Program "Za życiem": wsparcie otrzymują już pierwsze gdańszczanki z niepełnosprawnymi dziećmi

Dwie mamy w ciąży z niepełnosprawnym dzieckiem otrzymały pomoc w gdańskim MOPR w ramach programu “Za życiem”, który działa od stycznia 2017 roku. Kolejne cztery - już po porodzie - złożyły wnioski o jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 4 tys. złotych dla swoich niepełnosprawnych maluchów.

Program "Za życiem": wsparcie otrzymują już pierwsze gdańszczanki z niepełnosprawnymi dziećmi
A
A
data publikacji: 06 lutego 2017 r.

Program “Za życiem” jest skierowany do każdej kobiety w ciąży, a w szczególności do tej która urodzi niepełnosprawne dziecko. To świadczenia finansowe, porady prawne, wsparcie asystenta rodziny
Program “Za życiem” jest skierowany do każdej kobiety w ciąży, a w szczególności do tej która urodzi niepełnosprawne dziecko. To świadczenia finansowe, porady prawne, wsparcie asystenta rodziny
Pixebay.com

- Po pomoc zwróciła się do nas pani w ciąży z bliźniakami, z których jeden jest niepełnosprawny - mówi Elżbieta Omiecińska z Działu Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. - Skierował ją do nas lekarz. Od razu otrzymała pomoc psychologiczną. Jeśli zechce, otrzyma także pomoc prawną. A po urodzeniu dzieci ma zagwarantowane wsparcie finansowe i wsparcie asystenta rodziny, jeśli będzie tego potrzebowała.


Dla kobiet - pieniądze, porady, asystent

Od 1 stycznia 2017 roku do MOPR i Gdańskiego Centrum Świadczeń zwróciło się sześć kobiet szukających pomocy w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zgodnie z nią GCS zajmuje się przyznawaniem mamom pomocy finansowej, a MOPR zapewnia kobietom, które zdecydują się na urodzenie i wychowanie dziecka niepełnosprawnego-poradnictwo prawne, informacje o usługach opiekuńczych ułatwiających życie rodzinom i kobietom w ciąży, asystenta rodziny, który m.in. opracuje schemat pomocy kobiecie, wystąpi w imieniu podopiecznych do instytucji medycznych czy wypłacających świadczenia.

- Każda kobieta w ciąży z niepełnosprawnym dzieckiem może liczyć na bezpłatną poradę prawną - zapewnia Adam Lisowski, konsultant prawny gdańskiego MOPR. - Od banalnych rzeczy, jak wyjaśnienie przepisów po pisanie, jeśli taka potrzeba zaistnieje, pism procesowych. Bywa, że ojcowie nie zawsze interesują się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi, więc może być potrzebne ustalenie ojcostwa, kwestia alimentów. To oczywiście wyjątkowe przypadki, panie otrzymają przede wszystkim pełną informację, co się należy im i dziecku oraz jak o to się starać.

- Program “Za życiem” jest skierowany do każdej kobiety w ciąży, a w szczególności do tej która urodzi niepełnosprawne dziecko - dodaje Elżbieta Omiecińska. - Część świadczeń opiekuńczych dla kobiet w ciąży czy z niepełnosprawnym dzieckiem mamy od lat, nowością są na pewno nowe kompetencje asystenta rodziny. 

Asystent - a pracuje ich w MOPR obecnie 26 - pomoże w codziennym funkcjonowaniu rodziny, poinformuje o instytucjach pomocowych, podpowie gdzie jest np. przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych, gdzie rehabilitacja itp. Beneficjenci ustawy mogą także korzystać z pomocy w ramach pakietu świadczeń przysługujących rodzinom z niepełnosprawnością, m.in. dofinansowań do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zniesienia barier architektonicznych, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne itd.


4 tysiące po urodzeniu dziecka. Jak je otrzymać? 

- Od początku 2017 roku do Gdańskiego Centrum Świadczeń wpłynęły cztery wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu - mówi Arkadiusz Kulewicz z GCS. - Wszystkie te sprawy dotyczą chorych dzieci, zdajemy sobie sprawę, że ich rodzice mają wiele problemów, dlatego do każdego wniosku podchodzimy bardzo indywidualnie. Kontaktujemy się z rodzicami i staramy się przeprowadzić ich przez cały proces składania wniosku.

Ubieganie się o świadczenie nie wymaga wielu formalności – wystarczy złożyć wniosek i dwa zaświadczenia lekarskie. Pierwsze to zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, stwierdzające ciężkie nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Drugie to zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży.

- Niestety po analizie pierwszych wniosków okazało się, że zaświadczenia lekarskie stwierdzają stan zdrowia dziecka, a nie ma w nich wskazania, że jest to nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba zagrażająca życiu, powstała w okresie ciąży - tłumaczy Kulewicz. - Lekarze brak stosownego zapisu argumentują tym, że medycyna mocno się rozwinęła i ciężko stwierdzić jednoznacznie, która jednostka chorobowa kwalifikuje do wskazania, że jest nieuleczalna. A nam zależy, żeby rodzice jak najszybciej otrzymali świadczenie. Dlatego wystosowaliśmy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prośbę o stanowisko w tej sprawie i informację, czy zaświadczenia lekarskie, które nie w pełni spełniają wymogi określone w ustawie, mogą stanowić podstawę do przyznania świadczenia. Liczymy na to, że odpowiedź ministerstwa będzie pozytywna.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach ustawy „Za życiem” i wnioski potrzebne do uzyskania świadczenia finansowego można znaleźć na stronie gdańskiego MOPR.Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora