PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rekrutacja do szkół średnich - kandydaci przyjęci muszą do 10 lipca złożyć dokumenty

Rekrutacja do szkół średnich - kandydaci przyjęci muszą do 10 lipca złożyć dokumenty
Po I etapie wyjątkowej, podwójnej, rekrutacji do szkół średnich, dla kandydatów, którzy dostali się do wybranych placówek samorządowych w Gdańsku przyszedł czas na złożenie dokumentów - termin mija w środę, 10 lipca, o godz. 14. Dokumenty składają rodzice uczniów, którzy zostali przyjęci do jednej z wybranych szkół. Z kolei 12 lipca (piątek) rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.
Szkoła Podstawowa nr 2 Piecki-Migowo, test z języka polskiego podczas egzaminu ósmoklasisty 2019 r.
Szkoła Podstawowa nr 2 Piecki-Migowo, test z języka polskiego podczas egzaminu ósmoklasisty 2019 r.
Maciej Kosycarz/KFP

 

Przypomnijmy: na skutek zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2019/2020 prowadzona jest równolegle dla dwóch roczników: absolwentów klas ósmych szkół podstawowych i klas trzecich ostatniego w historii rocznika gimnazjów.

 

W gdańskich szkołach samorządowych przygotowano 10,5 tys. miejsc, w tym 5317 miejsc dla absolwentów szkół podstawowych i 5244 miejsc dla absolwentów gimnazjów. W procesie rekrutacji każdy uczeń mógł wskazać pięć placówek (w kolejności ważności), w których chciałby podjąć dalszą naukę. 

W I etapie rekrutacji (zakończył się w piątek, 5 lipca) do jednej z placówek wyboru zakwalifikowało się łącznie 8393 osób (4354 - po szkole podstawowej; 4039 - po gimnazjum).

Teraz rodzice zakwalifikowanych kandydatów, do 10 lipca 2019 r. (środa), do godz. 14 muszą dopełnić formalności i potwierdzić chęć nauki w danej szkole, składając oryginały świadectw ukończenia szkoły (podstawowej lub gimnazjalnej) oraz zaświadczenia z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego. Jest to krok niezbędny, by we wrześniu stać się uczniem I klasy danej szkoły.

To ważne także dla tych kandydatów, którym nie powiodło się w pierwszym etapie rekrutacji - dopiero gdy osoby zakwalifikowane w pierwszym etapie złożą dokumenty do placówek, okaże się, w których szkołach będą jeszcze wolne miejsca. W piątek, 12 lipca, o godz. 12 rozpocznie się drugi ,uzupełniający etap rekrutacji, który trwać będzie do 29 sierpnia.

Po pierwszym etapie 1215 osób nie dostało się do żadnej z pięciu wskazanych przez siebie szkół (767 absolwentów szkół podstawowych i 448 absolwentów gimnazjów).

 

W rekrutacji uzupełniającej udział weźmie także Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące utworzone przez Uniwersytet Gdański. Rekrutacja 100 uczniów do tego liceum rozpocznie się także 12 lipca, przy czym - uwaga! nie będzie się toczyć w ogólnym, elektronicznym systemie naboru. Wszystkie informacje nt. zasad rekrutacji dostępne są na stronie internetowej ULO.

 

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl