PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.
Rekrutacja do szkół średnich w 2019 r. II etap 12 lipca WYNIKI NABORU
Rekrutacja do szkół średnich w 2019 r. II etap 12 lipca WYNIKI NABORU
W tegorocznej rekrutacji do szkół średnich w gdańskich szkołach samorządowych przygotowano łącznie ponad 10,5 tys. miejsc dla absolwentów zarówno szkół podstawowych jak i gimnazjów. Uczniowie, którzy w pierwszym etapie nie dostali się do wybranych szkół ( a jest ich w Gdańsku 1215), będą mieli możliwość wyboru szkoły dalszego kształcenia w drugim etapie, który rozpocznie się 12 lipca, dokumenty trzeba złożyć do 10 lipca.
W tym roku po zmianach wprowadzonych przez rząd nastąpiła podczas rekrutacji kumulacja dwóch roczników
W tym roku po zmianach wprowadzonych przez rząd nastąpiła podczas rekrutacji kumulacja dwóch roczników
zdj. Grzegorz Mehring/gdansk.pl


Kumulacja dwóch roczników

Na skutek zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku 2017 w rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2019/2020 doprowadzono do kumulacji dwóch roczników absolwentów, klas 8 szkół podstawowych i klas 3 likwidowanych gimnazjów.

Już od roku 2017 w Gdańsku podjęte zostały działania przygotowujące Miasto na zminimalizowanie negatywnych skutków zmian. Regulowanie liczby oddziałów w poszczególnych szkołach pozwoliło na przygotowanie w tegorocznej rekrutacji oferty jak najbardziej zbliżonej do zapotrzebowania ze strony absolwentów.
Wśród przygotowanych 10,5 tys. miejsc w gdańskich szkołach przeznaczono 5317 miejsc dla uczniów szkół podstawowych i 5244 miejsc dla gimnazjalistów.


Znamy wyniki I etapu rekrutacji do szkół średnich

W pierwszym etapie rekrutacji do jednej z pięciu wybranych szkół samorządowych zakwalifikowało się łącznie 8393 uczniów, w tym 4354 absolwentów szkół podstawowych i 4039 absolwentów gimnazjów.

Niestety, ale 1215 kandydatów nie dostało się w tym etapie do wybranej przez siebie szkoły średniej (767 ze szkół podstawowych i 448 szkół gimnazjalnych). 

Będą oni mieli możliwość wyboru szkoły dalszego kształcenia w drugim etapie, który rozpocznie się 12 lipca o godz. 12.00. Będą w nim dostępne nie wybrane dotąd placówki. Jednak, w jakich szkołach będą dostępne miejsca, dowiemy się dopiero po zakończeniu procedury składania dokumentów w pierwszym etapie, który upływa 10 lipca o godz. 14.00

- Tak jak samorządowcy podkreślali od początku wdrażania tzw. reformy systemu edukacji, największym problemem jest to, że nie wszyscy młodzi ludzie mogli dostać się do wybranej przez siebie szkoły. Psując ten system ktoś świadomie zdecydował za nich jak ma wyglądać ich ścieżka rozwoju osobistego – nie zważając na ich talenty, marzenia i plany na życie – komentuje Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług wspólnych.

Do 10 lipca czas na złożenie dokumentów

W środę, 10 lipca, o godz. 14.00 upłynie termin złożenia przez rodziców kandydatów uczniów, którzy się dostali do wybranej szkoły w pierwszym etapie, dokumentów wymaganych do zakończenia rekrutacji i przyjęcia do danej szkoły.

- Bardzo ważne jest, aby uczniowie i ich rodzice dopełnili formalności polegających na złożeniu wymaganych oryginalnych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego. Proszę pamiętajcie, o konieczności złożenia tych dokumentów, abyście mogli od września rozpocząć dalszą naukę w wybranej przez was szkole – apeluje Piotr Kowalczuk.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe ważne jest również dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

12 lipca o godz. 12.00 zostanie podana przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Również wtedy rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 29 sierpnia do godz. 12.00. W rekrutacji uzupełniającej oferta gdańskich szkół średnich zostanie wzbogacona o nową placówkę - niesamorządowe, publiczne Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące.

Również już na etapie projektowania sieci szkół podjęta została decyzja o zamianie dotychczasowego Gimnazjum nr 25 w obecne Dwujęzyczne X Liceum Ogólnokształcące. Z wykorzystaniem bardzo dużych środków unijnych zaprojektowano proces unowocześnienia przestrzeni edukacyjnej w gdańskich szkołach zawodowych.oprac. MWwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl