PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Prof. Jacek Namieśnik. Chemik rektorem Politechniki Gdańskiej

Prof. Jacek Namieśnik. Chemik rektorem Politechniki Gdańskiej
Prof. Jacek Namieśnik z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej pokonał w wyborach czterech kontrkandydatów i 31 marca 2016 r. został nowym rektorem uczelni. Będzie wspierał tworzenie nowych zespołów naukowych, chce zadbać również o większe umiędzynarodowienie PG.

Prof. Jacek Namieśnik w swoim gabinecie.
Prof. Jacek Namieśnik w swoim gabinecie.
Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska

Do głosowania uprawnionych było 135 elektorów. Wybory rozstrzygnięto w trzeciej turze, w której prof. Jacek Namieśnik uzyskał 69 głosów.

Prof. Jacek Namieśnik jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Pochodzi z Mogilna, ma 67 lat. Pracę na macierzystym wydziale rozpoczął od razu po studiach, w 1972 roku. Specjalizuje się w chemii analitycznej i chemii środowiska. W 1995 r. uzyskał tytuł profesora nauk chemicznych. W tym samym roku został kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej i jest nim do dziś. Od 2007 r. pełni również funkcję przewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1996-2002 oraz 2005-2012 był dziekanem Wydziału Chemicznego. Wypromował 59 doktorów (w tym 13 jako współpromotor). Obecnie ma otwartych 11 przewodów doktorskich. W zakresie „wychowywania” młodych naukowców można uznać go za uczelnianego rekordzistę. Znany jest z ogromnej pracowitości - do pracy przychodzi o piątej rano (i wcale nie wychodzi jako pierwszy).

Jest autorem lub współautorem 653 artykułów opublikowanych w najważniejszych chemicznych czasopismach na świecie. Opatentował 13 wynalazków.

Prof. Namieśnik jest jednym ze współtwórców nowego kierunku studiów w Polsce - utworzonej w 2011 r. Chemii Budowlanej. Studia na tym kierunku realizowane są przez uczelniane konsorcjum, złożone z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz politechnik Łódzkiej i Gdańskiej.

Dwie uczelnie przyznały mu tytuł doktora honoris causa: Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - obie w 2015 r. Uniwersytet w Bukareszcie nadał mu nawet tytuł professor honoris causa (2007 r.). W 2001 roku otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk ścisłych. Siedem lat później przyznano mu Nagrodę Prezesa Rady Ministrów.

O fotel rektora po raz pierwszy starał się w 2008 roku, przegrał wówczas z dotychczasowym rektorem PG - prof. Henrykiem Krawczykiem.

Za najwyższy priorytet swoich działań uważa umiejętną politykę kadrową i tworzenie zespołów naukowych: „To ludzie kształtują poziom naszej pracy i przyciągają zdolnych studentów na naszą uczelnię. Powinniśmy zatem dążyć do tego, aby pracownicy obdarzeni talentem i zdolnościami znaleźli na Politechnice sprzyjające warunki pracy i realizacji swoich celów naukowych” - napisał w swoim programie wyborczym.

Kolejne kluczowe elementy strategii nowego rektora to: dążenie do zwiększenia liczby studentów zagranicznych na PG i dbałość o możliwie wysoki poziom kształcenia. Miałby się on poprawić m.in. poprzez rozwój naukowy wykładowców (współpracę z partnerami z uczelni zagranicznych i z przemysłem) i wzmocnienie kontaktów z lokalnymi samorządami, które miałyby wesprzeć kształcenie na wybranych kierunkach.

Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, to w nim znajduje się rektorat.
Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, to w nim znajduje się rektorat.
Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska

Inne priorytety prof. Namieśnika to: umacnianie tożsamości akademickiej, współpraca ze szkołami średnimi, wspieranie studentów i doktorantów w realizacji inicjatyw związanych z poprawą jakości studiów i warunków mieszkaniowych, uproszczenie procedur administracyjnych na uczelni.

„Czuję się człowiekiem spełnionym, bo osiągnąłem wszystko, o czym pracownik naukowy i nauczyciel akademicki może marzyć. Mogę też z dumą i satysfakcją spojrzeć na to, co udało mi się osiągnąć jako dziekanowi i kierownikowi katedry. Dołożę wszelkich starań, aby skonsolidować naszą społeczność i wciągnąć do współpracy jak najwięcej pracowników uczelni. Będę uważnie słuchać opinii różnych środowisk i konsultować podejmowane decyzje, biorąc za nie pełną odpowiedzialność. Dowiodłem już wiele razy, że potrafię zbudować zgrany zespół, wymagać nie tylko od innych, ale przede wszystkim od siebie i realizować ambitne zamierzenia” - obiecał prof. Namieśnik swoim wyborcom.

Kadencja prof. Jacka Namieśnika rozpocznie się 1 września 2016 r. i potrwa cztery lata. Na razie przysługuje mu tytuł rektora elekta, a „najwyższym szefem” PG pozostaje wciąż prof. Henryk Krawczyk.

Wybory władz wyższych uczelni w Gdańsku przekroczyły półmetek. Już w lutym 2016 r. rektora wybrała Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu (ponownie prof. Waldemar Moska), a następnie Akademia Muzyczna (będzie nim prof. Maciej Sobczak, również na drugą kadencję). W marcu uczelniane kolegium elektorów na Uniwersytecie Gdańskim poparło kandydaturę prof. Jerzego Gwizdały.

Przed nami jeszcze wybory władz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (4 kwietnia) i Akademii Sztuk Pięknych (11 kwietnia).

Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze
Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze