Przyszli inżynierowie zbudują przęsła mostowe. Z papieru i kleju!

Od środy do piątku, 19-12 kwietnia, na Politechnice Gdańskiej odbędzie się 10. edycja konkursu konstruktorskiego “wyKOMBinuj mOst”. Uczestnicy zmierzą się z zadaniem projektowym polegającym na wykonaniu przęsła mostowego o rozpiętości 100 cm z 8 arkuszy brystolu i 1000 ml kleju.

Przyszli inżynierowie zbudują przęsła mostowe. Z papieru i kleju!
A
A
data publikacji: 18 kwietnia 2017 r.
10. edycja konkursu konstruktorskiego pt. wyKOMBinuj mOst” potrwa od 19-12 kwietnia 2017 roku
10. edycja konkursu konstruktorskiego pt. wyKOMBinuj mOst” potrwa od 19-12 kwietnia 2017 roku
Materiały portalu gdansk.pl


Zadanie jest pozornie proste: trzysobowa drużyna ma siedem godzin na skonstruowanie mostu o rozpiętości przęsła 100 cm, mając do dyspozycji tylko papier i klej. Zwycięża ta ekipa, której most będzie miał najkorzytniejszy stosunek nośności konstrukcji do masy. Wyzwanie to wymaga mnóstwa wyobraźni i kreatywności połączonej z wiedzą teoretyczną i techniczną. Nośności zwycięskich konstrukcji w poprzednich edycjach konkursu przekraczały 320 kg!

Pierwszego dnia, w środę, 19 kwietnia, oba dziedzińce Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej zamienią się w arenę zmagań konstruktorów. 

W czwartek, 20 kwietnia, na PG odbędzie się Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana, podczas której zostaną wygłoszone referaty o tematyce związanej z budownictwem i projektowaniem konstrukcji. Tego dnia odbędzie się także wystawa konstrukcji konkursowych i głosowanie na najładniejszy most.

Największe emocje będą w jednak w piątek, 21 kwietnia, podczas wykonywania prób wytrzymałościowych. Most każdej drużyny, po uprzedniej weryfikacji wymiarów i masy, zostanie obciążony w maszynie wytrzymałościowej do uzyskania ugięcia 40 mm.

Konkurs organizuje Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji “KOMBO” po raz dziesiąty. Impreza przyciąga coraz więcej studentów kierunków technicznych, osób ze środowiska naukowego oraz największe firmy budowlane, które wspierają tę studencką inicjatywę. W ubiegłym roku w konkursie wzięło udział 39 drużyn z całej Polski. W tym roku wezmą też udział studenci z Europy.

Więcej informacji na stronach:

http://wilis.pg.edu.pl/wykombinuj-most

http://wilis.pg.edu.pl/kombo/ferencja

https://www.facebook.com/wykombinujmost/

oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl
oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl