Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Program “Odkryj swój kapitał” to szansa dla bezrobotnych i pracodawców. Nabór do 14 listopada

Projekt Odkryj swój kapitał, przygotowany przez Gdański Urząd Pracy, to propozycja dla mieszkańców Gdańska oraz powiatu gdańskiego pozostających bez pracy, zarejestrowanych jako bezrobotni. Do udziału w programie zachęcamy szczególnie osoby z niepełnosprawnościami. Nabór potrwa do 14 listopada.

Program “Odkryj swój kapitał” to szansa dla bezrobotnych i pracodawców. Nabór do 14 listopada
A
A
data publikacji: 13 listopada 2018 r.Jakie wsparcie otrzymają uczestnicy projektu?

Na drodze do podjęcia zatrudnienia, na początek niezbędny będzie dobry plan działania, który uczestnicy projektu indywidualnie ustalą wspólnie z doradcy klienta GUP oraz ze specjalistami Stowarzyszenia Akcja Społeczna (SAS), partnera projektu.

Następnie przyjdzie czas na udział m. in. w treningach i grupowych warsztatach kształtujących umiejętności społeczne. Tematyka spotkań i zajęć obejmie np. komunikację, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, autoprezentację, zdrowy styl życia i współpracę w grupie. Na kolejnym etapie, w zależności od potrzeb, będzie można skorzystać ze szkoleń, staży, a także zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.

Co ważne, skorzystanie z jednej formy aktywizacji nie będzie wykluczać udziału w innej. Dodatkowo, na etapie szukania pracy, a także już w jej trakcie, do dyspozycji będzie asysta środowiskowa, polegająca na motywowaniu do aktywności, ukierunkowaniu na ustalone cele czy towarzyszeniu w załatwianiu np. spraw urzędowych. Dla zainteresowanych przygotowane zostało również poradnictwo prawne i obywatelskie.

Nie zabraknie również pomocy finansowej związanej z opieką nad dziećmi do lat 6 (dziećmi z niepełnosprawnościami - do lat 18) lub osobami zależnymi.

Udział w projekcie, dzięki karcie osoby aktywnie poszukującej pracy, będzie oznaczał również bezpłatne przejazdy gdańskimi tramwajami i autobusami.


Nabór i dodatkowe informacje

Zgłoszenia do projektu przyjmują bezpośrednio wszyscy doradcy klienta GUP (pokój 28). Pierwsza z planowanych trzech rund rekrutacji potrwa do 14 listopada. Dwa kolejne nabory rozpoczną się już w 2019 r.


Szczegółowe informacje o projekcie udzielają:

Agnieszka Malewska, doradca klienta, stanowisko nr 25, tel. 58 732 53 47, e-mail agnieszka.malewska@gup.gdansk.pl

Małgorzata Felchner, doradca klienta, stanowisko nr 4, tel. 58 732 52 32, e-mail malgorzata.felchner@gup.gdansk.pl

Spotkają się one z wszystkimi osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie, a także poinformują o wynikach rekrutacji.


Oferta dla pracodawców

Projekt "Odkryj swój kapitał" to również szansa dla pracodawców. Przygotowując 70 osób do podjęcia pracy GUP kierować się będzie w dużej mierze oczekiwaniami i potrzebami kadrowymi konkretnych firm i instytucji. Każda z osób biorących udział w projekcie będzie mogli zostać:

  1. -  przeszkolona w zakresie odpowiadającym wymaganiom pracodawcy,
  2. -  skierowana na staż do firmy, wraz ze stypendium wypłacanym przez GUP,
  3. -  zatrudniona w ramach prac interwencyjnych, co oznacza maksymalnie 6-miesięczną refundację części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS (łącznie nawet 6000 zł).

Obsługą pracodawców zainteresowanych projektem zajmuje się:

Angelina Kapłon, doradca klienta biznesowego, pokój numer 215, tel. /58/ 732 52 46, tel. kom. 514 763 457, adres e-mail:angelina.kaplon@gup.gdansk.pl.

-
oprac. AU (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. AU (0)
www.gdansk.pl