PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.
Mieszkańcy zaprojektują ważne dla nich miejsca. We wtorek i środę dzielnicowe spacery
Mieszkańcy zaprojektują ważne dla nich miejsca. We wtorek i środę dzielnicowe spacery
O tym, jak urządzić Plac Wałowy, Rynek Oruński, plac nadwodny i tereny przy ul. Biskupiej, wkrótce zadecydują mieszkańcy. W listopadzie na czterech obszarach rewitalizacji odbędzie się cykl konsultacji – spacerów (wtorek i środa, 7-8 listopada) i warsztatów (sobota, 11 listopada). W konsultacjach może wziąć każdy bez względu na wiek. Udział nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Plac Wałowy na Starym Przedmieściu
Plac Wałowy na Starym Przedmieściu
fot. BRG


Celem konsultacji będzie wypracowanie wytycznych do konkursów urbanistyczno-architektonicznych, które poprzedzą zagospodarowanie wybranych, istotnych dla mieszkańców, miejsc.

Szanse na powodzenie projektów rewitalizacji wzrastają, jeśli są one realizowane w porozumieniu i przy zaangażowaniu lokalnych społeczności. Mieszkańcy na każdym etapie realizacji projektów są więc zapraszani do współpracy. Tak było podczas opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji w Gdańsku, tak jest także obecnie, gdy coraz bliżej do rozpoczęcia prac. W najbliższym czasie mieszkańcy będą mogli zadecydować, jak zostaną zagospodarowane szczególnie istotne dla nich przestrzenie. W listopadzie odbędą się konsultacje, których celem będzie wypracowanie wytycznych do konkursów urbanistyczno-architektonicznych. Mieszkańcy poprzez udział w warsztatach ustalą, jakie ma być przeznaczenie i w jaki sposób powinno zostać urządzone dane miejsce. Będą dyskutować i wybierać konkretne rozwiązania. Dzięki konsultacjom możliwe więc będzie dostosowanie zagospodarowania przestrzeni publicznych do potrzeb osób, które będą z nich najczęściej korzystać. 


Mieszkańcy projektantami

Na każdym obszarze rewitalizacji wytypowano jedną, najbardziej istotną dla lokalnej społeczności przestrzeń, która zostanie zagospodarowana w sposób najbardziej odpowiadający potrzebom mieszkańców.

Obszar Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście
BRG

W obrębie Placu Wałowego wstępnie przewidziano przebudowę dróg i ciągów pieszych, stworzenie miejsc parkingowych, przebudowę infrastruktury podziemnej, montaż małej architektury, odtworzenie fontanny, modernizację placu zabaw oraz montaż elementów umożliwiających organizację wystaw plenerowych.Tereny przy ul. Biskupiej
Tereny przy ul. Biskupiej
fot. BRG

Obszar Biskupia Górka
BRG

Na Biskupiej Górce konkurs urbanistyczno-architektoniczny będzie dotyczyć przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej – sąsiadującej z terenem należącym do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Prace mają polegać na doprowadzeniu tego obszaru do stanu, w którym będzie on mógł być wykorzystywany jako teren rekreacyjny. W związku z tym planuje się zbudować aleje spacerowe, zamontować elementy małej architektury, dokonać niezbędnych nasadzeń.Ratusz przy Rynku Oruńskim
Ratusz przy Rynku Oruńskim
fot. BRG

Obszar Orunia
BRG

Na Oruni mieszkańcy zastanowią się, w jaki sposób urządzić Rynek Oruński. W tym przypadku wstępnie ustalono, że niezbędna jest przebudowa nawierzchni i układu dróg oraz ciągów pieszych, konieczne jest odnowienie zieleni i montaż elementów małej architektury. Reorganizacji wymagają miejsca postojowe przy ul. Gościnnej i Trakcie Św. Wojciecha.Plac nadwodny w Nowym Porcie
Plac nadwodny w Nowym Porcie
fot. BRG

Obszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
BRG

W Nowym Porcie konkurs będzie dotyczyć placu nadwodnego. Wstępnie przewiduje się podział tego obszaru na dwie strefy: wschodnia miałaby zostać zagospodarowana w sposób umożliwiający piknikowanie i uprawianie gier zespołowych. Części centralna i zachodnia zostałyby natomiast tak przebudowane, aby powstał utwardzony plac z elementami małej architektury oraz parking.Te wstępne założenia zostały opracowane na etapie sporządzania studium „Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap 1 – obszary rewitalizacji” i zawarte w  Gminnym Programie Rewitalizacji. Dają pewien ogląd sytuacji, decydujący głos będzie jednak należeć do mieszkańców.


Od spaceru do koncepcji

Podczas pierwszego spotkania zaplanowanego w ramach konsultacji – spaceru – zostanie przedstawiony zakres działań przewidzianych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz będą omówione pozostałe uwarunkowania dotyczące każdego terenu. Podczas warsztatów mieszkańcy wypracują wspólną wizję przeznaczenia oraz sposobu urządzenia poszczególnych przestrzeni. W trakcie warsztatów zostanie określona osobna koncepcja funkcjonalna dla każdego miejsca. Uczestnicy, pod okiem architekta i z użyciem makiety 3D, będą planować zagospodarowanie terenu. Rezultaty swojej pracy obejrzą podczas ostatniego spotkania na wizualizacjach. Efektem konsultacji będą wytyczne do konkursów urbanistyczno-architektonicznych – koncepcje funkcjonalne oraz bardziej szczegółowe koncepcje zagospodarowania (zawierające konkretne rozwiązania dotyczące lokalizacji poszczególnych urządzeń, małej architektury oraz materiałów wykończeniowych).

Cztery wymienione wyżej przestrzenie publiczne zostały wskazane jako priorytetowe w studium „Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap 1 – obszary rewitalizacji” i następnie w Gminnym Programie Rewitalizacji. Ich zagospodarowanie zostanie zrealizowane w ramach projektów rewitalizacji dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

W listopadowych konsultacjach mogą wziąć udział osoby w każdym wieku – od dzieci po seniorów. Udział w nich nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.


Terminy:

Orunia – Gościnna Przystań, siedziba Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14

 • 7 listopada, godz. 16-18 – spacer
 • 11 listopada, godz. 15-18 – warsztaty
 • 16 listopada, godz. 16-18 – prezentacja wyników warsztatów


Dolne Miasto z Placem Wałowym i Starym Przedmieściem – Urząd Marszałkowski (Sala Herbowa), ul. Okopowa 21/27

 • 7 listopada, godz. 17-19 – spacer
 • 11 listopada, godz. 15-18 – warsztaty
 • 16 listopada, godz. 18-20 - prezentacja wyników warsztatów

Biskupia Górka i Stary Chełm, siedziba Stowarzyszeń Waga i Biskupia Górka, ul. Biskupia 4

 • 8 listopada, godz. 16-18 – spacer
 • 11 listopada, godz. 10-13 – warsztaty
 • 15 listopada, godz. 16-18 - prezentacja wyników warsztatów

Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, CSW Łaźnia II, ul. Strajku Dokerów 5

 • 8 listopada, godz. 16-18 – spacer
 • 11 listopada, godz. 10-13 – warsztaty
 • 15 listopada, godz. 16-18 - prezentacja wyników warsztatów


Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze
Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze