PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.
Przetarg na pirs terminalu T2 w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy. Drugie podejście
Przetarg na pirs terminalu T2 w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy. Drugie podejście
Po wcześniejszym unieważnionym przetargu na rozbudowę terminala T2 zarząd portu lotniczego przeprowadził trwający prawie miesiąc dialog techniczny, w którym rozmawiał z czterema potencjalnymi oferentami. Po zakończeniu rozmów zarząd portu podjął decyzję o ogłoszeniu nowego przetargu na budowę pirsu terminalu pasażerskiego T2.
Wizualizacja przyszłego terminala T2 w Porcie Lotniczym im. L. Wałęsy w Gdańsku
Wizualizacja przyszłego terminala T2 w Porcie Lotniczym im. L. Wałęsy w Gdańsku
mat. Port Lotniczy im. L. Wałęsy w Gdańsku

 

Najniższa oferta przedstawiona w unieważnionym w połowie maja pierwszym przetargu na pirs w Porcie Lotniczym im. L. Wałęsy aż o 30% przewyższała przeznaczoną na inwestycję kwotę. Podczas dialogu z wykonawcami zarząd portu kładł nacisk przede wszystkim na to, żeby oszczędności nie wpływały na jakość prac.

- Podczas rozmów z oferentami wytłumaczyliśmy przede wszystkim pewne aspekty i założenia zamówienia. Okazało się na przykład, że błędnie interpretowano kwestie dotyczące systemów nowej części terminalu– oferenci obliczali stworzenie systemów dla całości terminalu, tymczasem chodzi tylko o wyposażenie dobudowywanej części
i zestrojenie jej z istniejącą infrastrukturą. Dodatkowo nie jest konieczne korzystanie wyłącznie z dostawców dotychczasowych systemów” – dodaje Kloskowski.

Wizualizacja wnętrza terminala T2 w Porcie Lotniczym im. L. Wałęsy w Gdańsku
Wizualizacja wnętrza terminala T2 w Porcie Lotniczym im. L. Wałęsy w Gdańsku
mat. Port Lotniczy im. L. Wałęsy w Gdańsku


Na wykonanie inwestycji wykonawca będzie miał wydłużony w stosunku do pierwotnego terminu czas 26 miesięcy. Wcześniej zakładany czas realizacji inwestycji wynosił 24 miesiące.

Dzięki budowie pirsu dotychczasowy budynek terminalu T2, który ma obecnie 53 tysiące mkw. powierzchni użytkowej, powiększy się o kolejne 16 tysięcy mkw. w kierunku Banina. Nowa część terminalu będzie miała długość 180 m oraz szerokość 66 m - dla porównania te same wymiary dla obecnego obiektu to odpowiednio 240 i 80 m. Pirs będzie miał cztery klatki zewnętrzne wyposażone w rękawy pasażerskie.

Dzięki temu gdańskie lotnisko zyska możliwość obsługi za pomocą rękawa samolotu przylatującego/odlatującego z/do strefy Non-Schengen - w terminalu T1, w którym obsługiwane są operacje do tej strefy, nie ma dziś takich możliwości. Nowe klatki służyć będą obsłudze ośmiu bramek wylotowych (tzw. gate`ów), zlokalizowanych na pierwszym piętrze. Pirs będzie miał jeszcze dodatkowe dwie bramki wylotowe przeznaczone dla autobusów dowożących pasażerów do samolotów zlokalizowanych w dalszej części płyt postojowych.

 

Czytaj też: Gdańskie lotnisko rozbuduje terminal pasażerski o 16 tys. m2

 

 

oprac. MWwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl