Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Prof. Marcin Gruchała. Najmłodszy rektor w historii GUMed-u

Dr hab. Marcin Gruchała, specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog, obecny prorektor ds. studenckich, będzie nowym rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. To najmłodszy rektor w historii uczelni.

Prof. Marcin Gruchała. Najmłodszy rektor w historii GUMed-u
A
A
data publikacji: 04 kwietnia 2016 r.

Dr hab. Marcin Gruchała, nowy rektor GUMed.
Dr hab. Marcin Gruchała, nowy rektor GUMed.
materiały prasowe GUMed

To właśnie dr hab. Marcin Gruchała (profesor uczelniany) zwyciężył w rywalizacji o stanowisko rektora GUMed, która odbyła się 4 kwietnia 2016 r. Rozstrzygnięcie nastąpiło w drugiej turze. Nowy rektor uzyskał 195 głosów, jego rywal prof. Jacek Bigda - 185.

Nowy rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ma zaledwie 45 lat, jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (1996 r.), pochodzi z Wejherowa. Od trzech lat pełni funkcję kierownika I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed, jest również zastępcą koordynatora klinicznego Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Jego główne zainteresowania naukowe to m.in: choroba wieńcowa, niewydolność serca, transplantacja serca i mechaniczne wspomaganie krążenia, czynniki genetyczne i środowiskowe rozwoju miażdżycy i jej powikłań.

Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (podczas dwuletniego stażu naukowego na Uniwersytecie Medycznym w Kuopio w Finlandii). Na uczelni jest opiekunem specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii, wypromował sześciu doktorów (trzy przewody doktorskie w toku).

“Właściwie funkcjonujące Szpitale Kliniczne GUMed powinny być wzorem dla innych jednostek, nie tylko w zakresie merytorycznym, ale także standardów opieki nad pacjentem i organizacji pracy. Jest to nasz obowiązek wobec studentów i osób odbywających szkolenia specjalizacyjne i podyplomowe w GUMed” - pisze w swoim programie wyborczym dr hab. Marcin Gruchała.

W swoich planach na najbliższą kadencję deklaruje również dążenie do poprawy wyników państwowych egzaminów lekarskich wśród absolwentów GUMed oraz modyfikację programów studiów (np. tworzenie sprofilowanych tematycznie fakultetów i wprowadzenie zajęć z podstaw zarządzania i ekonomii w służbie zdrowia). Stawia na tworzenie nowych kierunków studiów w języku angielskim (obecnie na GUMed studia anglojęzyczne prowadzone są tylko na Wydziale Lekarskim).

Chciałby również zwiększyć współpracę uczelni z otoczeniem - powołując Radę Pracodawców i Absolwentów. Deklaruje zwiększenie liczby studentów zagranicznych i doktorantów, wzorst skuteczności w staraniach o granty badawcze (poprzez zaoferowanie naukowcom GUMed systemowego wsparcia ze strony uczelni) i pogłębioną współpracę z biznesem branży medycznej i farmaceutycznej.

Zdaniem dr hab. Marcina Gruchały, GUMed i uczelniane Szpitale Kliniczniczne (UCK) powinny budować wspólną markę, np. poprzez wspomaganie klinik we wprowadzaniu wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych (np. przeszczep wątroby, inwazyjne leczenie udaru mózgu).

W nadchodzącej kadencji rektor elekt, z pomocą samorządów Trójmiasta i specjalistów UCK, chciałby doprowadzić do zrealizowania projektu Centrum Geriatrii, z ambulatoryjną i dzienną bazą geriatryczno-rehabilitacyjną dla potrzeb pacjentów z regionu.

Wśród swoich priorytetów wymienia także: nadzór nad sprawną i terminową realizacją budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, starania o środki finansowe na rozwój Centrum Medycyny Pediatrycznej oraz budowę Centrum Dydaktyczno-Usługowego Stomatologii. W planach ma również inwestycje skierowane bezpośrednio do studentów: utworzenie centrum sportowego oraz remont i rozbudowę akademików.

Rektor elekt rozpocznie urzędowanie z dniem 1 września 2016 r., zastąpi wówczas na stanowisku prof. Janusza Morysia.

-
Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora