PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Program „Czyste Powietrze” - poznaj nowe zasady funkcjonowania. Ile wniosków złożyli gdańszczanie?

Program „Czyste Powietrze” - poznaj nowe zasady funkcjonowania. Ile wniosków złożyli gdańszczanie?
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych - to główne cele ogólnopolskiego programu "Czyste Powietrze". Od lipca wprowadzone zostają nowe zasady, wśród których są m.in. podwyższony poziom dofinansowania. Od 1 stycznia 2022 roku nie będzie natomiast dotacji na kotły węglowe.
Celem programu jest m.in. poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (zdjęcie ilustracyjne)
Celem programu jest m.in. poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (zdjęcie ilustracyjne)
fot. Alfonso Cerezo / pixabay.com

 

Program "Czyste Powietrze" prowadzony jest od 2018 roku przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakończenie programu planowane jest na koniec 2030 roku, ale wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą tylko do 31 grudnia 2027 roku. 

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na program "Czyste Powietrze" przeznaczono łącznie 103 mld złotych. Dzięki dofinansowaniu można wymienić stare i nieefektywne źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzić niezbędne prace termomodernizacyjne budynków.


Od 1 lipca 2021 roku weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”. Podstawowe różnice w porównaniu do poprzedniej to:

 • wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.)
 • zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania)
 • poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie

Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br. 

Program „Czyste Powietrze” w zmienionej wersji, obowiązującej od 1 lipca 2021 r. i uwzględniającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie czystepowietrze.gov.pl oraz na Portalach Beneficjenta poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOS w Gdańsku).

 

2 - Zmiany w programie Czyste Powietrze od 1 lipca 2021

 

Dotacje na kotły węglowe tylko do końca roku

NFOŚiGW przypomina, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe. 

Podwyższony poziom dofinansowania

Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej części programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania (dotacje do 37 tys. zł). W przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do 1 564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2 189 zł.

Wsparcie finansowe na zakup i montaż kotłów na pellet

Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45 proc. faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60 proc. kosztów).

Co jeszcze w „Czystym Powietrzu”?

Zapowiadana ścieżka bankowa, czyli nabór wniosków o dofinansowanie w bankach na dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ma ruszyć jeszcze w lipcu tego roku. Informacje o bankach, które będą udzielały Kredytu Czyste Powietrze i w których będzie można złożyć wniosek o dotację będą dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Najważniejsze zmiany to:

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w wfośigw: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; w przypadku banków: od daty złożenia wniosku)
 • okres realizacji (wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku; bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku)
 • rozliczenie wniosku (wfośigw: maksymalnie w trzech częściach; bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia).

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem, w tym co najmniej w 95 proc. na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.


Ponadto - poza już wprowadzonymi zmianami - NFOŚiGW pracuje nad uruchomieniem w ramach drugiej części programu „Czyste Powietrze” modułu pożyczek dla gmin jako uzupełnienie finansowania dla beneficjentów.

 

Jak do tej pory przyznawano dotacje w Gdańsku?


Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:

 • 2018 rok - 59 wniosków
 • 2019 rok - 169 wniosków
 • 2020 rok - 116 wniosków
 • 2021 rok - 98 wniosków (do 14 lipca)

Łącznie w Gdańsku złożono do tej pory 442 wnioski o dofinansowanie.


Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie, w których wnioskowano o dotację na nowe źródło ciepła:

 • 2018 rok - 47 wniosków
 • 2019 rok - 128 wniosków
 • 2020 rok - 93 wnioski
 • 2021 rok - 72 wnioski (do 14 lipca)

Łącznie w Gdańsku złożono 340 wniosków na nowe źródło ciepła. 


Rodzaje źródła ciepła, na które złożono wniosek o dofinansowanie:

 • kocioł gazowy kondensacyjny - 238
 • pompa ciepła powietrzna - 33
 • kocioł na węgiel - 17
 • kocioł na biomasę - 20
 • pompa ciepła grunt/woda - 15
 • system ogrzewania elektrycznego - 10
 • węzeł cieplny - 6
 • kocioł zgazowujący drewno - 1


Zarząd gdańskiego WFOŚiGW zatwierdził w Gdańsku pozytywnie 256 wniosków o dofinansowanie. Przyznano łącznie 3 836 757,00 zł dotacji.

Do tej pory rozliczono 200 inwestycji, wypłacono 2 245 101,93 zł dotacji.

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl