PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rada Miasta Gdańska. Od stycznia nowe stawki za usuwanie pojazdów z dróg

Rada Miasta Gdańska. Od stycznia nowe stawki za usuwanie pojazdów z dróg
Gdańscy radni przegłosowali w czwartek, 25 listopada, uchwałę, która reguluje opłaty za usuwanie pojazdów z dróg oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym. Proponowane wysokości stawek odpowiadają rzeczywistym kosztom ponoszonym przez miasto w związku z pełną realizacją tego zadania publicznego. Nowe stawki zaczną obowiązywać od stycznia 2022 roku. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Opłaty, które będą obowiązywać w Gdańsku w 2022 roku, są niższe zawartych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów ws. maksymalnych stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
Opłaty, które będą obowiązywać w Gdańsku w 2022 roku, są niższe zawartych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów ws. maksymalnych stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
fot. Straż Miejska w Gdańsku

 

Rada Miasta Gdańska. Patroni dla trzech nowych ulic, plac Porozumienia Gdańskiego - sprawdź gdzie

 

Podstawowym celem usuwania pojazdów z dróg jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Wynika to nie tylko z faktu likwidacji samego zagrożenia, jakim jest zalegający na drodze pojazd. Niezwykle ważnie jest również działanie prewencyjne tych działań. Motywuje to bowiem kierowców do przestrzegania zasad ruchu drogowego i niepozostawiania pojazdów w miejscach niedozwolonych.

Konieczne zmiany

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego, na którym są one przechowywane, należy do zadań własnych powiatu. Stawki na realizację tej usługi ustalane są corocznie w drodze uchwały, a opłaty z niej pochodzące stanowią dochód własny powiatu. Ostatnia zmiana stawek została wprowadzona w 2018 roku i dotyczyła opłat obowiązujących od początku 2019 roku.

Przyjęte przez radnych stawki uwzględniają opłaty za usługę usuwania i przechowywania pojazdów oraz koszty zapewnienia sprawnej realizacji tego zadania. Dotyczy to w szczególności kosztów związanych z obsługą administracyjną tego przedsięwzięcia. Dodatkowo, do kosztów ponoszonych przez miasto należy doliczyć koszty korespondencji oraz opłat sądowych. Aktualnie osiągany dochód nie wystarcza na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania. Opłaty, które będą obowiązywać w Gdańsku w 2022 roku są niższe od tych zawartych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie maksymalnych stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

Nowe stawki

Za usunięcie z drogi:

 • rower lub motorower - 125 zł;
 • motocykl - 230 zł;
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 520 zł;
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 650 zł;
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 910 zł;
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1350 zł;
 • pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1640 zł;
 • hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego - 125 zł.

Za przechowywanie na parkingu strzeżonym za każdą rozpoczętą dobę przechowywania:

 • rower lub motorower - 20 zł;
 • motocykl - 30 zł;
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 44 zł;
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 57 zł;
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 82 zł;
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 147 zł;
 • pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 215 zł;
 • hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego - 20 zł.

Jeżeli po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu ustały przyczyny jego usunięcia, a wydana dyspozycja spowodowała powstanie kosztów, to koszty te ustala się w wysokości:

 • rower lub motorower - 100 zł;
 • motocykl - 170 zł;
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 400 zł;
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 500 zł;
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 700 zł;
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1000 zł;
 • pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1250 zł;
 • hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego - 100 zł.

Oprac. AO

Rada Miasta Gdańska. Od nowego roku zmiany w ulgach za pobyt w żłobku

 

Jędrzej SieliwończykUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
Jędrzej Sieliwończyk - najnowsze
Jędrzej SieliwończykUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
Jędrzej Sieliwończyk - najnowsze