PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2019 rok - żeby mieszkańcy wiedzieli jak najwięcej

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2019 rok - żeby mieszkańcy wiedzieli jak najwięcej
Prezydent Aleksandra Dulkiewicz przekazała „Raport o stanie Miasta Gdańska za 2019 rok” do Rady Miasta Gdańska. Raport przygotowany jest po raz drugi, teraz będzie przedstawiony oraz poddany debacie publicznej podczas absolutoryjnej sesji. W dyskusji będą mogli wziąć udział również mieszkanki i mieszkańcy Gdańska. - Od dwóch lat jest taka procedura - mówi prezydent Dulkiewicz. - To jedna z reform samorządowych, którą bardzo cenię.
- Jestem przekonana, że raport dostarczy mieszkańcom wielu ciekawych informacji na temat naszego miasta i jego potencjału rozwojowego - powiedziała, podczas wspólnego briefingu z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak. Raport o stanie Miasta to obszerny dokument, w przygotowaniu którego uczestniczyło wielu pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku
- Jestem przekonana, że raport dostarczy mieszkańcom wielu ciekawych informacji na temat naszego miasta i jego potencjału rozwojowego - powiedziała, podczas wspólnego briefingu z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak. Raport o stanie Miasta to obszerny dokument, w przygotowaniu którego uczestniczyło wielu pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

- Po raz drugi składam dziś na ręce Pani Przewodniczącej raport o stanie miasta za rok 2019 - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Od dwóch lat jest taka procedura. To jedna z reform samorządowych, którą bardzo cenię. Pozwala ona opisać i poddać pod ocenę opinii publicznej mieszkanek i mieszkańców Gdańska oraz radnych miejskich naszą całoroczną pracę.

Raport zawiera najważniejsze informacje dotyczące demografii, budżetu, zarządzania oraz inwestycji i wydarzeń zrealizowanych w ubiegłym roku w naszym mieście.

- Już po raz drugi prezydent Gdańska przedstawia Raport o stanie Miasta. Opracowanie to w sposób kompleksowy prezentuje sytuację Gdańska i pracę samorządu w minionym roku – podkreśla Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska. Jestem przekonana, że raport dostarczy mieszkańcom wielu ciekawych informacji na temat naszego miasta i jego potencjału rozwojowego. Teraz nad raportem będą debatować, na wszystkich komisjach, miejscy radni. Swój głos będą mogli wyrazić również zainteresowani mieszkańcy naszego miasta.  

 

Chcesz zabrać głos? Zdobądź 50 podpisów

17 czerwca, wraz z przekazaniem raportu do Rady Miasta, raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2019 rok - zapoznaj się z jego treścią

 

Podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta Gdańska odbędzie się debata na jego temat. Głos w niej będą mogli zabrać także mieszkańcy. Tak, jak to miało miejsce w zeszłym roku, również teraz 15 mieszkańców będzie miało możliwość zabrać głos w dyskusji i przedstawić swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące raportu.

 

Briefing w sprawie Raportu o stanie Miasta za rok 2019 spotkał się z zainteresowaniem mediów
Briefing w sprawie Raportu o stanie Miasta za rok 2019 spotkał się z zainteresowaniem mediów
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Aby móc uczestniczyć w debacie, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 50 podpisami. Od poniedziałku, 22 czerwca w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku dostępny będzie formularz zgłoszenia.
Natomiast od 9 lipca przyjmowane będą zgłoszenia w Biurze Rady Miasta Gdańska, Wały Jagiellońskie 1, 80-853 Gdańsk. Będzie można je składać do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną Rady Miasta Gdańska. Zgodnie z ustawą w debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, którzy będą zabierać głos według kolejności zgłoszeń. Czas przeznaczony na wystąpienia to 5 minut.
Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Miasta Gdańska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem prezydent Gdańska wotum zaufania.

 

Dane, opisy, sprawozdania z kluczowych inwestycji

Raport zawiera podsumowanie działalności prezydent w poprzednim roku kalendarzowym. Gdański raport składa się z czterech rozdziałów wprowadzających:
- Ogólna charakterystyka miasta – położenie miasta, podział na dzielnice oraz struktura użytkowania gruntów w mieście
- Mieszkańcy – opis podstawowych cech demograficznych (liczba mieszkańców, struktura wieku, urodzenia i zgony, migracje)
- Budżet miasta – opis dochodów i wydatków budżetowych, ocena ratingowa i wskaźniki zadłużenia
- Organizacja i zarządzanie miastem – skład władz miasta, struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego, jednostki organizacyjne oraz spółki z udziałem miasta, podstawowe informacje o obsłudze klientów w Urzędzie Miejskim, wyróżnienia i nagrody dla Gdańska

 

Raport o stanie Miasta to obszerny dokument, w przygotowaniu którego uczestniczyło wielu pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Raport o stanie Miasta to obszerny dokument, w przygotowaniu którego uczestniczyło wielu pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Kolejnych 9 rozdziałów nawiązujących do głównych kierunków strategicznego rozwoju miasta oraz 1 rozdział charakteryzujący zagadnienia o charakterze przekrojowym. Rozdziały te tematycznie nawiązują do Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030+ oraz Programów Operacyjnych 2023. Pokazujemy w nich najważniejsze dane statystyczne oraz opisujemy kluczowe inwestycje i projekty miejskie realizowane w 2019 roku. Są to: edukacja, zdrowie publiczne i sport, integracja społeczna i aktywność obywatelska, kultura i czas wolny, innowacyjność i przedsiębiorczość, atrakcyjność inwestycyjna, infrastruktura, mobilność i transport, przestrzeń publiczna oraz zagadnienia przekrojowe – równe szanse, rewitalizacja, bezpieczeństwo, środowisko, smart city. Zgodnie z wymogiem ustawowym raport zawiera również 3 załączniki: sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego, sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii oraz sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta.

 

Z Raportu o stanie miasta Gdańska za 2019 rok

Tragiczne wydarzenie - zamach na życie prezydenta, który miał miejsce 13 stycznia 2019 r. podczas gdańskiego finału 27. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przedwcześnie zakończył wieloletnią działalność prezydenta Pawła Adamowicza na rzecz rozwoju miasta.

  • 470,9 tys. mieszkańców Gdańska w 2019 r. - to najwyższa liczba mieszkańców w całej historii Gdańska (o 4276 więcej niż w 2018 r.) tym samym został pobity poprzedni rekord z 1987 r. (469 tys. osób)
  • Systematyczny wzrost dochodów. W 2019 r. dochody budżetowe przekroczyły 3,6 mld zł i wzrosły w stosunku do 2018 r. o 346 mln zł.
  • Rok wyborów - przedterminowe wybory PMG, wybory do rad dzielnic, Parlamentu Europejskiego i Parlamentu RP. Wysoka była frekwencja wyborcza, zwłaszcza w wyborach parlamentarnych, w których osiągnęła rekordowy poziom 72,5%
  • Święto Wolności i Solidarności | 220 tys. uczestników
  • Budżet Obywatelski - w 7. edycji złożonych zostało rekordowa liczba 563 projektów, a w głosowaniu udział wzięło  53 tys. osób
  • Gdańskie Centrum Kontaktu -  jeden punkt zdalnego kontaktu dla osób poszukujących informacji o wszelkich sprawach dziejących się w mieście oraz o usługach świadczonych przez urząd i jednostki miejskie. 24h/dobę, 7 dni w tygodniu;  60,3 tys. kontaktów w 2019 r. (infolinia, formularz, e-mail, SMS, chat, mapa porządku)
  • W 2019 r. przybyło prawie 18 km tras rowerowych | Liczba miejsc postojowych dla rowerów wzrosła o 760 | rok 2019 był rekordowy pod względem liczby przejazdów odnotowanych przez 12 referencyjnych liczników rowerowych w mieście: 5,66 mln (to o ponad 4% więcej niż w 2018 r.).
Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze
Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze