PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Remonty kamienic. Rewitalizacja po partnersku ze wspólnotami mieszkaniowymi

Remonty kamienic. Rewitalizacja po partnersku ze wspólnotami mieszkaniowymi
W ramach projektów rewitalizacji są realizowane m.in. remonty budynków należących do wspólnot mieszkaniowych oraz budynków komunalnych. Większość nieruchomości czeka na rozpoczęcie prac, kilka remontów zostało już zakończonych.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kamienica przy ul Toruńskiej 26
Kamienica przy ul Toruńskiej 26
fot. AFR Aimart Lech Wilczaszek/BRG

 

Odnowione elewacje można podziwiać na Dolnym Mieście. Tutaj w czterech budynkach prace zostały zakończone, w kolejnych trzech trwają. Na Oruni prace zakończono w jednej nieruchomości, podobnie w Nowym Porcie. Na każdym podobszarze partnerami w projektach rewitalizacji jest kilkadziesiąt wspólnot mieszkaniowych. Większość nieruchomości czeka więc na rozpoczęcie remontów.

Wspólnoty mieszkaniowe, które są partnerami w projektach rewitalizacji, zostały wyłonione w 2017 r. w drodze konkursu. Każda przedstawiła zakres prac, który zamierza zrealizować. Dotyczą one części wspólnych – najczęściej elewacji, ale także klatek schodowych, izolacji przeciwwilgociowych, dachów, okien i drzwi wejściowych, bywają też zagospodarowywane otoczenia kamienic. Aby skorzystać z dofinansowania unijnego, wspólnoty muszą dysponować wkładem własnym. Wysokość dofinansowania była ustalana na etapie postępowania konkursowego (uzupełnia wkład własny maksymalnie do kwoty 120 tys. zł, a w przypadku prac obejmujących również zagospodarowanie terenu – do 180 tys. zł). Podczas wyłaniania wykonawców robót budowlanych obowiązuje zasada konkurencyjności, a zatem nie ma dowolności w ich wyborze. Wspólnoty obowiązuje określona procedura. Zapytania ofertowe są umieszczane nie tylko na stronach internetowych wspólnot, ale także w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska. Ściśle określone procedury dotyczą również rozliczania poniesionych wydatków.

 

Kamienica przy ul. Zielonej 20
Kamienica przy ul. Zielonej 20
fot. AFR Aimart Lech Wilczaszek/BRG

 

W ramach projektów rewitalizacji będą także remontowane budynki komunalne. Na trzech podobszarach zakres prac w budynkach komunalnych będzie obejmować części wspólne, czyli będzie podobny, jak w przypadku nieruchomości należących do wspólnot mieszkaniowych. Natomiast na Biskupiej Górce trzynaście kamienic zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości będzie remontowanych w sposób kompleksowy.

Wszystkie nieruchomości, w których są planowane lub zostały już wykonane remonty, zaznaczono na poniższej mapie. 


kliknij w mapę, aby zobaczyć szczegóły

mapa brg

 

Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze
Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze