Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rekrutacja do przedszkoli od 12 do 23 marca

Znamy szczegóły rekrutacji do przedszkoli w tym roku. W sumie w Gdańsku w roku szkolnym 2018/19 dostępnych będzie ponad 9 tysiący miejsc w 90 placówkach przedszkolnych publicznych samorządowych i niesamorządowych. Komisja rekrutacyjna poda listy zakwalifikowanych 9 kwietnia, o godz. 15.00.

Rekrutacja do przedszkoli od 12 do 23 marca
A
A
data publikacji: 13 lutego 2018 r.

Zielone żabki: dzieci z przedszkola nr 64 na Żabiance
Zielone żabki: dzieci z przedszkola nr 64 na Żabiance
Mateusz Ochocki/KFP

Jak wynika z ustawy, pierwszeństwo będą miały dzieci z rodzin, gdzie występuje: wielodzietność, niepełnosprawność dziecka, rodzeństwa czy rodziców, samotne rodzicielstwo czy przebywanie dziecka w pieczy zastępczej.

W sumie w Gdańsku dostępnych będzie ponad 6,5 tysiąca miejsc w 62 przedszkolach publicznych samorządowych, w tym czterech specjalnych oraz przeszło 2,6 tysięcy miejsc w 26 przedszkolach publicznych niesamorządowych i dwóch publicznych punktach przedszkolnych niesamorządowych.

Na przedszkolaków z Gdańska będzie czekało więcej miejsc niż przed rokiem. Wynika to m. in z faktu, że będą otwierane nowe placówki: przedszkole przy ul. Kolorowej oraz przedszkole przy ul. Jabłoniowej. Już to pozwoli na zwiększenie oferty przedszkolnej o 400 miejsc.

Dodatkowo - jak przypomina Urząd Miejski - należy pamiętać o miejscach w zerówkach szkolnych, które także stanowią ofertę dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci, które chodzą do zerówki w szkole mają zapewnioną dokładnie taką samą opiekę, jak te, które chodzą do zerówki w przedszkolu.

Podczas ostatniej rekrutacji w szkolnych zerówkach pozostało sporo wolnych miejsc. Obecnie do oddziałów przedszkolnych (zerówek) przy publicznych szkołach podstawowych uczęszcza 2155 uczniów, a w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 było oferowanych około 2400 miejsc.


Ramy czasowe

Odpowiednie dokumenty rodzice muszą złożyć od 12 marca od godz. 9 rano do 23 marca do godz. 15. Wniosek należy złożyć w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym.

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 9 kwietnia o godz. 15. Wtedy rodzice dowiedzą się, czy ich dziecko zostało przyjęte.

Potem, od 10 do 17 kwietnia rodzice muszą złożyć w placówce pisemne potwierdzenie woli przyjęcia.

19 kwietnia o godz. 15 komisja rekrutacyjna poda ostateczną listę przyjętych.

W dniach 9 -30 maja odbędzie się rekrutacja uzupełniająca. 

Aby zgłosić dziecko, rodzic powinien skorzystać z Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, gdzie może wprowadzić elektroniczny zapis swojego dziecka. Następnie ma czas do 23 marca do godz. 15 na wydrukowanie wniosku o przyjęcie, podpisanie go i złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru. Jeśli nie ma dostępu do komputera, może z niego skorzystać w tzw. „furtkach internetowych”, które znajdują się:

  • w siedzibie Rady Osiedla Strzyża – ul. ks. Sychty 12/14
  • SP nr 55 – ul. Wolności 6a
  • stowarzyszeniu „Nowy Port Sztuki” – ul. Wyzwolenia 49.

Jest też możliwość, by pobrać wniosek w przedszkolu pierwszego wyboru i wypisać go ręcznie, na miejscu.


Podczas naboru (zgodnie z kryteriami ustawowymi) pierwszeństwo mają dzieci z rodzin, gdzie występuje: wielodzietność, niepełnosprawność (dziecka, rodzeństwa czy rodziców), samotne rodzicielstwo czy przebywanie dziecka w pieczy zastępczej. W drugiej kolejności znaczenie ma np. fakt, że rodzice pracują bądź się uczą (8 pkt) oraz to, że do danego przedszkola chodzi już rodzeństwo dziecka (4 pkt). Poza tym dla dzieci, które biorą udział w rekrutacji do "zerówki" w szkole lub przedszkolu, ważne jest to, czy ta palcówka jest w ich obwodzie szkolnym (można za to otrzymać 16 punktów).


Sprawdź gdańskie placówki oświatowe


Czytaj także:

Od poniedziałku - rekrutacja do przedszkoli. Rodzicu, zapisz dziecko!oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl
oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl