Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Prof. Jerzy Gwizdała nowym rektorem Uniwersytetu Gdańskiego

Ekonomista Jerzy Gwizdała, prof. UG i obecny kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego obejmie funkcje rektora tejże uczelni z dniem 1 września 2016 r. Deklaruje kontynuację działań dotychczasowych władz z lekką korektą. - Wszystkie działania powinny być realizowane z myślą o gospodarce, również w sferze badawczej - zapowiada rektor elekt.

Prof. Jerzy Gwizdała nowym rektorem Uniwersytetu Gdańskiego
A
A
data publikacji: 17 marca 2016 r.

Prof. Jerzy Gwizdała, rektor elekt Uniwersytetu Gdańskiego.
Prof. Jerzy Gwizdała, rektor elekt Uniwersytetu Gdańskiego.
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Rektor elekt wybrany został w czwartek, 17 marca 2016 r. przez uczelniane kolegium elektorskie. Otrzymał 50 z 72 głosów, pozostałe 22 zostały na drugiego kandydata - prof. Grzegorza Węgrzyna (obecny prorektor ds. nauki UG). 

Podczas spotkania z dziennikarzami, które odbyło się tuż po wyborach, prof. Jerzy Gwizdała przedstawił swoje plany na nadchodzącą kadencję (opisane według kolejności w jakiej je wymieniał). 

- Kontynuacja działań poprzednich władz i zrównoważony rozwój to główne założenia mojej pracy na najbliższe lata. Zamierzam zrealizować wszystkie cele i zadania, które sobie postawiłem. Oczywiście z pomocą dziekanów, naukowców i kierowników jednostek uczelni, a przede wszystkim prorektorów, których wkrótce wyznaczę - deklarował rektor elekt. - Rozwój uczelni jest wręcz naszą powinnością. Ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybudowaliśmy przepiękny kampus. Teraz trzeba te budynki wypełnić badaniami naukowymi i studentami. To najważniejsze zadanie, co nie oznacza wcale, że nie zamierzamy starać się o pieniądze z obecnej perspektywy finansowej UE. 
 

Centrum sportowe, informatyka i gospodarka przede wszystkim

W planach rektora elekta priorytetem jest budowa uczelnianego centrum sportowego (projekt jest już na liście inwestycji strategicznych Ministerstwa Sportu jeśli chodzi o sport akademicki).

Zamierza położyć również nacisk na rozwój kierunków informatycznych na uczelni - uzyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na przebudowę i wyposażenie w sprzęt budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.

- Nasze województwo potrzebuje obecnie około czterech tysięcy programistów. Na dzień dzisiejszy wszystkie uczelnie Trójmiasta kształcące informatyków nie są w stanie zapewnić tylu absolwentów pomorskiemu rynkowi pracy - tłumaczy prof. Gwizdała. - Musimy zwiększyć ilość młodych informatyków, bo zapotrzebowanie w regionie jest ogromne. Uważam, że wszystkie działania uczelni powinny być realizowane z myślą o gospodarce, również w sferze badawczej. Zresztą, nie sięgniemy po środki z programu Horyzont 2020 bez partnerów przedsiębiorców, bez samorządów. Ważne jest także tworzenie międzyuczelnianych konsorcjów naukowych w regionie, nie uda się sięgnąć po granty jeśli uczelnie w regionie nie będą działać wspólnie.

Jeśli chodzi o wspólne działania z otoczeniem gospodarczym, nowy rektor zamierza przekonywać pomorskich biznesmenów do współfinansowania uczelnianych inwestycji (np. planowany remont akademika “Ranczo” przy ul. Bitwy pod Płowcami w Sopocie) - ale tylko tam, gdzie zabraknie pieniędzy publicznych - zastrzega.

Informatyka ma być również narzędziem do walki z uczelnianą biurokracją. Rektor elekt podkreślił potrzebę stworzenia zintegrowanego systemu zarządzania informatycznego dla uczelni (obecne rozwiązania nie są wystarczające). Zapowiedział również duże inwestycje w rozwój infrastruktury wi-fi na całym kampusie.

