PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej przywiązani do historii i tożsamości miejsca. Jakie zmiany w rejonie ul. Turystycznej?

Mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej przywiązani do historii i tożsamości miejsca. Jakie zmiany w rejonie ul. Turystycznej?
Powstanie nowego placu, urządzenie zielonego skweru w okolicy dawnego Parku Zdrojowego, wyłączenie z ruchu kołowego fragmentu ul. Radosnej - to część zmian, które Biuro Rozwoju Gdańska proponuje wprowadzić w rejonie ul. Turystycznej w ramach programu Gdańskie Przestrzenie Lokalne.
Ulica Radosna (skrzyżowanie z ul. Turystyczną) w projekcie ma stać się przyjazna pieszym, w praktyce oznaczałoby to wyłączenie drogi z ruchu samochodowego
Ulica Radosna (skrzyżowanie z ul. Turystyczną) w projekcie ma stać się przyjazna pieszym, w praktyce oznaczałoby to wyłączenie drogi z ruchu samochodowego
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Gdańskie Przestrzenie Lokalne to projekt realizowany przez Biuro Rozwoju Gdańska przy współudziale mieszkańców i Rad Dzielnic. Jego celem jest poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych zlokalizowanych w gdańskich dzielnicach i osiedlach. 

Wyznaczono 108 lokalizacji (stan na 1 kwietnia 2021), które powinny stać się bardziej atrakcyjne i funkcjonalne dla lokalnych społeczności. 

Opracowanie służy przede wszystkim mieszkańcom, Radom Dzielnic, lokalnym liderom i społecznikom, dla których spójne wytyczne mogą być pomocne przy składaniu wniosków do Budżetu Obywatelskiego, bądź przy realizacji projektów w ramach środków własnych Rad Dzielnic.


Jedną z opracowanych lokalizacji jest rejon ul. Turystycznej w dzielnicy Wyspa Sobieszewska.

Opracowany teren znajduje się w centralnej części Sobieszewa, przy skrzyżowaniu ulic Turystycznej i Radosnej, w sąsiedztwie Mostu 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski. Obejmuje obszar od nabrzeża Martwej Wisły w rejonie dawnego Parku Zdrojowego do skrzyżowania ul. Radosnej z ul. Tęczową.

- Centrum usługowe rozciągające się wzdłuż ulicy Turystycznej to miejsce, z którego mieszkańcy korzystają podczas codziennych zakupów. Natomiast zlokalizowany u zbiegu ulic Turystycznej i Radosnej dom kultury „Wyspa Skarbów” wraz siedzibą Rady Dzielnicy i filią biblioteki stanowią swego rodzaju centrum społeczno-kulturalne - mówi Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. - Dlatego w projekcie położono nacisk na połączenie dawnego Parku Zdrojowego z centrum Sobieszewa i dalej z wejściem na plażę. W ten sposób Sobieszewo zyska czytelne powiązanie dwóch swoich największych atutów: rzeki i morza.

- Mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej są bardzo przywiązani do historii i tożsamości miejsca, w którym żyją. Dlatego najważniejsze dla nich było podkreślenie w koncepcji miejsc dawnej świetności, które powinny zostać zagospodarowane na nowo - dodaje Agnieszka Rózga-Micewicz, projektantka Biura Rozwoju Gdańska.

Wśród nich znalazły się fragment tzw. „bulwaru wiślanego” z planowaną przystanią żeglarską czy urządzenie i wyposażenie zielonego skweru w rejonie dawnego Parku Zdrojowego. Dla przedstawicieli Rady Dzielnicy z kolei bardzo ważnym aspektem jest m.in. ekspozycja w przestrzeni publicznej dzieł rzeźbiarskich wytwarzanych na wyspie.

- Jedną z wytycznych jest wzbogacenie centrum usługowo-kulturalnego o nową przestrzeń w postaci placu/skweru na skrzyżowaniu ulic Turystycznej i Radosnej, zintegrowanego ze skwerem istniejącym przed Domem Kultury „Wyspa Skarbów” - mówi Agnieszka Rózga-Micewicz. - Aby ten fragment przestrzeni uczynić przyjaznym dla pieszych, odcinek ulicy Radosnej, od ulicy Turystycznej do ulicy Tęczowej, zaproponowaliśmy do wyłączenia z ogólnodostępnego ruchu kołowego. 

 

Szkic koncepcyjny możliwości zagospodarowania przestrzeni lokalnej w rejonie ulicy Turystycznej
Szkic koncepcyjny możliwości zagospodarowania przestrzeni lokalnej w rejonie ulicy Turystycznej
rys. BRG / Agnieszka Rózga-Micewicz

 

Wskazane szczegółowe wytyczne projektowe to:

  1. Wykreowanie połączenia północ-południe od tzw. „bulwaru wiślanego” i projektowanej przystani żeglarskiej, poprzez nowy skwer (dawny Park Zdrojowy) do skrzyżowania ul. Radosnej z ul. Tęczową i dalej duktem leśnym w stronę morza.
  2. Urządzenie placu/skweru na skrzyżowaniu ulic: Turystycznej i Radosnej jako przestrzeni zintegrowanej ze skwerem istniejącym przed Domem Kultury - „Wyspa Skarbów”.
  3. Urządzenie zielonego skweru w rejonie dawnego Parku Zdrojowego.
  4. Urządzenie ciągów pieszych i tzw. ” bulwaru wiślanego” oraz wyposażenie w małą architekturę i zieleń w miejscu wskazanych powiązań pieszych.
  5. Stosowanie detalu nawiązującego do dziedzictwa i tożsamości Wyspy Sobieszewskiej; ekspozycja dzieł rzeźbiarskich wytwarzanych na wyspie.
  6. Wprowadzenie gatunków krzewów i drzew zgodnych z warunkami siedliskowymi.

 

(kliknij w grafikę, aby powiększyć)

wytyczne_projektowe mala

 

Teren przy ul. Turystycznej jest jedną z 15 lokalizacji wybranych w dzielnicy urbanistycznej Port w ramach programu Gdańskich Przestrzeni Lokalnych. 

W dzielnicy Wyspa Sobieszewska wyznaczono jeszcze dwie inne lokalizacje:

  • rejon ul. Boguckiego i ul. Herberta
  • rejon ul. Boguckiego i ul. Świbnieńskiej

 

(kliknij w grafikę, aby powiększyć)

GPL-PORT mala

 

Na stronie Biura Rozwoju Gdańska znajduje się interaktywna mapa, na której zaznaczono wszystkie 108 lokalizacji.

Więcej o Gdańskich Przestrzeniach Lokalnych.

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl
oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl