PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Przypominamy: tylko do piątku można zgłaszać się do 7. edycji Funduszu Inicjowania Rozwoju

Przypominamy: tylko do piątku można zgłaszać się do 7. edycji Funduszu Inicjowania Rozwoju
To  kompleksowy program wsparcia dla najlepszych pomorskich partnerstw międzysektorowych odpowiadających na globalne wyzwania społeczno-ekologiczne. To jedyny taki Fundusz w pomorskiem, będący także regionalnym wkładem m.in. w Kampanię 17 Celów. Inicjatywy, które będą chciały zmierzyć się z tym zadaniem, na zgłoszenia mają czas do 30 lipca.
Do inicjatyw, które do tej pory otrzymały wsparcie, należy m.in.: Fundacja Świat Wrażliwy i prowadzony przez nią projekt Aktywni Cafe
Do inicjatyw, które do tej pory otrzymały wsparcie, należy m.in.: Fundacja Świat Wrażliwy i prowadzony przez nią projekt Aktywni Cafe
Fundacja Świat Wrażliwy

 

Współczesny świat zmaga się z globalnymi wyzwaniami, w tym z pandemią, zmianami klimatycznymi, głodem i marnowaniem żywności, nadmiernym zużyciem energii, wyginięciem wielu gatunków zwierząt, brakiem tolerancji czy wykluczeniem społecznym. Odpowiedzią na te problemy ma być realizacja 17 celów zrównoważonego rozwoju, których ostateczny termin wykonania to rok 2030. Agendę ONZ podpisały łącznie 193 kraje, w tym Polska, zobowiązując się do sprostania tym wyzwaniom. Istotne jest, by również na poziomie lokalnych społeczności, dbać o możliwość realizacji tych idei. Pojedyncze inicjatywy mają realny wpływ na globalną zmianę.

Na Pomorzu jest szansa, by urzeczywistniać cele zrównoważonego rozwoju dzięki m.in. Konkursowi Grantowemu “Fundusz Inicjowania Rozwoju” Fundacji Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION na rzecz najbardziej innowacyjnych, odpowiedzialnych społecznie partnerstw międzysektorowych.

- Dotychczas w ramach Funduszu przekazaliśmy już ponad 600 tysięcy złotych dla najlepszych partnerstw międzysektorowych z całego województwa pomorskiego, w tym wiele dla partnerstw z Gdańska - mówi Grzegorz Szczuka, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska oraz przedstawiciel jednego z Partnerów Fundacji i Funduszu.

To już 7. edycja Konkursu. Jego główne założenie to kompleksowy program wsparcia dla najlepszych inicjatyw, w których liderem jest organizacja pozarządowa współpracująca z biznesem i instytucją publiczną, czyli partnerstwo międzysektorowe.

- W konkursie, jak zawsze stawiamy na innowacyjne rozwiązania problemów społecznych, które poprzez partnerstwa mają przynosić realną zmianę w danej społeczności lokalnej województwa pomorskiego. Na zgłoszenia czekamy do 30 lipca – mówi Monika Hinc, prezeska Fundacji Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION.

Uczestniczki i uczestnicy konkursu mają możliwość udziału w Akceleratorze Innowacji Międzysektorowych, w ramach którego, oprócz grantu w wysokości nawet 25 tysięcy złotych, przez kilka miesięcy tworzone i wzmacniane będzie skuteczne i rozwojowe partnerstwo międzysektorowe, świadczona będzie pomoc w jego komunikowaniu i angażowaniu społeczności.

- W tym roku Konkurs Grantowy jest naszą odpowiedzią na wyzwania określone w Agendzie ONZ 2030. Oznacza to, że będziemy wspierać takie innowacje na Pomorzu, które realnie wpiszą się w realizację co najmniej 1 z 17 globalnych celów zrównoważonego rozwoju – podkreśla Magdalena Rzeszotalska, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i CSR Polpharmy SA, głównego Partnera Fundacji i Funduszu.

Konkurs składa się z trzech etapów: złożenia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konkursowej, zrealizowania kampanii crowdfundingowej oraz prezentacji przed Komisją Konkursową. Na każdym etapie eksperci współpracujący z UPF będą służyć wsparciem i  konsultacjami. Organizowane będą też szkolenia dot. przygotowania kampanii crowdfundingowej, komunikacji oraz publicznej prezentacji projektu. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni podczas jubileuszowego 10. Forum Inicjowania Rozwoju, które odbędzie się w październiku.

Do inicjatyw, które do tej pory otrzymały wsparcie, należą m.in.:

  • Fundacja Świat Wrażliwy, na projekt Aktywni Cafe,
  • Hospicjum Pomorze Dzieciom na Centrum Emocja - Holistyczne Centrum Wsparcia Po Stracie,
  • Spółdzielnia Socjalna Heca na projekt Tczewscy Kurierzy Rowerowi,
  • Browar Spółdzielczy i projekt „Pojąć głębię”,
  • Stowarzyszenie Educational Challenge i tworzona przez nich ciałopozytywna kampania społeczna „self.ie”,
  • Teatr Dziecięcy JANTARK na pierwsze spektakle tworzone przez dzieci w języku kaszubskim.

- Dla nas otrzymany grant i wsparcie merytoryczne w projekcie były istotnym motorem napędowym do dalszego działania i drogocennym wsparciem przy kontynuacji naszej autorskiej innowacji. Poza wątkiem finansowym, najbardziej przydatne były konsultacje i wspólna praca nad ewolucją projektu w taki sposób, by był on realną innowacją społeczną. Doradztwo i edukacja w zakresie budowania kampanii crowdfundingowych przyczyniły się do zwielokrotnienia możliwości promocyjnych naszej działalności Aktywni Cafe. Dzięki temu mogliśmy zadbać o rozwój naszej społeczności, dla której przygotowaliśmy ten projekt - mówi Jolanta Rychlik, prezeska Fundacji Świat Wrażliwy, reprezentantka jednego z nagrodzonych partnerstw.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej Funduszu Inicjowania Rozwoju 2021.

Baner przypominający, że zgłoszenia możliwe są tylko do 30 lipca, a zwycięzcy otrzymają granty do 25 tys. zł, pomoc merytoryczną i wsparcie eksperckie. Po prawej znajdują się loga kilkunastu sponsorów i patronów inicjatywy - w tym Miasta Gdańsk
wiatwrażliwy2
brak autora
Patryk RosińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Patryk Rosiński - najnowsze
Patryk RosińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Patryk Rosiński - najnowsze