Zapytany o przyszłość humanistyki na UG, rektor elekt zadeklarował stworzenie uczelnianego funduszu rozwoju humanistycznych kierunków na UG. - To mają być pieniądze na wsparcie młodych naukowców - pracowników uczelni, a także studentów i doktorantów. Będziemy aplikować o środki z polskich i unijnych programów, część pieniędzy pochodzić będzie z funduszy własnych uczelni - dodał prof. Gwizdała.

Jeśli chodzi o umiędzynarodowienie uczelni, czyli zwiększenie ilości studentów zagranicznych i wymianę wykładowców, nowy rektor zamierza zacieśniać współpracę z Ukrainą, Chinami oraz rozwinąć ją w krajach dalekiego wschodu. 

Od lewej: prof. Grzegorz Węgrzyn i prof. Jerzy Gwizdała - rywale w walce o stanowisko rektora UG, obaj podkreślali wysoki poziom prowadzenia kampanii wyborczej.
Od lewej: prof. Grzegorz Węgrzyn i prof. Jerzy Gwizdała - rywale w walce o stanowisko rektora UG, obaj podkreślali wysoki poziom prowadzenia kampanii wyborczej.
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


Przychodnia, przedszkola, becikowe

Rektor elekt zapowiedział również inwestycje mające polepszyć komfort pracy i nauki na uczelni. Uniwersytet Gdański będzie miał własne centrum medyczne z lekarzem rodzinnym, medycyną pracy, karetką i specjalistyką ukierunkowaną na nauczycieli akademickich (m.in. laryngolog, okulista). Partnerem do realizacji pomysłu ma być jedna z ogólnopolskich firm medycznych.

W ciągu roku na UG powstaną także dwa przedszkola. Jedno - w remontowanym właśnie domu studenckim przy ul. Polanki, drugie (mniejsze  - punkt przedszkolny) w wydzielonej przestrzeni biblioteki ekonomicznej UG w Sopocie. Jeśli chodzi o przedszkole w Oliwe, uczelnia rozważa ofertę subwencjonowania placówki złożoną przez gdański samorząd. -Jednak w tym przypadku musielibyśmy przyjmować również przedszkolaków “z miasta”, a nie tylko dzieci naszych pracowników i studentów. Musimy to dobrze przemyśleć - zastrzega prof. Gwizdała.    

Pracownicy uniwersytetu, którzy doczekają się potomstwa, będą mogli liczyć na jednorazowe becikowe (wys. ok. 1500 zł).

Rektor elekt rozpocznie urzędowanie 1 września 2016 r., jego kadencja zakończy się 31 sierpnia 2020 r. Pierwszym z zadań, które zamierza przeprowadzić z pomocą senatu jest poprawa misji i strategicznego planu rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

- Wywodzę się z ładu korporacyjnego i życie pokazało mi nieraz, że obowiązujące dokumenty trzeba poprawiać. Nie krytykuję aktualnej wizji i strategii, sam je resztą współtworzyłem, ale minęło już ponad siedem lat od czasu ich uchwalenia, dużo się w naszym otoczeniu zmieniło, żyjemy na rynku konkurencyjnym. To będzie uzupełnienie, a nie przewracanie do góry nogami tego co obowiązuje -podkreślił prof. Jerzy Gwizdała. 

 

Rektor elekt pochodzi z Czerska  (rocznik 1957). W 1986 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu (obecnie Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego), w zakresie ekonomii. Z uczelnią związany jest od początku drogi zawodowej, obecnie jako kierownik Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego Wydziału Zarządzania oraz kanclerz UG.

Ma stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk ekonomicznych, jest profesorem nadzwyczajnym UG.

Oprócz pracy na uczelni pełnił wiele innych funkcji: przewodniczącego rady nadzorczej Zarządu Portu Morskiego w Gdańsku i Wolnego Obszaru Gospodarczego w Gdyni, dyrektora Centrum Bankowości Korporacyjnej w KB SA w Warszawie. Był również wiceprezydentem Miasta Gdańska ds. polityki finansowej i inwestycji.

Jako kanclerz UG uczestniczył w projektach rozbudowy kampusu uczelni w Oliwie.

Należy do Rady Programowej ds. „Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus” oraz do zespołu ds. wdrożenia strategii rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego. Jest współzałożycielem Instytutu Lecha Wałęsy.

Brał udział w tworzeniu uczelnianej spółki celowej Centrum Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii”, której zadaniem jest komercjalizacja badań prowadzonych na UG.Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora