PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstaną przy ul. Elbląskiej i ul. Meteorytowej

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstaną przy ul. Elbląskiej i ul. Meteorytowej
W przyszłym roku powstaną dwa PSZOK-i. Właśnie podpisano umowę na obiekt przy ul. Elbląskiej, w najbliższych dniach zostaną także podpisane dokumenty dotyczące punktu przy ul. Meteorytowej. Oba zadania będą realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - wizualizacja obiektu przy ul. Elbląskiej
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - wizualizacja obiektu przy ul. Meteorytowej
DRMG

 

- Z jednej strony PSZOK-i to realizacja wymogów Unii Europejskiej i rozporządzenia Ministerstwa Środowiska, a z drugiej też potrzeba - mówi Piotr Grzelak, z-ca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. - PSZOK-i to miejsca, gdzie mieszkańcy będą mieli możliwość wywiezienia odpadów wielkogabarytowych czy elektronicznych. Tu też będzie można dać tym rzeczom drugie życie, zostawić coś, co dla kogoś może stanowić wartość, np. stary mebel, nieużywany komputer, element wyposażenia domu.

PSZOK-i to niewielkie budynki, które mają umożliwiać mieszkańcom łatwe, szybkie i bezpieczne pozbywanie się odpadów problemowych, np. gruzu, opon, zużytych farb czy starych mebli.

- Punkty te umożliwią mieszkańcom dostarczanie zużytych przedmiotów i odpadów bez konieczności jazdy na drugi koniec miasta. Obecnie w Gdańsku funkcjonuje jeden PSZOK, który znajduje się na terenie Zakładu Utylizacyjnego. Sytuacja zmieni się w przyszłym roku. Właśnie finalizujemy umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch kolejnych punktów – mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

 

PSZOK przy ul. Meteorytowej

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej wybuduje firma REMBUD. Inwestycja pochłonie ponad 3,6 mln złotych. Umowa zostanie podpisana w najbliższych dniach.

W pierwszej kolejności powstanie dokumentacja projektowa, na której opracowanie Wykonawca będzie miał 9 miesięcy. Kolejnych sześć miesięcy zajmie budowa magazynu rzeczy przeznaczonych do ponownego użycia wraz z częścią socjalno-biurową. Ponadto wybudowane zostaną dwa magazyny odpadów. Wykonawca wybuduje również drogę dojazdową wraz z parkingiem dla klientów obiektu. Przewidziano także ścieżkę edukacyjną, oświetlenie i zagospodarowanie terenu.

 

PSZOK przy ul. Elbląskiej

Drugi PSZOK powstanie przy ul. Elbląskiej. W tym przypadku, także najpierw przygotowany zostanie projekt, a następnie rozpocznie się budowa, która zakończy się w ciągu 15 miesięcy od daty podpisania umowy. To zadanie również zrealizuje firma REMBUD. Koszt inwestycji to ponad 2,2 mln złotych. Umowa została podpisana 14 maja.

W ramach budowy powstanie magazyn rzeczy przeznaczonych do ponownego użycia wraz z częścią socjalno-biurową oraz dwa magazyny odpadów. Wykonawca wybuduje również drogę dojazdową wraz z parkingiem dla klientów obiektu. Teren wokół obiektu zostanie zagospodarowany.

Oba zadania przewidują także wykonanie sieci podziemnych: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami.

 

PSZOK na Szadółkach ponownie otwarty. Nietypowe odpady, w tym odzież i tekstylia, można oddawać

 

Zadania ze środków Funduszy Europejskich współfinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w ramach działania 2.2 Gospodarka Opadami Komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Aneta NiezgodaUrząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Aneta Niezgoda - najnowsze
Aneta NiezgodaUrząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Aneta Niezgoda - najnowsze