PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Przebudowa fragmentu ul. Czyżewskiego, nowa nawierzchnia bitumiczna na fragmencie ul. Wojskiego

Przebudowa fragmentu ul. Czyżewskiego, nowa nawierzchnia bitumiczna na fragmencie ul. Wojskiego
Od poniedziałku, 26 kwietnia, rano na ul. Czyżewskiego prowadzone będą prace związane z budową skrzyżowania tej ulicy z tzw. ul. Nową Górskiego. Tego dnia rozpoczną się także prace drogowe na ul. Wojskiego polegające na wymianie nawierzchni bitumicznej jezdni - zamknięty dla ruchu zostanie odcinek tej drogi od ul. Rejenta do ul. Soplicy.
Prace drogowe na ul. Wojskiego potrwają do końca kwietnia, na ul. Czyżewskiego do końca czerwca
Prace drogowe na ul. Wojskiego potrwają do końca kwietnia, na ul. Czyżewskiego do końca czerwca (zdjęcie ilustracyjne)
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Przebudowa fragmentu ul. Czyżewskiego

Roboty drogowe prowadzone będą na odcinku ul. Czyżewskiego od ul. Górskiego do ul. Nadwodnej. Ich celem będzie wybudowanie skrzyżowania ul. Czyżewskiego z tzw. ul. Nową Górskiego. W tym celu fragment jezdni ul. Czyżewskiego zostanie zawężony, a ruch odbywać się będzie wahadłowo z wykorzystaniem tymczasowej sygnalizacji świetlnej. Program wyświetlania świateł dostosowany zostanie do natężenia ruchu w godzinach porannego (godz. 6:00-10:00) i popołudniowego (godz. 14:00-18:00) szczytu komunikacyjnego.

Roboty potrwają do 25 czerwca.

Przebudowa skrzyżowania ul. Czyżewskiego to jeden z etapów budowy tzw. ul. Nowej Górskiego w ramach umowy drogowej zawartej zgodnie z art.16 Ustawy o drogach publicznych z firmą BMC Invest. W zakresie inwestycji znajduje się wybudowanie jezdni i chodników, budowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, a także urządzenie terenów zielonych. Termin realizacji całego zakresu umowy to 31.12.2022 r.

 

Nowa nawierzchnia bitumiczna na fragmencie ul. Wojskiego

Remont fragmentu ul. Wojskiego na odcinku od ul. Rejenta do ul. Soplicy polegać będzie na wymianie istniejącej nawierzchni bitumicznej na nową. W zakresie prac ujęto również regulację wysokościową urządzeń podziemnych. Zadanie finansowane jest ze środków 8. edycji Budżetu Obywatelskiego w ramach projektu „Bezpieczeństwo pieszych i kierowców – wymiana nawierzchni ul. Wojskiego na Wzgórzu Mickiewicza – etap II”. Koszt zadania to 198 028 zł.

Zamknięty dla ruchu zostanie odcinek ul. Wojskiego od ul. Rejenta do ul. Soplicy. Na czas zamknięcia objazdy prowadzone będą ul. Jacka Soplicy i Pana Tadeusza. Objazdy do dalszej części ul. Wojskiego przebiegać będą ulicami Rejenta, Assesora i Horeszków.

Roboty potrwają do końca kwietnia.

W związku z pracami przystanek dla linii autobusowej 195 „Rejenta” 02 zostanie przeniesiony około 70 metrów przed skrzyżowanie ul. Wojskiego z ul. Rejenta, na wysokości posesji nr 24. Szczegóły dotyczące kursowania linii autobusowej 195 znajdują się na stronie internetowej www.ztm.gda.pl.

 

Magdalena KiljanUrząd Miejski w GdańskuGdański Zarząd Dróg i Zieleni
Magdalena Kiljan - najnowsze
Magdalena KiljanUrząd Miejski w GdańskuGdański Zarząd Dróg i Zieleni
Magdalena Kiljan - najnowsze