PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Rekrutacja do przedszkoli publicznych? W Gdańsku - od 24 kwietnia
Rekrutacja do przedszkoli publicznych? W Gdańsku - od 24 kwietnia
Rekrutacja do placówek edukacyjnych dla najmłodszych gdańszczan na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się w Gdańsku w dniu 24 kwietnia o godz. 9.00. W przedszkolach publicznych czeka przeszło 6150 miejsc.

I w przedszkolu, i w szkole, fajnie jest. Nz. - gdańskie przedszkolaki podczas zabawy z okazji Światowego Dnia Wody (22 marca 2017 r.)
I w przedszkolu, i w szkole, fajnie jest. Nz. - gdańskie przedszkolaki podczas zabawy z okazji Światowego Dnia Wody (22 marca 2017 r.)
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Rekrutacja będzie się odbywać wyłącznie w sposób elektroniczny. Na złożenie wymaganych dokumentów na pierwszym etapie naboru rodzice będą mieli czas do 10 maja do godz. 15. Udział w rekrutacji mogą wziąć za pośrednictwem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej – www.edu.gdansk.pl.

Co ważne rodzice muszą złożyć wnioski o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 

Gdańskie szkoły są gotowe na przyjęcie dzieciaków
Gdańskie szkoły są gotowe na przyjęcie dzieciaków
mat.prasowe

Harmonogram rekrutacji

 • 24 kwietnia, godz. 9.00- 10 maja, godz. 15.00 – czas na składanie wniosków wraz z dokumentami
 • 10 maja-23 maja – weryfikacja zgłoszeń
 • 23 maja o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • od 24 maja, godz. 8.00 do 30 maja – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do placówki w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania
 • 1 czerwca, godz. 13.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 • Rekrutacja uzupełniająca trwać będzie od 12 czerwca, godz. 9.00 do 19 czerwca, godz. 15.00.


Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego odbywa się zgodnie z następującymi kryteriami ustawowymi wymienionymi w Prawie oświatowym, tj.:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objecie kandydata pieczą zastępczą


Jak rekrutować do nowo wybudowanych przedszkoli

Przedszkole nr 82 przy ul.  Damroki 137 Przedszkole nr 83 przy ul.  Stanisława Dąbka 35

Rekrutację do Przedszkola nr 82 przy ul. Damroki 137 prowadzi Przedszkole nr 87 przy ul. Komandorskiej 77 w Gdańsku.


Wnioski wraz z załącznikami można składać:

 • w terminie od 24 kwietnia od godz. 9.00 do 10 maja do godz. 15.00 w Przedszkolu nr 87
 • w Szkole Podstawowej nr 85 przy ul. Stolema w dniach: 25 kwietnia, 28 kwietnia, 5 maja i 9 maja w godz. 15.00-18.00

Rekrutację do Przedszkola nr 83 przy ul. Stanisława Dąbka 35 prowadzi Przedszkole Nr 23 przy ul. Wolności 26 w Gdańsku - Nowym Porcie.


Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą:

 • w Przedszkolu Nr 23 w terminie od 24 kwietnia do 10 maja w godzinach 7.00-16.00
 • w Przedszkolu Nr 83 w dniach: 28 kwietnia (piątek) w godzinach 13.00-18.00, 4 maja (czwartek) w godzinach 13.00-18.00, 5 maja (piątek) w godzinach 13.00-18.00, 10 maja (środa) w godzinach 9.00-11.00


Obowiązujące w Gdańsku kryteria uchwalone przez Radę Miasta podczas drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, m.in.:

 • zamieszkanie w obwodzie szkoły
 • fakt pracy/nauki w systemie dziennym rodziców kandydata
 • fakt, iż do tej samej placówki uczęszcza już rodzeństwo kandydata

W gdańskich przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2017/2018 przygotowano dla maluchów ponad 6150 miejsc. Uzupełnieniem tej oferty będzie ponad 2400 miejsc w upublicznionych przedszkolach i punktach przedszkolnych oraz ok. 6680 miejsc w przedszkolach niepublicznych.

W gdańskich szkołach podstawowych w nowym roku szkolnym na zerówkowiczów czeka ok. 3500 miejsc.


Co z pierwszoklasistami?

Od 1 września 2017 roku obowiązkiem szkolnym objęte są wszystkie dzieci w wieku 7 lat. Jednak rodzice 6-laków mogą również zapisać swoje dzieci do pierwszej klasy. Do publicznej szkoły podstawowej muszą być przyjęte wszystkie dzieci zamieszkałe w ramach obwodu danej placówki.

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym dzieci zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli w danej szkole będą wolne miejsca. W Gdańsku brane pod uwagę są m.in.:
- czy do wybranej szkoły uczęszcza już rodzeństwo kandydata
- niepełnosprawność kandydata
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 

Czytaj także:

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/18 (2.02 MB)


Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk. (495.22 KB)

Uchwała Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia kryteriów wraz z liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. (108.36 KB)

Uchwała Rady miasta Gdańska w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. (108.77 KB)

Szkoły podstawowe i obwody od 1 wrzesnia 2017 r. - uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego prawa oświatowego (843.2 KB)Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze
Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze