PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rada Miasta Gdańska. Wiadomo już jak pieniądze z PFRON posłużą osobom z niepełnosprawnościami

Rada Miasta Gdańska. Wiadomo już jak pieniądze z PFRON posłużą osobom z niepełnosprawnościami
Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. Zaplanowano m.in. kwoty na działanie warsztatów terapii zajęciowej i na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.
Dofinansowanie z PFRON działalności warsztatów terapii zajęciowej ma wynieść w tym roku 5 238 252 zł, zaś sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych - 36 200 zł
Dofinansowanie z PFRON działalności warsztatów terapii zajęciowej ma wynieść w tym roku 5 238 252 zł, zaś sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych - 36 200 zł
 

 

Rada Miasta Gdańska posiada wyłączną kompetencję do określenia zadań, na które przeznacza środki z PFRON. Kwestię reguluje ustawa z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Podział środków na 2021 rok opiniowała Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego. I tak w planie na ten rok, np. na rzecz osób indywidualnych przeznaczono kwoty m.in.:

  • na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (łączna pula wynosi 1 133 857 zł),
  • na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (łącznie 50 000 zł),
  • na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (łączna pula wynosi 1 300 000 zł),
  • na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych (łącznie 1 500 000 zł),
  • na szkolenia osób niepełnosprawnych (łącznie 20 000 zł).

Z kolei dofinansowanie z PFRON działalności warsztatów terapii zajęciowej ma wynieść w tym roku 5 238 252 zł, zaś sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych - 36 200 zł.

 

Sylwia ResselUrząd Miejski w GdańskuMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Sylwia Ressel - najnowsze
Sylwia ResselUrząd Miejski w GdańskuMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Sylwia Ressel - najnowsze