowy pod nawierzchnię jezdni oraz przebudowywane są chodniki i miejsca postojowe
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową dla tego miejsca. Zgodnie z założeniami, ma się ono stać przestrzenią wielofunkcyjną, stanowiącą wizytówkę dzielnicy. Zagospodarowanie placu umożliwić ma organizowanie m.in. imprez plenerowych. Projekt uwzględni urządzenie zieleni, montaż ławek, stojaków rowerowych i innych elementów tzw. małej architektury. W dokumentacji uwzględniona będzie także przebudowa układu drogowego przylegającego do placu wraz z pętlą autobusową i budowa miejsc postojowych oraz chodników.

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl