PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Radni z Wszystko Dla Gdańska proponują nowe zasady przyznawania tytułu Honorowego Obywatela

Radni z Wszystko Dla Gdańska proponują nowe zasady przyznawania tytułu Honorowego Obywatela
Na taki tytuł nie będzie mogła liczyć, o ile uchwała wejdzie w życie, osoba współpracująca ze służbami PRL, hejtująca innych w internecie, a także atakująca przedstawicieli jakiegokolwiek wyznania. - Sytuacja z ks. Henrykiem Jankowskim spowodowała, że chcielibyśmy stworzyć wokół przyznawania honorowego obywatelstwa nastrój spokoju i rozwagi. Żebyśmy się zatrzymali i pomyśleli, zanim komuś ten tytuł wręczymy – zaznacza Beata Dunajewska, przewodnicząca klubu Wszystko Dla Gdańska w Radzie Miasta Gdańska.
Radni WdG (od lewej): Katarzyna Czerniewska, Andrzej Stelmasiewicz, Beata Dunajewska i Teresa Wasilewska zaprosili w czwartek trójmiejskie media na briefing prasowy
Radni WdG (od lewej): Katarzyna Czerniewska, Andrzej Stelmasiewicz, Beata Dunajewska i Teresa Wasilewska zaprosili w czwartek trójmiejskie media na briefing prasowy
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

W czwartkowe przedpołudnie, 18 kwietnia, radni klubu Wszystko Dla Gdańska zorganizowali briefing prasowy, w trakcie którego opowiadali o przygotowanym przez nich projekcie uchwały. Dotyczy on nowych zasad związanych z przyznawaniem tytułu Honorowego Obywatela Gdańska. To efekt wydarzeń, do jakich doszło w ostatnich miesiącach w naszym mieście, związanych z postacią prałata Henryka Jankowskiego, którego oskarżono o czyny pedofilskie.

Jakie zagadnienia precyzuje w swoim projekcie uchwały klub Wszystko Dla Gdańska?

  • Takiego tytułu nie będzie można przyznać osobie skazanej prawomocnym wyrokiem, współpracującej z aparatem represji w okresie PRL oraz w jawny sposób łamiącej zasady współżycia społecznego;
  • W przypadku osoby szczególnie zasłużonej dla Gdańska tytuł może być przyznany pośmiertnie. Wniosek o jego przyznanie musi być złożony nie później niż 12 miesięcy od daty śmierci osoby zgłoszonej do honorowego obywatelstwa. Wymaga to pisemnej zgody rodziny osoby, której tytuł ma być przyznany;
  • Z inicjatywą nadania honorowego obywatelstwa mogą wystąpić: Prezydent Miasta Gdańska, Przewodniczący Rady Miasta, kluby radnych, grupa radnych, grupa minimum tysiąca mieszkańców i Gdańska Rada Pożytku Publicznego. Wniosek musi być poparty bezwzględną większością składu Rady;
  • Oceną wniosku o przyznanie lub odebranie tytułu zajmowałaby się Kapituła ds. Honorowego Obywatelstwa (nazwa robocza). W skład kapituły weszliby: po jednym przedstawicielu klubów w RMG, dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta, pięciu przedstawicieli środowisk naukowych, w tym: historyk, etyk, kulturoznawca, Honorowy Obywatel Miasta Gdańska, przedstawiciel NGO wybrany przez Gdańską Radę Pożytku Publicznego.

 

ZOBACZ PRZEBIEG CZWARTKOWEGO BRIEFINGU KLUBU WSZYSTKO DLA GDAŃSKA

 

W ocenie przewodniczącej klubu radnych WdG Beaty Dunajewskiej projekt nowej uchwały wprowadza duże zmiany w porównaniu z dotychczasowymi zapisami.

- A to dlatego, że określamy katalog osób, które mogą zgłaszać honorowe obywatelstwo. Dotychczas ten katalog był dość wąski, byli to radni, przewodniczący rady miasta, a my chcemy włączyć w to mieszkańców. To dla mnie bardzo istotne, żeby także oni mogli skorzystać ze swojego prawa do zgłaszania osób, które zasługują na honorowe obywatelstwo - zaznaczyła Beata Dunajewska. - Bardzo istotne jest dla nas także to, żeby było zapisane (dotąd takiego zapisu nie było), iż osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem, lub współpracowała ze służbami PRL, lub w rażący sposób łamie normy współżycia społecznego, czyli hejtuje, jest antysemitą, rasistą bądź też prezentuje postawę atakującą np. wobec kościoła katolickiego lub innych wspólnot religijnych, takiego tytułu nie mogłaby dostać - dodała.

Projekt uchwały określa też normy odbierania tytułu Honorowego Obywatela.

Zdaniem przewodniczącej Dunajewskiej bardzo ważną rolę w przyznawaniu takiego wyróżnienia będzie miała Kapituła ds. Honorowego Obywatelstwa.

- Da nam ona taki "wsad" merytoryczny. Oczywiście w zgłoszeniu trzeba będzie podać co zrobił dany kandydat, jak to zrobił, ale z drugiej strony ważne jest to, że fachowcy: etyk, historyk, pracownik IPN, będą mogli powiedzieć, co tak naprawdę, "podprogowo", działo się w życiorysie danego obywatela. Moim zdaniem, unikniemy w ten sposób wielu nieporozumień. Będzie to ważne, opiniotwórcze ciało - ocenia przewodnicząca Dunajewska.

Przygotowany przez klub WdG projekt uchwały będzie w najbliższych dniach konsultowany z pozostałymi klubami w Radzie Miasta Gdańska: Koalicją Obywatelską oraz Prawem i Sprawiedliwością.

Zgodnie z założeniem, w maju dokument powinien trafić już na sesję RMG.

 

 

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze