PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Resztkowe i bio, czyli nowe oznakowanie pojemników do segregacji odpadów

Resztkowe i bio, czyli nowe oznakowanie pojemników do segregacji odpadów
W Gdańsku rozpoczęła się wymiana naklejek na blisko 50 tysiącach pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych. Zmiany związane są z poszerzonym, ogólnopolskim systemem segregacji odpadów, który na terenie naszego miasta wejdzie w życie 1 kwietnia 2018 r.

Kiedy w 2016 r. doszedł obowiązek segregacji szkła z odpadów komunalnych, informowano o tym m.in podczas pikniku

Obecnie odpady komunalne wrzucamy do trzech pojemników: „suche”, „mokre” i „szkło”. Akcja związana z nowym oznakowaniem pojemników obejmie dwa z nich.

- Czarny pojemnik przeznaczony na odpady „suche” zmieni oznaczenie na „resztkowe”, zaś brązowy pojemnik na „mokre” będzie opatrzony nazwą „bio” - tłumaczy Rafał Jaworski, kierownik Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. - Nazwa zielonego pojemnika na „szkło” pozostanie bez zmian. Wymiana naklejek na pojemnikach na odpady, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, powinna zakończyć się do końca marca 2018 roku.

Natomiast nowe pojemniki na surowce, które będę obowiązkowo segregowane od kwietnia pojawiać się będą na terenie miasta stopniowo już od 1 lutego 2018 r. W pierwszej kolejności będą dostarczane do altan wielolokalowych.

- Zmiana związana z nowym oznaczeniem pojemników na odpady jest wyłącznie techniczna - podkreśla Jaworski. - Do 1 kwietnia 2018 roku segregujemy odpady według dotychczasowych zasad. 


Od 1 kwietnia 2018 r. oprócz trzech wspomnianych frakcji (resztkowe, bio i szkło) będziemy segregować również papier (pojemnik niebieski) oraz metale i tworzywa sztuczne (pojemnik żółty). W sumie będzie więc pięć frakcji.

Miasto Gdańsk prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną poświęconą poszerzonemu systemowi segregacji odpadów komunalnych. Wejdzie on w życie na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska i przepisami wspólnymi dla wszystkich państw Unii Europejskiej.


ZOBACZ NOWE WZORY NAKLEJEKMagdalena KiljanUrząd Miejski w GdańskuGdański Zarząd Dróg i Zieleni
Magdalena Kiljan - najnowsze
Magdalena KiljanUrząd Miejski w GdańskuGdański Zarząd Dróg i Zieleni
Magdalena Kiljan - najnowsze