Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Projekty planów zagospodarowania - czas na opinie gdańszczan

Na uwagi mieszkańców czekają dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla rejonu położonego w Kokoszkach Mieszkaniowych i dla kwartału Rudniki Błonia. Swoje propozycje gdańszczanie mogą zgłaszać m.in. podczas dyskusji publicznych zorganizowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Projekty planów zagospodarowania - czas na opinie gdańszczan
A
A
data publikacji: 02 lutego 2016 r.

Panorama Gdańska z wieży kościoła św. Katarzyny.
Panorama Gdańska z wieży kościoła św. Katarzyny.
Jerzy Pinkas

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kokoszek Mieszkaniowych obejmuje teren w rejonie ulic: Nowatorów, Fabrycznej i Kartuskiej (dotychczas nie był objęty planem i w większości jest niezagospodarowany). Autorzy projektu proponują m.in. zmiany w istniejącym układzie drogowym (w tym włączenie ul. Fabrycznej w ul. Nowatorów), przeznaczenie leżącej tu działki gminnej na cele rekreacyjne, określają warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek prywatnych.

Drugi z przedstawionych mieszkańcom projektów dotyczy terenów w dzielnicy Rudniki Błonia, położonych na zachód od ul. Połęże. Od północy obszar jest ograniczony terenami kolejowymi, planuje się tu także umiejscowienie funkcji produkcyjno-usługowej. Od południa znajdują się tereny kolejowe i melioracyjne, od zachodu zaś obszar jest zamknięty ulicą Zawodzie i projektowaną tzw. Nową Sandomierską. Celem zmian w dotychczas obowiązującym planie jest m.in. weryfikacja układu drogowego dostosowanego do węzła Błonia.

Mieszkańcy Gdańska mogą składać swoje uwagi do 15 marca 2016 r. Okazją do prezentacji poglądów mogą być publiczne dyskusje nad proponowanymi w projektach rozwiązaniami. Obie odbędą się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24):

  • dotycząca Kokoszek - 9 lutego o godz. 17,
  • dotycząca Rudnik - 10 lutego o godz. 17.

Z projektami uchwał można się zapoznać także za pośrednictwem strony internetowej BRG.

-
Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora