PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.
Zostań certyfikowanym przewodnikiem po Europejskiego Centrum Solidarności
Zostań certyfikowanym przewodnikiem po Europejskiego Centrum Solidarności
Tylko do poniedziałku, 25 lutego, można zgłaszać chęć udziału w kursie przewodnickim dla kandydatów na certyfikowanych przewodników Europejskiego Centrum Solidarności. Zajęcia odbywać się będą w marcu, egzamin końcowy w kwietniu. Kurs jest płatny, ilość miejsc ograniczona.
Na uczestników kursu czeka m.in. wykwalifikowana kadra wykładowców
Na uczestników kursu czeka m.in. wykwalifikowana kadra wykładowców
fot. Grzegorz Mehring/Archiwum ECS


Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla przewodników i pasjonatów historii najnowszej. Jego uczestnikiem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i ma minimum wykształcenie średnie.

Przed uczestnikami kursu 40 godzin zajęć. W programie m.in. wykłady, warsztaty na wystawie stałej ECS, placu Solidarności i terenach postoczniowych.

Termin zajęć:

  • 8, 15, 22 marca, piątek, godz. 17.00–20.15 | 4 godziny (przerwa godz. 18.30-18.45)
  • 9 marca, sobota, godz. 9.00–15.30 | 8 godzin (przerwa godz. 12.00-12.15, 13.45-14.00)
  • 16 marca, sobota, godz. 9.00–16.15 | 9 godzin (przerwa godz. 12.00-12.15, 13.45-14.00)
  • 17 marca, niedziela, godz. 12.00–13.30 | 2 godziny
  • 21 marca, czwartek, godz. 17.00–18.30 | 2 godziny
  • 23 marca, sobota, godz. 9.00- 15.15 | 7 godzin (przerwa 12.30–13.00)

Tematyka zajęć

1. WYKŁAD INTERDYSCYPLINARNY | Basil Kerski, dyrektor ECS | 2 godziny

2. EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI | 6 godzin
        · geneza, założyciele, struktura
        · archiwum, biblioteka, mediateka
        · kultura obywatelska i edukacja
        · działalność naukowa i wydawnicza
        · budynek ECS i wystawa stała
        · regulamin zwiedzania
        · multimedia na wystawie

3. SIERPIEŃ 1980 ROKU - GENEZA, PRZEBIEG, SKUTKI | 11 godzin
3.1. SIŁA BEZSILNYCH
       · 1956, 1968, 1970, 1976
       · opozycja w PRL
3.2. NARODZINY SOLIDARNOŚCI 
       · sierpień 1980
3.3. SOLIDARNOŚĆ I NADZIEJA 
       · Solidarność, jako ruch społeczny

4. STAN WOJENNY I JEGO SKUTKI | 4 godziny
4.1. WOJNA ZE SPOŁECZEŃSTWEM 
       · 13 grudnia 1981
       · stan wojenny w Polsce i jego następstwa
       · współpraca międzynarodowa

5. WYBORY 1989 I TRIUMF WOLNOŚCI W EUROPIE | 5 godzin
5.1. DROGA DO DEMOKRACJI
       · młoda opozycja
       · strajki 1988 – geneza i skutki
       · Okrągły Stół i wybory 4 czerwca 1989
5.2. TRIUMF WOLNOŚCI 
       · Europa po 1989 roku

6. SPACER EKSPERCKI PO WYSTAWIE STAŁEJ | prof. Wojciech Polak | 2 godziny

7. STOCZNIA - HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ | 5 godzin
7.1. DZIEDZICTWO HISTORYCZNE I KULTUROWE STOCZNI
       · stocznie niemieckie i Wolnego Miasta Gdańska
       · architektura stoczniowa
       · spuścizna Solidarności
7.2. TERENY POSTOCZNIOWE - RYS SYTUACYJNY 
       · właściciele terenów i plany zagospodarowania
       · formy ochrony dziedzictwa stoczniowego 
7.3. TERENY POSTOCZNIOWE – spacer

8. METODYKA PRZEWODNICTWA | 5 godzin 
       · ECS a tematy wysokiej wrażliwości społecznej
       · metodyka oprowadzania grup po wystawie stałej 


Tegoroczna edycja kursu jest czwartą
Tegoroczna edycja kursu jest czwartą
fot. Grzegorz Mehring/Archiwum ECS


Warunkiem uzyskania certyfikatu przewodnika ECS jest nie tylko udział w zajęciach, ale również pomyślne zdanie egzaminu, który odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia.
Egzamin jest dwuczęściowy:

a) część teoretyczna - test wiedzy (10 kwietnia, środa)

b) część praktyczna - odbędzie się na terenie Europejskiego Centrum Solidarności oraz na placu Solidarności i terenach postoczniowych (10-11 kwietnia, środa-czwartek)

Do egzaminu praktycznego przystąpią osoby, które przekroczyły próg 60 proc. dobrych odpowiedzi w teście wiedzy.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:

a) ukończyła 18 lat

b) ma minimum wykształcenie średnie

c) złożyła stosowne dokumenty:
·  Kwestionariusz osobowy
·  Świadectwo potwierdzające zdobyte wykształcenie

d) pomyślnie odbyła rozmowę kwalifikacyjną

e) do 1 marca 2019 roku dokonała opłaty w wysokości 300 zł: na konto (Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, 80–863 Gdańsk, numer konta: PEKAO S.A. 45 1240 1268 1111 0010 1576 6350), wpisując w tytule: kurs przewodnicki ECS oraz imię i nazwisko kandydata. Potwierdzenia wpłaty należy przesłać na adres e-mailowy: przewodnicy@ecs.gda.pl.

Szczegóły na stronie: ecs.gda.pl/kursprzewodnicki


Kontakt:

  • Magdalena Charkin-Jaszcza, tel.: 503 072 644, e-mail: m.charkin@ecs.gda.pl
  • Katarzyna Granacka, tel.: 517 038 192, e-mail: k.granacka@ecs.gda.ploprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl