Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rekrutacja do przedszkoli - list prezydenta Piotra Kowalczuka

W dniu 4 lipca kończy się rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/18. Dzień przed zakończeniem list do nauczycieli, rodziców i wychowawców młodych gdańszczan wystosował Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Rekrutacja do przedszkoli - list prezydenta Piotra Kowalczuka
A
A
data publikacji: 03 lipca 2017 r.

Szanowni Państwo,

kończy się drugi etap postępowania rekrutacyjnego. Zgodnie z przyjętym w Gdańsku harmonogramem do 4 lipca trwa proces potwierdzania woli przyjęcia do przedszkola przez rodziców dzieci zakwalifikowanych na etapie rekrutacji uzupełniającej. Ogłoszenie listy przyjętych nastąpi 4 lipca o godz. 13:00. Również 4 lipca o godz. 15:00 w zakładce NABORY w ramach Gdańskiej Platformy Edukacyjnej pojawi się informacja o dostępnych wciąż na terenie Gminy wolnych miejscach przedszkolnych.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Oświatowe wnioski o przyjęcie dziecka należy składać bezpośrednio do dyrektora placówki. Istotne jest, że również na tym etapie obowiązują dotychczasowe kryteria rekrutacyjne. Pragnę przypomnieć, że kryteria odnoszące się do sytuacji rodzinnej dziecka, bądź jego niepełnosprawności są zasadami ustawowymi, na które Gmina nie ma wpływu.

W sytuacji, gdy liczba wniosków o przyjęcie dziecka przekroczy liczbę wolnych miejsc na terenie Gminy, 10 lipca zostanie podjęta ewentualna decyzja o ogłoszeniu konkursu na wykup miejsc w placówkach niepublicznych. W przypadku ogłoszenia konkursu informacja o wskazanych wolnych miejscach w placówkach niepublicznych zostanie podana do wiadomości rodzicom dzieci nieprzyjętych na tym etapie rekrutacji po 18 sierpnia.

W celu usprawnienia komunikacji, oraz jak najszybszego odpowiadania na Państwa wątpliwości i zapytania uruchomiony został dodatkowy adres mailowy: rekrutacjaprzedszkola@gdansk.gda.pl Nadal również wszyscy pracownicy Wydziału Rozwoju Społecznego pozostają do Państwa dyspozycji.

Fakty i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

  1. Corocznie oddawane są nowe miejsca przedszkolne. Tylko w tym roku uruchomione zostaną dwa nowe przedszkola, przy ul. Damroki i ul. Dąbka. Dodatkowo posiłkujemy się tzw. upublicznianiem miejsc w placówkach niesamorządowych (na etapie rekrutacji uzupełniającej pojawiło się dodatkowo 500 miejsc udostępnionych w ten sposób)
  2. Miasto Gdańsk ma obowiązek zapewnienia miejsc przedszkolnych na terenie całej Gminy – w rekrutacji do przedszkoli nie obowiązuje rejonizacja.
  3. W roku 2017 nakłada się kilka reform i zmian w edukacji, począwszy od wielkiej zmiany systemowej likwidującej gimnazja, poprzez umożliwienie 6-latkom kontynuacji edukacji przedszkolnej, aż do obowiązku zapewnienia miejsc przedszkolnych dla dzieci 3-letnich zamieszkałych na terenie gminy.
  4. W przypadku ogłoszenia konkursu na wykup miejsc w placówkach niepublicznych nie będzie możliwości wskazania przez rodzica konkretnej placówki – konkurs będzie otwarty dla podmiotów niepublicznych, a tym samym może się do niego zgłosić każda placówka spełniająca wymogi ogłoszone w konkursie.

  Z poważaniem
  Piotr Kowalczuk
  Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej-
Referat Prasowy (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora
-
Referat Prasowy (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora